chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 
 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

EPALE – ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

  

EPALE to inicjatywa Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (DG EAC) Komisji Europejskiej podjęta z zamiarem wpisania jej na stałe w europejski krajobraz uczenia się dorosłych.

Nadzorowana przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), platforma EPALE jest na co dzień zarządzana przez Biuro wsparcia centralnego (CSS). Narodowe Serwisy Wsparcia (NSS) będą współpracować z CSS, aby zamieszczać w witrynie EPALE interesujące i unikatowe treści. Aby dowiedzieć się więcej nt. platformy EPALE, kliknij tutaj.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) jest zobowiązana do ochrony prywatności. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe[1].

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa strategie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych osób fizycznych i zarządzania nimi przez EACEA w ramach EPALE – ePlatformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych (administrator danych)?

Dział lub służba: Dział A5

Funkcja: Kierownik działu

Adres pocztowy: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Bruksela

E-mail: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Dane obowiązkowe:

 • Nazwisko
 • Organizacja i adres (jeżeli dotyczy)
 • Kraj siedziby
 • Język(-i)
 • Dane kontaktowe, np. adres e-mail
 • Adres IP

Dane nieobowiązkowe:

 • Powiązane tematyczne obszary zainteresowania
 • Interesujące funkcje platformy, np. wyszukiwanie partnerów
 • Obywatelstwo
 • Telefon
 • Zawód

 

3. W jakim celu są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe są gromadzone do celów wewnętrznych związanych z mailingiem, rozpowszechnianiem informacji itp. Użytkownik będzie mieć także możliwość wyboru i stworzenia bardziej szczegółowego profilu publicznego, który będzie pomocny w wyszukiwaniu partnerów i innych użytkowników zajmujących się podobnymi dziedzinami w całej Europie, aby wymieniać się najlepszymi praktykami. O tym, czy podzielić się tymi informacjami ze społecznością EPALE decyduje sam użytkownik.

Przetwarzanie danych osobowych w stosownych częściach platformy jest niezbędne. Dzięki niemu użytkownicy mogą wyszukiwać partnerów, rejestratorzy EPALE – komunikować się i współpracować w duchu wzajemnego zaufania i szacunku, a podejmowane działania z zakresu monitoringu pozwalają zapobiegać nieodpowiedniemu wykorzystywaniu platformy.

Dane osobowe służą także do blokowania spamu na platformie.

 

4. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

 • Wyznaczeni pracownicy Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (EAC) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL).
 • Wyznaczeni pracownicy EACEA.
 • Biuro Wsparcia Centralnego (CSS) EPALE prowadzone przez konsorcjum Ecorys UK – Intrasoft International.
 • Narodowe Serwisy Wsparcia (NSS) EPALE, których zadanie polega na promowaniu EPALE wśród lokalnych i krajowych interesariuszy oraz utrzymywanie z nimi kontaktu. Kompletną listę organizacji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/epale/pl/nss.
 • Naukowcy, którzy uzyskają specjalne zezwolenie administratora danych.

W przypadku kontroli lub sporu, organy wykonujące zadania monitorujące bądź kontrolne zgodnie z prawem unijnym (np. Służba Audytu Wewnętrznego, Ośrodek Audytu Wewnętrznego, Komisja Europejska, OLAF, sądy UE itp.).

 

5. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

 • Dane przetwarzane w wewnętrznych sieciach telekomunikacyjnych (dane o ruchu i katalogi) mogą zostać ujawnione członkom zespołów CSS/EACEA/EAC/EMPL i będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania EPALE.
 • Dane kontaktowe: po upływie roku od ostatniego logowania użytkownika dane będą miały status nieaktywny, tj. nie będą już widoczne publicznie. Po upływie dwóch lat od ostatniego logowania użytkownika dane zostaną definitywnie zanonimizowane i będą przechowywane wyłącznie w celach statystycznych. Dane kontaktowe podlegają niezwłocznej anonimizacji na żądanie rejestratora.
 • Wiadomości zamieszczone na forach będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania EPALE.
 • Wiadomości lub materiały edukacyjne zamieszczone w Bibliotece materiałów będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania EPALE.
 • Wiadomości lub materiały edukacyjne zamieszczone w zamkniętej grupie NSS będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania EPALE.
 • Pliki lub wpisy na blogach będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania EPALE.

 

6. W jaki sposób można skorzystać z przysługujących praw dotyczących dostępu do swoich danych albo ich sprostowania?

Podmiot danych może uzyskać dostęp do swoich danych, sprostować je lub usunąć samodzielnie na platformie. 

Użytkownik może korzystać lub zrezygnować z pewnych funkcji, np. mając swój profil może nie zdecydować się na jego upublicznienie w celu wyszukiwania partnerów itp.

Może także kontaktować się z administratorem danych (patrz punkt 1 powyżej) w celu uzyskania dalszych informacji lub dezaktywacji konta.

 

7. W razie konfliktu lub jakiegokolwiek problemu dotyczącego danych osobowych użytkownik ma prawo do odwołania się.

W razie jakiegokolwiek konfliktu dotyczącego ochrony danych osobowych, użytkownik może się zwrócić do administratora pod podanym wyżej adresem lub za pośrednictwem funkcyjnych skrzynek pocztowych. Użytkownik może także napisać do inspektora ochrony danych EACEA na poniższy adres e-mail: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty przez administratora, użytkownik może w każdej chwili wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: witryna http://www.edps.europa.eu; e-mail: edps@edps.europa.eu.

 

8. Na jakich podstawach prawnych opiera się przetwarzanie danych osobowych?

Podstawy prawne nowej inicjatywy:

 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1720/2006/WE z dnia 15 listopada 2006 r. (Dz.U. L 327 z dnia 24.11.06, s.45), ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, znowelizowana Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1357/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 350 z dnia 30.12.08, s.56), oraz program prac na rok 2012 Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z dnia 20.12.2013, s. 50-73) ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE, oraz program prac na rok 2015 Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej.

Zamówienie publiczne na usługi podpisane z Ecorys/Intrasoft (nr ref.: 2012-5529/001-001)

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe EACEA/2012/05

Ograniczone zaproszenie do składania wniosków EPALE NATIONAL SUPPORT SERVICES EACEA N° 04/2014 i 01/2015

Protokół Ustaleń dotyczący platformy FPFIS-CMS, podpisany przez EACEA i DIGIT (nr ref.: DIGIT – 00488-00)

 


[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, Dz.U. L8 z dnia 12.1.2001, s. 1.

 

Aby pobrać plik pdf z oświadczeniem o ochronie prywatności, kliknij tutaj.