chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Blog

Storytelling - vzdelávanie cez príbehy

06/06/2019
by Peter Maľa
Jazyk: SK

 

Storytelling alebo rozprávanie príbehov poznáme od svojho detstva. Rozprávky a bájky pre nás predstavovali imaginárny svet, na základe ktorého sme spoznávali ten reálny. Príbehy a ich medzigeneračné odovzdávanie je charakteristické pre každú kultúru v minulosti aj dnes. Rozprávanie príbehov je jedinečný spôsob, ktorý dáva zmysel našim skúsenostiam a ktorým si vytvárame svoju vlastnú identitu (1). Príbehy môžu v sebe niesť silný edukačný aspekt, ktorý je potrebné odhaliť a následne využiť v rámci vzdelávania v rôznych oblastiach.

Naratívne učenie je učenie sa cez príbehy, nielen cez tie, ktoré si vypočujeme, ale aj tie, ktoré rozprávame. Príbehy umožňujú prepojiť učenie s predchádzajúcimi skúsenosťami, vedomosťami a zručnosťami účastníka vzdelávania a rovnako tak pomáhajú formovať jeho názory, postoje a hodnoty (1). Keď sa učíme niečo nové, snažíme sa to pochopiť a zároveň aj preskúmať, ako to súvisí s tým, čo už vieme.

Dobré príbehy budujú dôveru a umožňujú poslucháčom (účastníkom vzdelávania) vstúpiť do príbehu, čím sa stávajú otvorenejšími pre učenie (2). Príbehy môžu byť univerzálne, čiže môžu obsahovať viac významov, čo je efektívny spôsob sprostredkovania komplexných myšlienok zrozumiteľným spôsobom. Okrem toho sú príbehy pútavejšie ako strohé rozprávanie faktov alebo diskusia o abstraktných ideách.

Účastníci vzdelávania s preferenciou vizuáneho štúlu učenia oceňujú mentálne obrazy, ktoré im rozprávanie príbehu evokuje (vhodné je pri rozprávaní príbehu použiť vizuálne pomôcky). Pre účastníkov vzdelávania s dominujúcim sluchovým štýlom učenia je storytelling ideálny, pretože sa môžu zamerať na slová a hlas rozprávača, alebo sa učiť prostredníctvom príbehu, ktorý rozprávajú sami ostatným účastníkom vzdelávania. Účastníkom vzdelávania s kinestetickým štýlom učenia imponuje emocionálne prepojenie s príbehom. Emócie sú pre nich dynamizujúcim faktorom učenia (2). Príbehy sa ľahko zapamätajú. Vedomosti naučené z rozprávaného príbehu si jednotlivec zapamätá presnejšie a dlhšie. Podľa Brunnera je zapamätanie faktov 20-krát ľahšie v prípade, že sú zahrnuté do nejakého príbehu (2).

Storytelling je možné efektívne využívať v rámci profesijného, záujmového, občianskeho vzdelávania a aj v kariérovom poradenstve.

 

/epale/sk/file/fantasy-40611851280jpgfantasy-4061185_1280.jpg

 

Možnosti využitia vo firemnom vzdelávaní (3):

 • vzdelávanie nových zamestnancov (napr. využitie príbehu pri oboznámení s históriou firmy, s jej víziou, cieľmi a hodnotami,
 • produktové vzdelávanie (napr. príbeh o vzniku a vývoji produktu alebo služby vrátane ich využitia),
 • tréning praktických zručností (napr. príbeh o postupnosti krokov k osvojeniu si konkrétnej zručnosti)
 • tréning mäkkých zručností (napr. príbeh o vhodnom alebo nevhodnom spôsobe komunikácie alebo riešenia konfliktu na pracovisku).

 

Možnosti použitia storytellingu v priebehu vzdelávania:

A: Na začiatku vzdelávania:

 • predstavenie sa lektora účastníkom vzdelávania,
 • predstavenie sa účastníkov vzdelávania navzájom,
 • budovanie vzťahu a vzájomnej dôvery medzi lektorom a účastníkmi, medzi účastníkmi vzdelávania navzájom.

B. Počas vzdelávania:

 • udržanie alebo zvýšenie pozornosti účastníkov vzdelávania,
 • prepájanie teórie s praxou,
 • prepájanie predchádzajúcich, získaných vedomostí a zručností účastníkov vzdelávania s novými,
 • premýšľanie nad rôznymi etickými dilemami, ktoré súvisia s obsahom vzdelávania.

C. Na záver vzdelávania:

 • opakovanie učiva,
 • overenie úrovne získaných vedomostí a zručností,
 • premýšlanie nad praktickým využitím nadobudnutých vedomostí a zručností účastníkmi vzdelávania v ich profesijnom alebo osobnom živote.

 

Sedem osvedčených postupov použitia storytellingu (3):

1. Storytelling ako súčasť kurzu alebo ako kurz samotný

Storytelling môže byť hlavným spôsobom vedenia kurzu, alebo môže byť použitý ako jedna z vyučovacích metód v rámci kurzu. Príbehy je možné použiť v prípadových štúdiách, v rámci hrania rol a pod.

2. Používajte tradičnú metódu rozprávania príbehu

Každý príbeh začína expozíciou, ktorá určuje prostredie príbehu, predstavuje postavy a konflikt medzi nimi, po čom nasleduje sled udalostí, ktoré vyústia k vyriešeniu konfliktu a vedú k záveru príbehu.

3. Držte sa vzdelávacieho cieľa

Storytelling bez nadväznosti na cieľ vzdelávania je len obyčajným rozprávaním príbehu. Lektor musí vedieť, prečo príbeh rozpráva, čo chce prostredníctvom neho u účastníkov vzdelávania podnietiť. Storytelling, rovnako ako každá iná vyučovacia metóda, je volená vždy s ohľadom na cieľ vzdelávania.

4. Budujte napätie v príbehu

Príbehy podnecujú zvedavosť poslucháča, ktorá ho núti premýšľať o ďalšom vývoji príbehu. Je preto potrebné, aby každý príbeh v sebe obsahoval určitú mieru napätia a tajomstva, ktoré vzbudzuje záujem, ktorý následne motivuje účastníkov k aktívnej participácii na vzdelávaní.

5. Rozprávajte relevantný príbeh

Každý príbeh, ktorý poviete, musí byť pre účastníkov vzdelávania podstatný, musí ich osloviť. Dospelí sa učia len vtedy, keď potrebujú nové vedomosti alebo zručnosti na riešenie ich aktuálneho problému. To isté sa očakáva aj v rámci použitia storytellingu.

6. Nenechať účastníkov vzdelávania čakať

Predstavte problém (konflikt) na začiatku príbehu. Poznanie kontextu pomôže účastníkom vzdelávania sústrediť sa a zbierať informácie potrebné na vyriešenie problému, čo im aj nepriamo pomáha dosiahnuť cieľ vzdelávania.

7. Využívajte obrazotvornosť

Pri rozprávaní príbehov použite obrazotvornosť na rozvoj predstavivosti účastníkov vzdelávania (metafory, prirovnania, citovo zafarbené slová a pod.) Čím viac účastníci zapájajú svoju predstavivosť, tým viac sú zaujatí príbehom a vedia sa lepšie identifikovať s jeho postavami.

 

 

Zoznam bibliografických odkazov:

 1. CLARK, M. C., ROSSITER, M. 2008. Narrative Learning in the Adult Classroom. Adult Education Research Conference [online]. [cit. 05.06.2019] Dostupné z: https://newprairiepress.org/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.goog...

 2. BORIS, V. 2007. What Makes Storytelling So Effective For Learning? [online]. [cit. 05.06.2019] Dostupné z: https://www.harvardbusiness.org/what-makes-storytelling-so-effective-for...

 3. OMER, A.H. 2017. The Power of Storytelling: 7 Best Practices for Corporate Training [online]. [cit. 05.06.2019] Dostupné z: https://trainingindustry.com/articles/e-learning/the-power-of-storytelli...


   

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn