chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Spravodajstvo

Projekt: Coach it up!

21/06/2019
Jazyk: SK

Zámerom projektu Coach it Up! je skvalitnenie práce s dobrovoľníkmi EDS zavedením koučovania a vytvorením systému umožňujúcemu podporiť rozvoj dobrovoľníkov a realizovať projekty s presahom do ich budúceho sociálneho i profesného uplatnenia.

Vytvoreniu projektu Coach it up! predchádzalo sieťovacie projektové stretnutie “Sieť pre EDS,” kde boli identifikované tieto body kľúčového významu z pohľadu zefektívnenia procesov prebiehajúcich pred, počas a po skončení EDS:

 1. Nedostatočný dosah vysielajúcich organizácií na dobrovoľníka počas jeho medzinárodnej dobrovoľníckej služby
 2. Nedostatočné kompetencie hosťujúcich organizácií plánovať EDS ako vzdelávací projekt a vyhodnocovať vzdelávací progres dobrovoľníka
 3. Nedostatočná podpora dobrovoľníkov v kritických momentoch jeho EDS
 4. Strata záujmu mladých ľudí, ktorí zvažujú účasť na EDS – z potenciálnych záujemcov sa iba malé percento EDS reálne zúčastní.

Projekt Coach it up! má ambíciu pomôcť organizáciám kreovať a realizovať projekty EDS s jasne definovaným plánom vzdelávania a poskytnúť im nástroje na sledovanie progresu v rozvoji kompetencií dobrovoľníka. Hlavným prostriedkom systémovej zmeny má byť zavedenie koučovania do spôsobu práce s dobrovoľníkmi. Koučovanie dobrovoľníkov umožní vysielajúcim, hosťujúcim i koordinujúcim organizáciám realizovať Európsku dobrovoľnícku službu ako vzdelávací projekt zohľadňujúci predpoklady, potreby i možnosti samotných dobrovoľníkov a uľahčí zapojeným aktérom prácu s dobrovoľníkmi. Koučovanie naučí dobrovoľníkov stanovovať si vlastné vzdelávacie a rozvojové ciele, bude ich viesť k zodpovednosti a sebariadeniu a pripraví ich na proces celoživotného vzdelávania. Cieľovými skupinami projektu sú: mladí záujemcovia o Európsku dobrovoľnícku službu, dobrovoľníci Európskej dobrovoľníckej služby a organizácie EDS – vysielajúce a hosťujúce. 

/epale/sk/file/coachituppngcoach_it_up.png

Hlavné ciele projektu sú: 

 1. Zvýšiť podporu mladých záujemcov o EDS a vytvoriť systém, ktorý pomôže vysielajúcim organizáciám pracovať s motiváciou mladých ľudí a spoločne vytvoriť projekty s presahom do budúceho profesného uplatnenia dobrovoľníka;
 2. Vytvoriť efektívny systém internej a externej podpory dobrovoľníkov EDS, aby v priebehu svojej dobrovoľníckej služby čo najefektívnejšie rozvíjali svoje kompetencie, vedeli ich identifikovať a následene i využiť pre svoje profesné uplatnenie;
 3. Vytvoriť nástroj, ktorý zjednoduší organizáciám plánovanie a vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu dobrovoľníka a zároveň umožní lepšiu previazanosť oboch organizácii (vysielajúcej i hostiteľskej) i samotného dobrovoľníka;
 4. Vytvorí česko-slovenskú platformu odborníkov zaoberajúcich sa EDS.

Aktivity a plánované výstupy: 

 1. Koučovanie pre mládež zapojenú do EDS. Poskytovanie koučovania pre dobrovoľníkov EDS a tiež pre potenciálnych EDS-károv pred, počas aj po skončení ich dobrovoľníckej služby. Cieľom je umožniť im reflektovať svoje vzdelávacie potreby a rozvoj svojich kompetencii tak, aby dokázali využiť svoju medzinárodnú doborovoľnícku skúsenosť v prospech profesného i občianskeho uplatnenia.
 2. Výskum v oblasti EDS dobrovoľníkov. Analýza vybraných kľúčových kompetencií mladých dospelých v priebehu EDS a získavanie relevantných informácií ako EDS prispieva k ich rozvoju a v neposlednom rade aké opatrenia je možné použiť na podporu učiaceho sa procesu dobrovoľníkov.

  Intelektuálny výstup: Správa z výskumu.

 3. Kompetenčný profil s možnosťou identifikovania vstupných a výstupných kompetencií dobrovoľníkov EDS.
 4. On-line-Tool t. j. informačný, evaluačný a monitorovací nástroj doplńujúci koučovacie stretnutia. Umožní EDS-károvi ľahšie zhodnotiť úroveň jeho kompetencií a využiť príležitosti na sebarozvoj.

  Intelektuálny výstup: Funkčný On-Line-Tool.

 5. Videometodiky pre potreby šírenia príkladov dobrej praxe k aktérom EDS

  Intelektuálny výstup: Videometodiky.

 6. Záverečné konferencie v SR a ČR.
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn