chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Spravodajstvo

INVESTIČNÉ POTREBY KOHÉZNEJ POLITIKY NA ROKY 2021 - 2027

01/04/2019
Jazyk: SK

Európska komisia koncom marca 2019 predstavila priority pre nasledujúce finančné obdobie kohéznej polity v rokoch 2021 - 2027. Hlavné oblasti, na ktoré by sa malo Slovensko po roku 2020 zamerať, predstavujú: 

  • Inteligentnejšia Európa

  • Zelenšia, nízkouhlíková Európa

  • Prepojenejšia Európa

  • Sociálnejšia Európa

  • Európa bližšie k občanom

Téma vzdelávania prechádza všetkými piatimi prioritami ale najmä sa týka potreby sociálnejšej Európy. Tu sú stanovené nasledovné priority:

 

Zlepšiť prispôsobenie podnikov a pracovníkov zmenám v hospodárstve;
Zvýšiť prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu pre všetkých;
Podporovať internacionalizáciu a excelentnosť odborného a vyššieho vzdelávania;
Zlepšiť prístup ku kvalitným, udržateľným a dostupným sociálnym a zdravotným službám.

Medzi najakútnejšie problémy považuje  EK  v oblasti vzdelávania na Slovensku zvyšujúce sa percento ľudí, ktorí opúšťajú školskú dochádzku predčasne. Tu bol podiel na Slovensku v roku 2017 9,3 % pričom cieľ EÚ je 6%. Tento problém si vyžaduje náležitú pozornosť, keďže tento podiel rastie na celom Slovensku , obzvlášť však výrazným tempom na východnom Slovensku. Pričom v Európskej únii má tento trend klesajúcu tendenciu. Táto skutočnosť môže viesť k mnohým socio-ekonomickým problémom v budúcnosti.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ekonomické a sociálne trendy v budúcnosti budú vyžadovať investície do zlepšenia zručností populácie na celom Slovensku.

Investovanie do ľudského kapitálu bude aj naďalej kľúčovou prioritou. Európska komisia apeluje na zlepšenie kvality v odbornom vzdelávaní. Zvyšovanie zručností a zmena zručností vzhľadom na prispôsobenie sa trhu práce  sú zatiaľ iba okrajovo pokryté prostredníctvom aktívnych politík trhu práce.

Európska komisia konštatuje, že investície do ľudského kapitálu sú najlepšou zárukou pre každého v akomkoľvek čase.

Európska komisia koncom marca 2019 predstavila priority pre nasledujúce finančné obdobie kohéznej polity v rokoch 2021 - 2027. Hlavné oblasti, na ktoré by sa malo Slovensko zamerať, predstavujú: 

Inteligentnejšia Európa

Zlepšiť kapacity v oblasti výskumu a vývoja a využívanie vyspelých technológií; Zvýšiť konkurencieschopnosť a internacionalizáciu malých a stredných podnikov; Využiť výhody digitalizácie pre občanov, podniky a verejnú správu; Zlepšiť zručnosti v malých a stredných podnikoch a výskumných inštitúciách, predovšetkým pokiaľ ide o oblasti inteligentnej

Zelenšia, nízkouhlíková Európa

Podporovať energetickú účinnosť, obnoviteľnú energiu a rozvoj inteligentných energetických systémov; Podporovať prispôsobenie sa zmene klímy, predchádzanie rizikám a odolnosť voči katastrofám; Podporovať prechod na obehové hospodárstvo; Posilniť trvalo udržateľné hospodárenie s vodou a odpadom; Zvýšiť biodiverzitu, zelenú infraštruktúru v mestách a znížiť znečistenie.

Prepojenejšia Európa

Podporovať udržateľné intermodálne transeurópske dopravné siete; Podporovať udržateľnú vnútroštátnu, regionálnu a miestnu mobilitu so zameraním na mestskú mobilitu; Zlepšiť digitálnu pripojiteľnosť.

Sociálnejšia Európa

Zlepšiť prispôsobenie podnikov a pracovníkov zmenám v hospodárstve; Zvýšiť prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu pre všetkých; Podporovať internacionalizáciu a excelentnosť odborného a vyššieho vzdelávania; Zlepšiť prístup ku kvalitným, udržateľným a dostupným sociálnym a zdravotným službám.

Európa bližšie k občanom

Podporovať integrovaný sociálny, hospodársky a environmentálny rozvoj; Posilniť zásadu partnerstva a kapacity v rámci regiónov a investovať do miestneho rastu s využitím väzieb medzi okolitými mestskými oblasťami; Posilniť úlohu regionálnych centier; Vychádzať z územnej expertízy získanej v rámci iniciatív „Dobiehajúce regióny“ a „Transformácia uhoľných regiónov“.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn