chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Platforma electronică pentru educația adulților în Europa

 
 

Blog

Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice

22/05/2019
by Sorin Angheluta
Limba: RO

Studiile au identificat o serie de elemente care influențează participarea cadrelor didactice la dezvoltarea profesională continuă și adecvarea acesteia. Astfel, Raportul Eurydice „The Teaching Profession in Europe” arată faptul că timpul pe care profesorii din învățământul secundar inferior îl petrec în dezvoltarea profesională continuă este mai mare în țările în care aceasta este obligatorie. Studiul subliniază, de asemenea, faptul că neconcordanța dintre oferta dezvoltării profesionale continue și nevoile exprimate de profesori este, în general, mai scăzută în țările în care școlile și profesorii înșiși sunt responsabili de definirea priorităților de formare. Conform rezultatelor TALIS 2013, ratele de participare mai mari sunt asociate și cu niveluri mai ridicate de sprijin financiar și cu posibilitatea de a participa la activitățile dezvoltării profesionale continue în timpul programului de lucru. Cele mai frecvente bariere în calea participării indicate de profesorii din învățământul secundar inferior sunt într-adevăr un conflict cu programul de lucru și absența stimulentelor.

În general, dezvoltarea profesională continuă în Europa poate fi considerată obligatorie (adică există un minim de dezvoltare profesională continuă pe care toate cadrele didactice trebuie să o efectueze); aceasta poate fi una dintre îndatoririle statutare ale cadrelor didactice în conformitate cu reglementările, cu documentele de politici relevante sau cu contractele de muncă (dar nu este definită o durată minimă); sau poate fi opțională pentru profesori.

Dezvoltarea profesională continuă este obligatorie pentru toți profesorii din învățământul primar și secundar în 21 de sisteme educaționale. În toate acestea, există un număr minim de ore, zile sau credite pe care cadrele didactice trebuie să le finalizeze într-o anumită perioadă de timp. În plus, finalizarea activităților dezvoltării profesionale continue este necesară pentru promovarea la următorul nivel al carierei în nouă dintre aceste țări. În alte țări este o condiție prealabilă pentru progresul salarial. În alte 14 sisteme educaționale, dezvoltarea profesională continuă este considerată ca fiind una dintre îndatoririle profesionale obligatorii ale cadrelor didactice, însă regulamentele și documentele de politici nu definesc un număr minim de ore obligatorii. În trei dintre aceste țări, finalizarea activităților dezvoltării profesionale continue este, de asemenea, o cerință pentru promovare. În celelalte șapte țări, nu există nicio obligație statutară (legală) pentru profesori de a participa la dezvoltarea profesională continuă.

În cele 25 de sisteme educaționale acoperite de acest raport, școlile trebuie să aibă un plan pentru dezvoltarea profesională continuă. În 19 dintre acestea, autoritatea de cel mai înalt nivel stabilește această obligație și reglementează, de asemenea, condițiile specifice în care funcționează planurile dezvoltării profesionale continue. În celelalte sisteme educaționale, această responsabilitate este împărțită cu alte niveluri de autoritate (adică cu autoritățile locale și la nivel de școală).

În 18 țări nu este obligatoriu ca școlile să elaboreze un plan al dezvoltării profesionale continue, dar o planificare a dezvoltării profesionale continue la nivel de școală poate exista.

În țările în care planificarea școlară a dezvoltării profesionale continue este obligatorie, dispozițiile legale pot include anumite cerințe obligatorii, de exemplu, dacă dezvoltarea profesională continuă ar trebui inclusă în planul de dezvoltare școlară sau frecvența cu care ar trebui să se realizeze planificarea. Astfel, caracteristicile sunt reglementate central în aceste sisteme educaționale.

Planificarea dezvoltării profesionale continue face parte din planul de dezvoltare a școlii în 22 de sisteme educaționale.

În opt sisteme educaționale, autoritățile competente specifică anumite elemente pe care trebuie să le includă planurile dezvoltării profesionale continue școlare, cum ar fi o listă a activităților dezvoltării profesionale continue planificate, rezultatele, intervalul de timp și bugetul.

În marea majoritate a țărilor europene, școlile joacă un rol important atunci când este vorba de a decide nevoile și prioritățile pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. În țările în care planul pentru dezvoltarea profesională continuă la nivel de școală este obligatoriu, școlile sunt, de obicei, responsabile pentru a decide ce formare este necesară. În acest scop, acestea pot urma orientările și prioritățile generale stabilite de autoritățile educaționale sau pot consulta personal profesorii ori pot acționa în consultare cu organizațiile care reprezintă cadrele didactice. Dezvoltarea profesională continuă este, în majoritatea cazurilor, legată în mod intrinsec de planul de dezvoltare școlară. În țările în care planificarea dezvoltării profesionale continue la nivel de școală nu este obligatorie, școlile tind, de asemenea, să aibă un rol activ în definirea nevoilor dezvoltării profesionale continue. În general, școlile sunt implicate în definirea nevoilor și a priorităților dezvoltării profesionale continue în 37 de sisteme educaționale. Rolul lor în acest proces variază în funcție de țară și este legat de implicarea altor niveluri de autorități (de ex. autoritățile și municipalitățile de cel mai înalt nivel).

În 30 de sisteme educaționale, autoritățile educaționale de cel mai înalt nivel sunt responsabile pentru determinarea nevoilor și priorităților dezvoltării profesionale continue, deși această responsabilitate se situează exclusiv la nivelul cel mai înalt în doar 4 sisteme. În celelalte 26 de sisteme educaționale, autoritatea de cel mai înalt nivel împarte această responsabilitate cu instituțiile locale și/sau cu școlile. Participarea diferitelor niveluri variază în funcție de țară. În alte opt sisteme educaționale, procesul de definire a nevoilor și priorităților dezvoltării profesionale continue implică nivelurile cele mai înalte, locale și școlare. Într-un al doilea grup de țări, autoritățile locale și școlile sunt responsabile pentru determinarea nevoilor și priorităților dezvoltării profesionale continue.

Evoluția carierei și a salariului reprezintă cele mai comune stimulente în rândul țărilor europene pentru a încuraja participarea cadrelor didactice la dezvoltarea profesională continuă. În 14 țări cu sisteme ale carierei pe mai multe niveluri, finalizarea activităților de dezvoltare profesională continuă este necesară pentru promovarea la următorul nivel de carieră. În trei dintre ele (Ungaria, Slovacia și Muntenegru), acesta este necesar pentru a se rămâne la un anumit nivel al carierei. În alte două țări (Bulgaria și Cipru), dezvoltarea profesională continuă este unul dintre elementele luate în considerare în deciziile de promovare. În unele dintre aceste țări (Slovenia și Slovacia), alocațiile sau creșterile salariale pentru finalizarea activităților de dezvoltare profesională continuă sunt, de asemenea, posibile în cadrul aceluiași nivel al carierei.

În trei țări cu o structură plată a carierei (Spania, Austria, Bosnia și Herțegovina), dezvoltarea profesională continuă este o condiție prealabilă pentru progresul salarial. În alte cinci (Republica Cehă, Grecia, Portugalia, Liechtenstein și Norvegia), dezvoltarea profesională continuă este luat în considerare în deciziile privind majorările salariale (Republica Cehă, Grecia, Portugalia, Liechtenstein și Norvegia). În unele cazuri, dezvoltarea profesională continuă specifică este necesară numai la un moment dat în cariera profesorului.

În 17 țări, dezvoltarea profesională continuă este necesar pentru a asuma responsabilități suplimentare, care pot avea, de asemenea, un stimulent financiar. Aceste atribuții se pot referi, de exemplu, la funcții de conducere, la coordonarea disciplinelor/catedrelor, mentorat, orientare în carieră și roluri consultative. În Danemarca, Olanda, Finlanda și Suedia, stimulentele pentru încurajarea dezvoltării profesionale continue sunt decise de autoritățile locale și de școli.

În plus față de aceste stimulente pentru promovarea implicării cadrelor didactice în dezvoltarea profesională continuă, în toate țările europene, există măsuri suplimentare menite să elimine obstacolele din calea participării. Aceste măsuri de sprijin pot avea un caracter financiar (adică furnizarea de cursuri gratuite, finanțarea școlilor sau granturi pentru profesori). Ele pot fi, de asemenea, non-financiare, cum ar fi opțiunea de a participa la cursuri în timpul programului de lucru sau de a avea un concediu de studiu neremunerat. În toate țările europene cursurile de dezvoltare profesională sunt disponibile gratuit pentru cadrele didactice. Aceste cursuri pot face parte din programele organizate sau susținute de autoritățile educaționale relevante, de organizațiile de formare aflate sub controlul lor sau de alți furnizori. Școlile individuale își pot, de asemenea, organiza propriile cursuri și le pot oferi gratuit cadrelor lor didactice.

În majoritatea țărilor, autoritățile educaționale (adesea prin propriile lor organizații de formare) țin cursuri sau acoperă costurile de furnizare în conformitate cu domeniile prioritare stabilite pentru dezvoltarea profesională continuă.

Autoritățile locale pot oferi, de asemenea, unele cursuri gratuite pentru a răspunde nevoilor specifice. În patru sisteme educaționale, cursurile gratuite sunt oferite în principal de către municipalități sau furnizorii școlari (Danemarca, Olanda, Suedia și Regatul Unit (Scoția)). În Finlanda, nu numai furnizorii școlari, dar și universitățile și companiile private pot solicita finanțare guvernamentală pentru a acoperi costurile activităților de dezvoltare profesională continuă legate de prioritățile politicii educaționale. În trei țări, costul participării cadrelor didactice la cursurile de dezvoltare profesională continuă este acoperit de bugetul școlii (Bulgaria, Republica Cehă și Polonia).

În plus față de cursurile gratuite, în 28 de sisteme educaționale, școlile sunt, de asemenea, subvenționate de autoritățile publice pentru furnizarea propriilor activități de dezvoltare profesională continuă. Profesorii pot să participe la activitățile de dezvoltare profesională continuă în timpul programului de lucru în 36 de sisteme educaționale, în mod normal în anumite condiții (de ex. pentru un număr limitat de ore, cu consimțământul directorilor de școală sau atunci când profesorii nu au obligații didactice). În 10 dintre aceste sisteme educaționale, școlile primesc finanțare din partea autorităților publice pentru a acoperi costurile de suplinire a cadrelor didactice care participă la activitățile de dezvoltare profesională continuă (Comunitatea flamandă din Belgia, Irlanda, Ungaria, Olanda, Austria, Polonia, Marea Britanie (Scoția), fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei, Liechtenstein și Norvegia).

În majoritatea țărilor europene există măsuri suplimentare care vizează, de asemenea, eliminarea obstacolelor din calea participării, cum ar fi achitarea costurilor de călătorie, indemnizațiile unice pentru acoperirea altor costuri, subvențiile individuale, concediul de studiu și timpul liber. În cele 27 de sisteme educaționale sunt acoperite cheltuielile de deplasare ale cadrelor didactice, în special atunci când participarea la dezvoltarea profesională continuă este obligatorie. În 16 sisteme educaționale, profesorii pot obține finanțare suplimentară pentru a acoperi costul cu dezvoltarea profesională continuă (de ex. taxe de înscriere, cazare, materiale de învățare) sau să solicite o subvenție. Profesorii pot beneficia de concediu de studiu plătit sau de timp liber, de asemenea, în 16 sisteme de învățământ.

 

Sursa: https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn