chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Spravodajstvo

Digitálne zručnosti pre život dospelej populácie.

04/05/2018
Jazyk: SK

Od novembra 2017 je Academia Istropolitana Nova (AINova) zapojená do dvojročného európskeho projektu AXESS - Zlepšenie kľúčových kompetencií potrebných pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť. Na projekte spolupracuje ďalších 7 vzdelávacích inštitúcií z Talianska, Španielska, Belgicka, Macedónska, Rumunska, Grécka a  Slovenska. Projekt reaguje na informácie zistené v európskom prieskume PIAAC 2013 vo vzťahu k využívaniu IKT. Z národnej správy PIAAC (http://www.oecd.org/skills/piaac/Slovakia_in%20Slovak.pdf ) je zrejmé, že  na Slovensku nie je zabezpečené dosahovanie ani priemernej úrovne obyvateľstva riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí, teda s využitím IKT.  Podľa tejto správy je Slovensko krajinou s minimálnymi rozdielmi  medzi úrovňou zručností mužov a žien pri využívaní IKT. Vyrovnanosťou zručností mužov a žien sa tak Slovensko výrazne odlišuje od väčšiny krajín OECD. Napriek tomu ženy ťahajú za kratší koniec.  V súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016sa uvádza, že rodový mzdový rozdiel je problémom takmer v každom odvetví. Na základe priemernej hodinovej mzdy dosiahol rodový mzdový rozdiel v Slovenskej republike v roku 2016 18%, pri hrubej mesačnej mzde až 21,9 % v neprospech žien.  (http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/Sprava_RR_2016.pdf).

Cieľom projektu AXESS je zvýšiť zamestnanosť žien prostredníctvom zvyšovania niektorých potrebných zručností. Hovoríme hlavne o digitálnych kompetenciách, iniciatívnosti a podnikavosti a občianskych kompetenciách. Všetky  spomínané kompetencie sú súčasťou ôsmich kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, zadefinované EK v roku 2006. V súčasnosti prebieha revízia uvedeného dokumentu a k dispozícii je ANNEX k Návrhu o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie/európsky referenčný rámec (https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendatio... ), v ktorom sa vyjadruje veľká podpora každému typu vzdelávania zameranému na posilňovanie kľúčových kompetencií. Kľúčové kompetencie sú považované za dynamickú kombináciu vedomostí, zručností a postojov, ktoré študujúci potrebuje pre svoj rozvoj už od útleho detstva. Využívanie digitálnych technológií vo vzdelávaní je silne podporovaný aj s ohľadom na rozvoj digitálnych zručností.

Zistená situácia je obdobná aj v iných európskych krajinách, preto nebolo ťažké zostaviť projektový tím s cieľom pripraviť konkrétne školenia a vzdelávacie materiály pre ženy na zvýšenie ich digitálnych zručností. Projekt je zameraný na dospelú populáciu so špeciálnym zameraním na ženy na úrovni vzdelania ISCED3 (stredné vzdelanie), ktoré si potrebujú posilniť niektoré z uvedených zručností.

Za prvých šesť mesiacov realizácie projektu sme naštartovali implementáciu projektu. Zorganizovali sme prvé pracovné stretnutie partnerov v Bruseli a na základe záverov sme zostavili Manuál pre implementáciu projektu. Španielsky partner pripravil webovú stránku projektu (www.axesslearning.eu ) a on-line platformu pre vytvorené otvorené vzdelávacie zdroje.  V prvom polroku 2018 sme začali mapovať situáciu o potrebných zručnostiach dospelej (ženskej) populácie v partnerských krajinách. Výstupom bude východisková správa o digitálnych zručnostiach a potrebných krokoch na ich zabezpečenie, ktorej ukončenie plánujeme v júni 2018. Viac informácií o projekte nájdete na http://www.ainova.sk/sk/axess/.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn