chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 
 

Narodowy Serwis Wsparcia - Bułgaria

National Support Service - Bulgaria
Adres: 

Ministry of Education and Science

Address: 

2A Knyaz Dondukov Blvd.

1000, Sofia

Bulgaria

Nr telefonu: 
00359 2 424 11 14
E-mail: 
epale@mon.bg
 • Organizacja
 • Program prac
 • Zespół
 • Uczenie się dorosłych w kraju
 • Krajowi interesariusze

Funkcje Krajowego Ośrodka Wspierania Platformy Elektronicznej Szkolenia Dorosłych w Europie (EPALE) realizowane są w Bułgarii przez Ministerstwo edukacji i nauki.

Minister edukacji i nauki prowadzi politykę państwową i opracowuje strategię rozwoju edukacji i nauki zgodnie z polityką Unii Europejskiej. Organizuje opracowanie i wykonanie krajowych programów rozwoju kształcenia wyższego i średniego oraz programów kwalifikacji i prekwalifikacji. Koordynuje wykonanie programów krajowych i projektów badań naukowych i rozwoju potencjału naukowego ze względu na tendencje w rozwoju nauki w kraju i za granicą. Koordynuje wykonanie polityki socjalnej dotyczącej zatrudnienia, poziomu wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa. Organizuje wdrożenie i funkcjonowanie technologii informacyjnych w kształceniu i w nauce. Organizuje pracę zarządu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020! Reprezentuje Republikę Bułgarii przy zawieraniu umów międzynarodowych o współpracy w dziedzinie edukacji i nauki oraz koordynuje ich wykonanie w ramach przydzielonych mu przez Radę Ministrów kompetencji.

Ministerstwo edukacji i nauki jest Krajowym Koordynatorem Szkolenia Dorosłych w ramach Europejskego Programu Szkolenia Dorosłych w Bułgarii.

 

Na lata 2017 i 2018 Krajowy ośrodek wspierania EPALE (KOW) w Bułgarii stawia sobie następujące cele:

 • Zachęcanie profesjonalistów w sektorze uczenia się osób dorosłych do aktywnego uczestnictwa w platformie;
 • Udostępnianie wysokiej jakości treści na wielojęzycznej, dynamicznej, interaktywnej i innowacyjnej platformie EPALE.

Grupą docelową platformy EPALE są profesjonaliści, którzy biorą udział w procesie formowania i oceniania polityki szkolenia dorosłych, a mianowicie:

 • Politycy i eksperciz instytucji państwowych, opracowujące i prowadzące polityki w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, włączenia socjalnego, kultury itp.;
 • Organizacje kształcenia i szkolenia dorosłych (szkoły, różne centrum kształcenia, organizacje niepaństwowe, instytucje kulturalne itp.) oraz wykładowcy z tych organizacji;
 • Uniwersytety/instytucje i organizacje naukowo-badawcze;
 • Administracje obwodowe i władze lokalne;
 • Media/ Dziennikarze.

KOW– Bułgaria podejmie następujące zadania:

 1. Promowanie platformy, zyskanie i zaangażowanie użytkowników

W ramach tego pakietu zadań KOW zorganizuje:

 • dwa stoiska informacyjne celem promowania EPALE odpowiedniow październiku 2017 roku i w październiku 2018 roku;
 • dwie konferencje regionalne i cztery okrągłe stoły na temat priorytetów w sektorze uczenia się dorosłych, oraz cztery panele dyskusyjne w sieciach socjalnych lub na stronie internetowej koordynatora krajowego;
 • seminarium informacyjne dla dziennikarzy z mediów regionalnych i lokalnych;
 • konkurs fotograficzny na temat EPALE;
 • opracowanie wideoklipuDołączcie się do nas”;
 • utrzymywanie profilu EPALE na Facebooku, Twitter i YouTube, oraz realizowanie kampanii marketingowej;
 • Krajowe forum końcowe pod koniec 2018 roku.

 

 1. Wkład w zawartość platformy

W celu zagwarantowania jakościmateriałów publikowanych na platformie zostanie utworzona rada redakcyjna składająca się z członków KOW. Na platformie co miesiąc będą publikowane dwie wydarzenia dla kalendarza, jeden blog-artykuł i cztery wiadomości. Linki do opublikowanych materiałów zostaną umieszczone w24 biuletynach miesięcznych.

Wiosną 2017 roku cztery razy zostaną zorganizowane szkolenia nauczycieli/szkoleniowców w celu zachęcania ich do aktywnego uczestnictwa w platformie. Najlepsze “małe historie” napisane przez uczestników w szkoleniach zostaną opublikowane na EPALE.

 1. Animowanie wirtualnych wspólnot i interaktywnych sekcji

W każdy ostatni czwartek miesiącaKOWbędzie prowadzić wirtualne konsultacje w sprawie korzystania z platformy (wirtualna sala szkolna). W dodatku zostanie opracowany wyspecjalizowany online formularz do wnioskówo przeprowadzenie dodatkowych konsultacji dla zainteresowanych stron orazutworzone forum na stronie internetowej krajowego koordynatora europejskiego programukształcenia dorosłych.

Do bezpośredniego kontaktu z platformą EPALE na oficjalnych stronach internetowych przynajmniej 50 instytucji i organizacji regionalnych i lokalnych zostaną zamieszczone animowane banery kontaktowe.

 1. Utrzymanie strony internetowej

Informacje w sekcji "Szkolenie dorosłych w kraju" na stronie KOW zostaną zaktualizowane w czerwcu 2017 r. oraz wczerwcu 2018 r. W celu wsparcia platformy zostaną opublikowane: pliki wideo w języku bułgarskim i w języku angielskim, serie klipów w języku bułgarskim, ilustrujące korzystanie z platformy EPALE, regułyi wymagania do udziałuw konkursie fotograficznym, biuletyny miesięczne KOW.

 1. Wsparcie wielojęzyczności

W ramach wspierania wielojęzyczności KOW zapewni tłumaczenie z języka bułgarskiego na języki obce przynajmniej 20 materiałów (zasobów i blog-artykułów).

Na język bułgarski zostaną przetłumaczone 72 blog-artykuły na czas realizacji projektu, dużotreściowych zasobów, jak również wszystkie biuletyny Centralnego Biura Wspierania EPALE.

KOW -Bułgaria będzie aktywnie uczestniczyć w platformie EPALE poprzez proponowanie nowych idei i inicjatyw dotyczących tematów/dyskusji dla grup, blogów itp.

ValentinaDeykova – Kierownik projektu - v.deikova@mon.bg

 

Zhuliyan Gochev - Popularyzowanie platformy, organizowanie wydarzeń i współpracy z innymi organizacjami - z.gochev@mon.bg

 

Iliana Taneva–Zasoby treściowe i tłumaczenia - i.taneva@mon.bg

 

RumyanaKostadinova - Zasoby treściowe i udział w realizowaniu krajowej strategii komunikacji- r.kostadinova@mon.bg

 

Georgi Ninov- Zapewnienie wielojęzykowości i utrzymywanie kontaktów z centralnym ośrodkiem wsparcia- g.ninov@mon.bg

 

Orlin Kouzov- Animowanie wirtualnych wspólnot i warstw interaktywnych/społecznych platformy, utrzymywanie profilów w sieciach socjalnych- okouzov@mon.bg

 

Petko Uzunski – Działalność administracyjna – p.uzunski@mon.bg

Konstytucja Republiki Bułgarii gwarantuje wszystkim bułgarskim obywatelomprawo do nieustannego podnoszenia swojego wykształcenia i swoich kwalifikacji, niezależnie od wieku.

Wszyscy obywatele Republiki Bułgarii, niezależnie od wieku, mają prawo do bezpłatnego korzystania z kształcenia w celu zdobycia wykształcenia podstawowego i średniego, jak również jednoczesnego zdobycia wykształcenia średniegoi kwalifikacji zawodowych.

Zapewnione są warunki uznawania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zdobytych na drodze pozaformalnej i nieformalnej, jak również na podstawie doświadczenia zawodowego i/lub praktycznego.

Zagwarantowany jest równy dostęp pozbawionych wolności (więźniów) do kształcenia, szkolenia i kwalifikacji, a mianowicie do ogólnego i zawodowego kształcenia i szkolenia, kształcenia społecznego, kursów alfabetyzacji, przewidzianych dla analfabetów.

Kształcenie i szkolenie osób dorosłych prowadzone jest w formie: dziennej, wieczorowej, zaocznej, indywidualnej, samodzielnej, dystynkcyjnej.

Kształcenie osób dorosłych prowadzone jest przez różne instytucje:szkoły wieczorowe, licea zawodowei koledze, centra profesjonalnego kształcenia, szkoły przy więzieniach, domy kultury, biblioteki, muzeaitp.

Struktura wykształcenia ludności Bułgarii w wieku 25–64 lata nieustannie się polepsza, istnieje tendencja zmniejszenia udziału osób z podstawowym i niższym wykształceniem. Za ostatnie siedem lat udział osób z podstawowym i niższym wykształceniem zmniejszył się o 4 punktów procentowych– z 22,1% w 2009 гoku do 18,1% w 2015 roku. Bułgaria pod względem tego wskaźnika zajmuje 14 miejsce wśród krajów UE.

Niezależnie od zapewnionych uregulowań prawnych i różnorodności instytucji, sektor uczenia się dorosłych jest sektorem najbardziej słabo rozwiniętym w ogólnym systemie kształcenia i szkolenia w Bułgarii.

W roku szkolnym 2016/17 liczba uczących się dorosłych w formalnym systemie kształcenia i szkolenia w Bułgarii według danych z rejestrów ministerstwa edukacji i nauki wynosi 31420 osób – 4.6 % ze wszystkich uczniów w formalnym systemie kształcenia. Do otrzymania wykształcenia podstawowego – 4159 osób lub około 13 %. Przeważającą formą kształcenia dorosłych jest forma wieczorowa – 13421 osób (około 43 %), w formie zaocznej – 9561 osób (trochę powyżej 30 %) i w formie samodzielnej – 8486 osób (27 %).

W 2015 roku pogorszyła się wartość wskaźnikaUczestniczenie w uczeniu sięprzez całe życie (UCŻ) ludzi w wieku 25-64 lata (okres 4-tygodniowy)”. Przerwany został wzrost z poprzednich lat, wartość wskaźnika zmniejszona została do wartości z 2013 roku (2.0 %). To jest pierwsza ujemna zmiana za ostatnie 13 lat. Dla Bułgarii wartość tego wskaźnika jest więcej niż 5 razy mniejsza od średniej wartości dla krajów z UE i 2.5 razy mniejsza krajowej wartości docelowej dla roku 2020. Przez ostatnie 6 lat najbardziej aktywnie uczestniczyli w programach (UCŻ) młodzi ludzie w wieku od 25 do 34 lata, a najmniej osoby w wieku powyżej 45 lat.

Za 2015 roku dział uczniów w wieku 18-24 lata którzy przedwcześnie opuścili szkołę (POS) dla Bułgarii wynosi 13.4%, zwiększając się o pół punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Ten udział wskazuje na to, że każdy ósmy obywatel Bułgarii w tym wieku przedwcześnie opuścił szkołę bez ukończenia wykształcenia średniego. Przez ostatnie 6 lat w dalszym ciągu zwiększa się różnica między wartoścą tego udziału dla Bułgarii i średnią wartością dla 28 krajów z UE (10.9) za 2015 rok. Udział (POS) dla Bułgarii jest o 2.2 punktów procentowych większy w porównaniu z średnim udziałem dla UE. W 2015 roku liczba młodych ludzi w Bułgarii w wieku 15-24 lata, którzy nie pracują i nie uczą sie wynosi 132 782 wśród 687 990 osób w tym wieku lub 19.3%. Bułgaria pod względem tego wskaźnika zajmuje drugie miejsce wśród 28 krajów UE, dla których za 2015 rok średnia wartość wynosi 12.0%. Jeszcze bardziej niepokojące są dane świadczące o tym, że za ostatnie 10 lat Bułgaria zajmuje pierwsze miejscewśród krajów UE pod względem udziału młodych ludzi w wieku 15-24 lata, którzy nie uczą się i oświadczyli że nie szukają pracy i nie chcą pracować. Udział tych młodych ludzi wynosi 9.0% przy średniej wartości 3.5% dla UE.

W 2015 roku zatrudnienie wśród osób w wieku20-64 lata wzrosło o 2,0% w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnęło 67.1%. Niezależnie od tego, że poziom zatrudnienia w Bułgarii nadal pozostaje niższy niż w okresie przedkryzysowym (70.7% dla 2008 roku) i znacznie niższy niż wartość docelowa założona w Krajowym programie rozwoju: Bułgaria 2020 (76%), przez ostatnie pięć lat została odnotowana tendencja wzrostu zatrudnienia. W porównaniu z poprzednim rokiem różnica między średnim poziomem zatrudnienia w UE i w Bułgarii zmniejszyła się z 4.1 punktów procentowych do 3 punktów procentowych, przy czym za ostatnie 5 lat różnica poziomów zatrudnienia w Bułgarii i UE zmniejsza sie nieustannie.

Podstawowym problemem sektora szkolenia osób dorosłych jest współdziałanie stron zainteresowanych. Przez ostatnie kilka lat w ramach projektu „Krajowe koordynatory realizacji Europejskiego Programu szkolena dorosłych”, dofinansowanego przez program Erasmus+, wysiłki skierowane są na formowanie skoordynowanej polityki krajoweji budowanie trwałych mechanizmów inicjowania przedsięwzięć lokalnych i regionalnych oraz zarządzania kształceniem i szkoleniem dorosłych. Stworzona została krajowa platforma 2020 „Zjednoczonedla szkolenia dorosłych”, w której uczestniczą: Krajowa Grupa Koordynacyjnads. uczenia się przez całe życie, Obwodowe koordynatory ds. szkolenia dorosłych, Krajowa sieć instytucji kształcenia i szkolenia dorosłych.

Podstawowym strategicznym dokumentem, w którym sformułowane są cele i zakres interwencji na rzecz rozwoju sektora uczenia się osób dorosłych w Bułgarii jest „Krajowa strategia uczenia się przez całe życiena okres 2014-2020 roku“:

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143

 

1.

Agencja ds. Zatrudnienia

 

 

Agencja ds. Zatrudnienia jest agencją wykonawczą Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej,która prowadzi politykę państwa w dziedzinie wzrostu zatrudnienia.

 

2.

Asocjacja Kapitału Industrialnego w Bułgarii

 

 

Asocjacja Kapitału Industrialnego w Bułgarii jest organizacją pracodawców działającą na poziomie krajowym. Utworzona została w 1996 r., ma poważny autorytet w środowisku biznesu, w partnerstwie socjalnym i w społeczeństwie jako całość.

3.

Bałkański Instytut Pracy i Polityki Socjalnej

 

 

Bałkański Instytut Pracy i Polityki Socjalnej jest organizacją niepaństwową, dobrowolną, niezależną, niepolityczną i niedochodową, utworzoną we wrzeszniu 2001 roku.

4.

 

Bułgarska Izba Gospodarcza

 

 

 

Bułgarska Izba Gospodarcza jest organizacją pracodawców działającą na poziomie krajowym, utworzona została w dniu 25 kwietnia 1980 r. Bierze udział w dialogu socjalnym na poziomie krajowym i międzynarodowym, chroniąć interesy biznesu bułgarskiego przy wprowadzaniu zmian w ustawodawstwie i reform instytucjonalnych.

 

5.

 

Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa

 

 

 

Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa (utworzona w 1895 гoku) jest organizacją pracodawców działającą na poziomie krajowym, która popiera, wspiera, przedstawia i chroni interesy gospodarcze swoich członków, przyczynia się do rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej, do europejskiej i międzynarodowej integracji Republiki Bułgarii.

 

6.

 

Instytut Badania Społeczeństw i wiedzy Bułgarskiej Akademii Nauk

 

 

Instytut Badania Społeczeństw i Wiedzy Bułgarskiej Akademii Nauk został utworzony w lipcu 2010 roku przez Walne Zgromadzenie Bułgarskiej Akademii Nauk jako następca Instytutu Badań Filozoficznych, Instytutu Socjologii i Centrum Wiedzy Naukowej i Historii Nauki.

7.

 

Instytut Integracji Socjalnej

 

 

 

Instytut Integracji Socjalnej jest organizacją niepaństwową, utworzoną w 2002 roku. Wśród założycieli znaleźli się wybitni eksperci - socjolodzy, politolodzy, psyholodzy, prawnicy, dyplomaty, ekonomiści, dziennikarze. To co ich łączy jest rozwiązanie problemów integracji i dezyntegracji w naszym społeczeństwie, przeciwdziałanie przyczynom zerwania więzi społecznych i gospodarczych, wykluczenia społecznego, podatności społecznej. Kluczowe aspekty pracy instytutu: szkolenia, badania i praca naukowa, obserwacja, forum dyskusyjne i działalność wydawnicza.

 

8.

Konfederacja Pracy Podkrepa

 

 

Konfederacja Pracy Podkrepa jest organizacją robotników i urzędników w Bułgarii, działającą na poziomie krajowym. Pełnoprawnymi członkami Konfederacji Pracy Podkrepa są federacje krajowe i syndykaty krajowe i regionalne.

 

9.

Konfederacja Niezależnych Syndykatów w Bułgarii

 

 

Konfederacja Niezależnych Syndykatów w Bułgarii jest organizacją robotników i urzędników, działającą na poziomie krajowym, jest największą organizacją społeczną w Bułgarii. Ma więcej niż 350 000 członków oraz kolektywne organy zarządzania.

 

10.

Konfederacja pracodawców i przemysłowców w Bułgarii

 

 

Konfederacja pracodawców i przemysłowców w Bułgarii jest organizacją pracodawców, działającą na poziomie krajowym, w jej skład wchodzą powyżej 10 500 kompanii, członkowie kolektywni i indywidualni. Misją Konfederacji to wsparcie tworzenia korzystnych warunkow do rozwoju biznesu w kraju, udzielanie pomocy swoim czlonkom przy dzielenia się dobrymi praktykami biznesowymi między sobą, podwyższenie konkurencyjności gospodarki bułgarskiej.

 

11.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Żywienia

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Żywienia prowadzi politykę państwową w zakresie nauk rolniczych oraz w dziedzinie kształcenia i szkolenia profesjonalnego w zakresie rolnictwa.

 

12.

 

Ministerstwo Gospodarki i Energetyki

 

 

 

Ministerstwo Gospodarki i Energetyki opracowuje, organizuje, koordynuje i kontroluje prowadzenie polityki państwowej w dziedzinie gospodarki, energetyki i turystyki.

 

13.

 

Ministerstwo Kultury

 

 

 

Ministerstwo Kultury opracowuje, organizuje, koordynuje i kontroluje prowadzenie polityki państwowej w dziedzinie kultury.

 

14.

 

Ministerstwo Młodzieży i Sportu

 

 

Ministerstwo Młodzieży i Sportu prowadzi politykę państwową w dziedzinie młodzieży sportu i turyzmu socjalnego.

15.

Ministerstwo edukacji i nauki

 

 

Ministerstwo edukacji i nauki prowadzi politykę państwową w dziedzinie kształcenia i w dziedzinie edukacji i nauki - realizowanie koncepcji, strategii, programów i planów, stosownie do krajowej i europejskiej praktyki w dzieidzinie edukacji przedszkolnej, edukacji ogólnej, edukacji profesjonalnej i szkolenia, wykształcenia wyższego i uczenia się przez całe życie. Na szczeblu lokalnym zarządzanie i kontrolowanie polityki państwowej w dziedzinie edukacji prowadzone jest  przez 28 regionalnych inspektoratów (struktur terytorialnych). Ministerstwo edukacji i nauki jest krajowym koordynatorem szkolenia dorosłych oraz krajowym urzędem wsparcia EPALE.

  

16.

Ministerstwo obrony

 

Ministerstwo obrony prowadzi politykę państwową w dzidzinie obrony.

17.

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej prowadzi politykę państwową w dzidzinie rynku pracy, szkolenia siły roboczej i integracji grup w niekorzystniej sytuacji na rynku pracy.

 

18.

Krajowa Agencja ds Profecjonalnej Edukacji i Szkolenia

 

 

Krajowa Agencja ds Profecjonalnej Edukacji i Szkolenia jest państwowym organem licencjonowania działalności w systemie edukacji profesjonalnej i szkolenia profesjonalnego oraz koordynacji instytucji zaangażowanych w dziedzinie orientacji profesjonalnej, kształcenia i szkolenia profesjonalnego.

19.

Krajowy Instytut Szkolenia i Kwalifikacji w Systemie Edukacji

 

 

Krajowy Instytut Szkolenia i Kwalifikacji w Systemie Edukacji wspiera prowadzenie polityki państwowej w dziedzinie edukacji średniej

20.

 

Krajowe Forum Młodzieżowe

 

 

 

Krajowe Forum Młodzieżowe jest największą oficjalną platformą organizacji młodzieżowych w Bułgarii, która jednoczy 35 niepaństwowych organizacji młodzieżowych.

 

21.

Krajowy Instytut Statystyczny

 

 

Krajowy Instytut Statystyczny prowadzi działalność statystyczną dla potrzeb państwa, przeprowadzając okresowo jednorazowe badania statystyczne, włączone do Krajowego programu statystycznego.

 

22.

 

Gmina miasta stołecznego

 

 

  

Gmina miasta stołecznego jest największą gminą w Bułgarii z ludnością 1,302,316 mieszkańców. 

 

23.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

 

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich organizuje, konsultuje, koordynuje i realizuje projekty i badania w dzidzinie edukacji, edukacji profecjonalnej i szkolenia, rynku pracy i zasobów ludzkich w Bułgarii.