chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Národná podporná služba - Slovensko

Štátny inštitút odborného vzdelávania (State Vocational Education Institute)
Adresa: 

Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

office: Stromová 9, Bratislava

 

 

Telefón: 
+421911 469 793
  • Organizácia
  • Pracovný program
  • Tím
  • Vzdelávanie dospelých v krajine
  • Zainteresovaná strana z jednotlivých štátov

 

 

Platforma EPALE slúži ako centrálne miesto pre informácie a zdroje a zároveň je nástrojom pre interaktívnu spoluprácu a výmenu medzi všetkými zainteresovanými stranami, aktérmi a relevantnými subjektmi v komunite vzdelávania dospelých. Má zabezpečiť tvorbu a šírenie inovatívnych metód ako aj vzájomnú výmenu informácií v Európe. Zároveň má podporovať odborníkov a personál v oblasti vzdelávania dospelých v ich profesnom rozvoji.

Úlohou Národného ústavu celoživotného vzdelávania ako Národnej podpornej služby pre platformu EPALE na Slovensku (NPS) je spolupracovať na rozvoji platformy, prispievať k jej rastu, zabezpečovať jej multilingvalitu aktualizovaním informácií a dokumentov v slovenskom jazyku (napĺňať kalendár udalostí, overovať a administrovať centrum zdrojov s materiálmi, dokumentmi, článkami, blogmi a prípadovými štúdiami) a približovať platformu EPALE ku komunite odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku. V neposlednom rade má národná podporná služba trvalo udržateľne podporovať vzdelávanie dospelých na Slovensku a prispievať k zvyšovaniu jeho kvality.

Popri  spomínaných úlohách spočíva zodpovednosť NPS v koordinácii a zosieťovaní všetkých aktérov v oblasti vzdelávania dospelých (ministerstiev, tvorcov politík, výskumníkov, akademikov, učiteľov, lektorov, inštitúcií, študentov andragogiky, dobrovoľníkov, zamestnancov štátnej a verejnej správy, predstaviteľov samospráv) a nositeľov európskych projektov, ktorí môžu EPALE používať za účelom šírenia a trvalo udržateľného využívania výsledkov ich projektov. Nad rámec projektovej roviny sa majú prostredníctvom platformy EPALE jednotliví aktéri zosieťovávať ako na národnej, tak aj na európskej urovni a vzájomne sa učiť.

 

 Súťaž EPALE    

/epale/sk/file/logoepalejpg-0logo_epale.jpg

  od 11. novembra 2017  do 11. novembra 2018           

Platforma EPALE, ktorá je súčasťou Národného ústavu celoživotného vzdelávania vyhlasuje súťaž ! Platforma EPALE chce súťažou prispieť ku kvalite v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku hodnotením kvality príspevkov na platforme EPALE !

Povieme vám ako …

sa do súťaže sa môžu zapojiť všetci fanúšikovia platformy EPALE, i tí, ktorí platformu doteraz využívali iba na čítanieJ. Vážení vzdelávatelia, študenti (prioritne v odbore andragogiky i žurnalistiky), zástupcovia združení, inštitúcií, tvorcovia politík a žurnalisti, ak ste súčasťou prostredia vzdelávania dospelých, doprajte si šancu, ktorú vám platforma EPALE ponúka.

Naše podmienky..

1. zaregistruj sa na platforme EPALE SK. https://ec.europa.eu/epale/sk/node/27385

2. rozhodni sa pre typ príspevku na EPALE ! Napíš blog, spracuj článok, informuj EPALE komunitu o podujatiach, nakŕm našu knižnicu zdrojov vhodnými odkazmi na dokumenty, štúdie, webové portály…

3. ak už si si vybral formu príspevku, umiestni ho na platformu EPALE (ako, čítaj tu-sekcia Tím-Top Tips, alebo použi náš helpdesk  info.epale@nuczv.sk ) !

vaša výhra..

KVALITU a kvantitu obsahu odmeníme

- vašou účasťou na národnom / medzinárodnom podujatí (konferencia, workshop, seminár) pre 2 osoby. Podujatie by sa malo týkať vzdelávania dospelých. Finančné náklady hradí projekt EPALE !  

- ďalším 3 úspešným výhercom poskytneme zdarma ďalšie vzdelávanie na Národnom ústave celoživotného vzdelávania po dobu jedného roku (vzdelávanie v rámci ponuky) !

- 5 z vás, ktorí sa predstavia výnimočnou témou, nápadom na skvalitnenie vzdelávania dospelých na Slovensku, dáme možnosť odprezentovať svoju prácu, či skúsenosť na národnom podujatí !

/epale/sk/file/certifikatpng-0certifikat.png

  

 

Všetkých výhercov odmeníme aj našim certifikátom platformy EPALE !

! Súťaže sa môžu zúčastniť aj seniori, ktorí disponujú hodnotnými životnými skúsenosťami v  oblasti vzdelávania dospelých a chcú zostať aktívni ! Privítame aj študentov, ktorých diplomové práce zaujali vašich profesorovJ a chcete sa zviditeľniť pre budúcich kolegov alebo hľadáte partnerov pre budúci prácu, či spoluprácu !

 

 

Všetci užívatelia platformy EPALE majú prístup ku vzdelávacím materiálom, príručkám, sprievodcom, článkom, štúdiám a výskumom. Prostredníctvom kalendára podujatí ku konferenciám, seminárom a kurzom v oblasti vzdelávania dospelých na národnej aj európskej úrovni.

 

ČÍTAJTE,  PÍŠTE,  DISKUTUJTE,  PRACUJTE  S TÝMI NAJLEPŠÍMI V EURÓPE !                        

 

FACEBOOK

/epale/sk/file/woman-1594711960720jpg-1woman-1594711_960_720.jpg

EPALE    EPALE    EPALE    EPALE   EPALE    EPALE    EPALE     EPALE     

EPALE    EPALE      EPALE     EPALE    EPALE    EPALE     EPALE

EPALE   EPALE  EPALE   EPALE   EPALE   EPALE    EPALE    EPALE   

EPALE   EPALE   EPALE   EPALE    EPALE    EPALE   EPALE   EPALE

video_PORADENSTVO_EPALE               video_EPALE_UŽÍVATELIA                       

 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

STAŇTE SA SÚČASŤOU EPALE SK TÍMU, NAPĹŇAJTE PRAVIDELNE PLATFORMU EPALE NOVINKAMI, PODUJATIAMI, BLOGMI A ZDROJMI Z OBLASTI VZDELÁVANIE DOSPELÝCH !

A ZÍSKAJ MOŽNOSŤ ÚČASTI NA MEDZINÁRODNOM PODUJATÍ, POMOC S PREKLADOM DOKUMENTOV, ŠTÚDIÍ A ČLÁNKOV Z OBLASTI VZDELÁVANIA DOSPELÝCH !

 

Bulletin 1 na platforme EPALE                    Bulletin 2 na platforme EPALE                 Bulletin 3 na platforme EPALE

 

viac informácií, ak napíšte na info.epale@nuczv.sk alebo zavoláte na 0948 300 398

TOP TIPS

/epale/sk/file/top-tipsdiskusiadoctop-tips_diskusia.doc

/epale/sk/file/top-tipsprofildoctop-tips_profil.doc

/epale/sk/file/akonahratblognaepalepdfako_nahrat_blog_na_epale.pdf

/epale/sk/file/akonahratpodujatieskverziapdfako_nahrat_podujatie_sk_verzia.pdf

/epale/sk/file/akonahratspravuskverziapdfako_nahrat_spravu_sk_verzia.pdf

/epale/sk/file/akonahratzdrojeskverziapdfako_nahrat_zdroje_sk_verzia.pdf

/epale/sk/file/akovyhladavatpartnerovnaepalepdfako_vyhladavat_partnerov_na_epale.pdf

/epale/sk/file/epalesprievodcaskverziapdfepale_sprievodca_sk_verzia.pdf

/epale/sk/file/vyhladavaniepartnerovepalepdfvyhladavanie_partnerov_epale.pdf

 

                                                                                              

V ponímaní Európskej komisie predstavujú vzdelávanie dospelých všetky formy vzdelávania, na ktorých sa zúčastňujú dospelí po ukončení počiatočného (školského) vzdelávania a odbornej prípravy, bez ohľadu na úroveň, akú v procese počiatočného vzdelávania dosiahli (napr. vrátane vysokoškolského vzdelávania). Na Slovensku doteraz neexistuje legislatívne vymedzenie pojmu resp. definícia vzdelávania dospelých. Legislatívne upravená je len časť vzdelávania dospelých – ďalšie vzdelávanie.

Ďalšie vzdelávanie definuje zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní ako súčasť celoživotného vzdelávania. Môže sa uskutočňovať tak prostredníctvom formálneho, neformálneho vzdelávania ako aj informálneho učenia sa. Za ďalšie vzdelávanie sa považuje vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje doplnenie, obnovenie, rozšírenie či prehĺbenie si získaného vzdelania. Pomocou ďalšieho vzdelávania je však aj možné rekvalifikovať sa, alebo uspokojiť svoje záujmy a tiež poskytuje spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Ďalším vzdelávaním sa nezískava stupeň vzdelania.

Z hľadiska legislatívy je oblasť ďalšieho vzdelávania na Slovensku riešená už viac ako desať rokov. Najskôr to bol zákon č. 368 z roku 1997 o ďalšom vzdelávaní a v súčasnosti platí zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, prijatý v decembri 2009 a novelizovaný v októbri 2012. Tento zákon síce ustanovil niekoľko dôležitých inštitútov pre ďalší rozvoj systému celoživotného vzdelávania ako napríklad akreditácia na základe kvalifikačných štandardov, uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania, monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb. Spomenuté nástroje sa zatiaľ nepodarilo zaviesť aj do praxe. V súčasnosti sú ale v realizácií systémové národné projekty na podporu ďalšieho vzdelávania, v rámci ktorých by mali byť tieto nástroje rozpracované a uvedené do života.

Kto vzdeláva dospelých?

V podmienkach Slovenskej republiky sa ďalšie vzdelávanie uskutočňuje v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach. Patria medzi ne napríklad školy a vzdelávacie organizácie orgánov štátnej správy, zariadení obcí a miest, vzdelávacie zariadenia zamestnávateľov, stavovských organizácií, profesijných zväzov, družstiev, odborových organizácií, občianskych a záujmových združení, cirkví a náboženských spoločností, kultúrnych ustanovizní a iné, a to tak fyzických, ako aj právnických osôb.

Kto sa vzdeláva?

Lisabonská stratégia si stanovila za cieľ u dospelých v produktívnom veku dosiahnuť v priemere v EÚ 12,5% účasť na celoživotnom vzdelávaní. Na Slovensku je to však podľa posledných zistení z roku 2014 iba 3% účasť, pričom v priemere za EÚ bola na úrovni 10,7 % (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do). Zo zistení Ústavu informácií a prognóz školstva (UIPŠ) vyplýva, že viac ako polovica účastníkov ďalšieho vzdelávania (56%) sú ľudia vysokoškolsky vzdelaní. Potvrdzuje to celosvetový trend, že vzdelanejší pociťujú potrebu ďalšieho vzdelávania viac, a zároveň ako finančne lepšie zabezpečená skupina si toto vzdelávanie aj vedia sami financovať. Často sa preto konštatuje, že ľudia, ktorí sa potrebujú ďalej vzdelávať najviac, sa nevzdelávajú a naopak.

Medzi najfrekventovanejšiu prekážku účasti na ďalšom vzdelávaní patrí jednoznačne finančná náročnosť (46%). Ďalšími prekážkami sú časová náročnosť, nedostatok motivácie, náročnosť vzdelávania, nízka informovanosť či nedôvera v efektívnosť. Zásadnou prekážkou v účasti na ďalšom vzdelávaní je jeho nízka akceptácia zamestnávateľmi.

Čo sa vzdeláva?

Ďalšie vzdelávanie na Slovensku je poskytované prevažne na trhovom princípe a zatiaľ neexistuje systém jeho financovania štátom, čo má riešiť v súčasnosti pripravovaná novela zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento fakt negatívne ovplyvňuje nielen prístup k ďalšiemu vzdelávaniu pre ohrozené cieľové skupiny, ale aj obsahové zameranie ponuky ďalšieho vzdelávania. V ďalšom vzdelávaní prevažujú témy, ktoré účastníci využijú pre svoj profesijný rast. V prevažnej miere sa zaujímajú o vzdelávacie aktivity zamerané na osobnostný rast, manažérske zručnosti, cudzie jazyky a zručnosti v oblasti IKT. Takisto je záujem o vzdelávacie aktivity, ktoré možno charakterizovať ako ďalšie odborné vzdelávanierekvalifikácia či kontinuálne vzdelávanie, a ďalej o záujmové, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov či iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť. Pri ďalšom odbornom vzdelávaní je však pôsobnosť obmedzená - na Slovensku chýbajú kvalifikačné štandardy a hodnotiace štandardy, ktoré by zjednodušili orientáciu v kvalifikačných predpokladoch pre čiastočné a úplné kvalifikácie.

Ako sa vzdeláva?

V Slovenskej republike existuje široká sieť vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich vzdelávacie programy v ďalšom vzdelávaní, avšak kvalita obsahu týchto vzdelávacích programov, ako aj systém overovania a uznávania výsledkov vzdelávania sú zatiaľ nedoriešené. Nie sú vytvorené kvalifikačné štandardy a hodnotiace štandardy pre získanie čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie formou Národnej sústavy kvalifikácií. Taktiež nie sú vytvorené povinné štandardy lektorov napriek tomu, že sprostredkúvajú prenos poznatkov do ďalšieho vzdelávania. Celkové zlepšenie kvalitatívnej úrovne ďalšieho vzdelávania možno očakávať vytvorením štandardov pre lektorov ďalšieho vzdelávania, kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov, modulovo usporiadaných vzdelávacích programov v súlade so zámerom vytvoriť Národnú sústavu kvalifikácií, systému uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou podľa hodnotiacich štandardov a pod.

Nakoľko je poskytovanie ďalšieho vzdelávania voľnou živnosťou, vzdelávacie programy môže v súčasnosti poskytovať ktokoľvek bez ohľadu na to, či má vyhovujúce priestorové, materiálno – technické alebo personálne zabezpečenie. Nie sú stanovené ani minimálne štandardy kvality vzdelávacej inštitúcie, ale ani minimálne štandardy pre lektorov ďalšieho vzdelávania. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že niektoré rezorty majú svoje vlastné požiadavky pre kvalifikáciu vzdelávateľov. Závisia od obsahu vzdelávania, zamerania, úrovne obsahu programu, cieľovej skupiny, profilu absolventa a podobne. Napríklad Národný Inšpektorát práce či Ministerstvo vnútra SR – Prezídium hasičského a záchranného zboru vyžaduje, aby lektori pôsobiaci v ich oblasti boli absolventmi akreditovaného kurzu MŠVVaŠ SR. V iných prípadoch však platí, že každý, kto má odborný kvalifikačný predpoklad, môže byť lektorom ďalšieho vzdelávania.

Uvedené nedostatky a problematiku majú v súčasnosti za cieľ riešiť národné projekty, ktoré budú ukončené v roku 2015 (www.tvorbansk.skwww.cvanu.sk). Problematikou ďalšieho vzdelávania sa zaoberá aj nový operačný program Ľudské zdroje pre nové programové obdobie 2014-2020.

Viac k vzdelávaniu dospelých v Slovenskej republike čítajte na: http://nuczv.sk/vzdelavanie-dospelych/temy/vzdelavanie-dospelych-v-sr/

 

Použité zdroje:

Education at a Glance 2012, OECD indicators: http://www.oecd.org/edu/EAG%202012_e-book_EN_200912.pdf

Eurostat - Úroveň účasti na vzdelávaní a príprave

Indikátory pre monitorovanie účasti dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní v Slovenskej republike

Informačný systém ďalšieho vzdelávania: Vyhľadávanie akreditovaných vzdelávacích programov

Informačný systém o ďalšom vzdelávaní v SR, Štatistické výstupy - rok 2011

Key data on education in Europe 2012

Lifelong learning statistics

Národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifikácií (NSK)

Národný projekt Celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti (CVANU)

Operačný program Ľudské zdroje

Predbežný zámer implementácie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľov v súlade so Stratégiou celoživotného vzdelávania 2011, akčného plánu a odporúčaní projektu SAAIC "Národné fórum ako nástroj zlepšenia stratégie celoživotného vzdelávania"

Stratégia celoživotného vzdelávania 2011

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní

 

 

 

Ministerstvá

    

/epale/sk/file/buttonpngbutton.png

Orgány štátnej správy

     

/epale/sk/file/buttonpngbutton.png

Inštitúcie, organizácie

     

/epale/sk/file/buttonpngbutton.png

Asociácie

    

/epale/sk/file/buttonpngbutton.png

 

Zástupcovia zamestnávateľov

Sociálni partneri

  • Bipartita (predstavitelia slovenských zamestnávateľov a zamestnancov)
  • Aliancia A5 (5 najvýznamnejších priemyselných zväzov SR: ZAP SR, ZSP SR, ZHŤPG SR, ZSPS, SEA)

    

/epale/sk/file/buttonpngbutton.png

Siete

    

/epale/sk/file/buttonpngbutton.png

Akademická obec

     

/epale/sk/file/buttonpngbutton.png

Samosprávy a vyššie územné celky

     

/epale/sk/file/buttonpngbutton.png

Mimovládne organizácie

     

/epale/sk/file/buttonpngbutton.png

Iné

       

/epale/sk/file/buttonpngbutton.png