chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 
 

Blog

Projekt GOAL: Guidance and Orientation for Adult Learners

19/04/2018
by David Mallows
Język: PL
Document available also in: EN FI FR DE IT ES EL HU HR DA ET

/epale/pl/file/epale-goal-projectEPALE GOAL Project

EPALE GOAL Project

Tłumaczenie NSS Polska

JD Carpentieri z Instytutu Edukacji UCL opowiada o swoim zaangażowaniu w międzynarodowy projekt, którego celem było opracowanie wskazówek dot. docierania do niewykształconych dorosłych i zaspokajanie ich potrzeb. Artykuł zawiera również linki do przykładów dobrych praktyk z trzech na sześć krajów uczestniczących w projekcie - Flandrii, Litwy i Słowenii, Czech, Islandii i Holandii.

 

Projekt "Guidance and Orientation for Adult Learners project" (GOAL) był owocem współpracy sześciu krajów partnerskich: Belgii (Flandrii), Czech, Islandii, Litwy, Holandii i Słowenii. Jego celem było opracowanie istniejących modeli doradztwa i wsparcia zawodowego tak, aby docierać do osób o niskich kwalifikacjach i odpowiadać na ich potrzeby. Przetestowano hipotezę, że takie poradnictwo może przyczynić się do zwiększenia udziału tej grupy w edukacji i szkoleniach. Każdy z sześciu krajów partnerskich pilotował nowe modele poradnictwa dla dwóch lub więcej grup docelowych wśród dorosłych osób z niskim wykształceniem. Chociaż działania w projekcie GOAL różniły się nieco w poszczególnych krajach, pilotaż miał cztery główne cele:

• rozwój i / lub wzmacnianie partnerstwa z innymi organizacjami pracującymi z grupami docelowymi;
• popularyzację działań mających na celu zapewnienie usług doradczych dla grup docelowych;
• określenie kompetencji, których potrzebują doradcy, aby mogli zaspokajać konkretne potrzeby klientów projektu GOAL;
• opracowanie skutecznych narzędzi poradnictwa dostosowanych do nisko wykształconych dorosłych.

Dzięki połączeniu tych czterech strategii, partnerzy wyznaczyli piąty, nadrzędny cel: zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych, które zoptymalizowałyby kształcenie dorosłych i / lub wyniki w zakresie ich zatrudniania.

Szczegółowe raporty dotyczące rezultatów projektu są dostępne na stronie internetowej GOAL. Artykuł koncentruje się na skutkach projektu dla rozwoju programu i polityki w dwóch szerokich kategoriach:

1) kosztów i korzyści wynikających z partnerstwa, oraz

2) potencjalnych korzyści i ograniczeniach w podejściu GOAL

 

Koszty i korzyści partnerstwa

Udane partnerstwa zwiększają prawdopodobieństwo, że polityka i programy będą odnosić się do klienta całościowo, a nie tylko do pewnych aspektów jego życia. Należy być świadomym wyraźnych korzyści płynących z partnerstwa, ale także kosztów niezbędnych zasobów w danym programie. Aby dotrzeć do klienta, należy zainwestować czas pracowników w budowanie relacji między organizacjami oraz między usługami doradczymi a potencjalnymi klientami. Projekt pilotażowy GOAL pokazuje, że wysiłki i koszty będą większe, im bardziej wrażliwy lub trudno osiągalny jest potencjalny klient. Przyszłe programy mogą wymagać większej koncentracji na bardziej aktywnych grupach docelowych, które stanowią mniejsze wyzwanie dla edukatorów. Innymi słowy, może być bardziej opłacalne i sensowne, aby ukierunkować programy na łatwiejszych beneficjentów niż wykorzystywać ograniczone zasoby dla bardziej zmarginalizowanych dorosłych, nawet jeśli ci ostatni są najbardziej potrzebujący.

Na dłuższą metę siła i trwałość partnerstw oraz działań doradczych zależy od mechanizmów finansowych i politycznych wspierających te wysiłki. Projekt GOAL miał spójną politykę w działaniu - tzn. istniał wyraźny cel polegający na rozwijaniu, wspieraniu i czerpaniu korzyści z partnerstw wykraczających poza tradycyjne podejście do usług publicznych. Programy skorzystałyby z większego wsparcia politycznego mającego na celu zmniejszenie barier strukturalnych dla partnerstw międzysektorowych. Decydenci polityczni skorzystaliby na jaśniejszym zrozumieniu, w jaki sposób poradnictwo edukacyjne dla nisko wykształconych dorosłych pasuje do istniejących (i medialnych) celów politycznych i zobowiązań (np. ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki lub zwiększenie udziału w uczeniu się przez całe życie).

 

Potencjalne korzyści i ograniczenia podejścia projektu GOAL do wytycznych

Programy doradztwa dla dorosłych o niskim wykształceniu powinny opierać się na ich oczekiwaniach, potrzebach i gotowości klienta. Tam, gdzie programy koncentrują się na trudniejszych klientach, ciężko osiągnąć duże korzyści w zakresie wykształcenia i / lub zatrudnienia. Beneficjenci mogą poczynić znaczne postępy, ale prawdopodobnie nie osiągną wymiernych wyników w zakresie wykształcenia lub zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania szeregu kwestii osobistych i psychologicznych. Populacja nisko wykształconych dorosłych jest wysoce niejednorodna, a dla wielu dorosłych w tej grupie postęp w edukacji jest możliwy tylko poprzez niewielką liczbę wysokiej jakości sesji poradnictwa. Biorąc pod uwagę prawdopodobne zapotrzebowanie na przyszłe programy wzorowane na GOAL, uzasadniające ich koszty, takie programy powinny kierować swoje usługi (przynajmniej początkowo) na dorosłych o niskim wykształceniu, którzy mają stosunkowo wysoki poziom "gotowości" do podjęcia edukacji lub szkolenia.

Generalnie kluczowym problemem dla większości klientów GOAL nie był brak chęci, aby podnosić kwalifikacje, ale brak wiedzy na temat możliwości edukacyjnych. Wśród nisko wykształconej populacji istnieje znaczny poziom niewykorzystanego potencjału do kontynuowania edukacji. Poradnictwo skierowane do osób o niskim poziomie wykształcenia może zatem odgrywać ważną rolę w pomaganiu państwom członkowskim UE w osiąganiu ich celów edukacyjnych. Jednak wobec braku wystarczającego zaangażowania politycznego w doradztwo dla osób o niskich kwalifikacjach, trudne lub wręcz niemożliwe będzie opracowanie i utrzymanie wysokiej jakości trwałych programów poradnictwa; a przy braku odpowiedniego finansowania kursów kształcenia dorosłych, niewielu klientów będzie mogło osiągnąć postęp w edukacji, niezależnie od tego, jak wysoka byłaby jakość otrzymywanych porad. Ta ostatnia kwestia sugeruje, że programy edukacyjne dla dorosłych nie są najbardziej sensowną inwestycją dla rządów w przypadku braku bezpłatnych lub dofinansowanych kursów, w których beneficjenci mogliby wziąć udział. Jednak przy odpowiedniej polityce edukacyjnej, wytyczne programu pilotażowego GOAL wydają się dawać znaczące wyniki i mogą odgrywać ważną rolę w realizacji krajowych celów edukacyjnych.

Poprosiliśmy partnerów GOAL z Flandrii, Litwy i Słowenii o napisanie, dlaczego przyłączyli się do projektu GOAL, czego się nauczyli i jakie były kolejne kroki w celu opracowania skutecznych usług poradnictwa edukacyjnego dla dorosłych w ich krajach:


Zobacz, jak projekt został wdrożony we Flandrii
Zobacz, jak projekt został wdrożony na Litwie
Zobacz, jak projekt został wdrożony w Słowenii

Projekt GOAL trwał od lutego 2015 r. do stycznia 2018 r. i był koordynowany przez Departament Edukacji i Szkoleń rządu flamandzkiego. Ewaluacja została przeprowadzona przez Instytut Edukacji UCL (IOE) we współpracy z lokalnymi zespołami.

Przeczytaj raport ewaluacyjny projektu GOAL

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn
Refresh comments Enable auto refresh

Wyświetla 1 - 2 z 2
  • Obrazek użytkownika Ágnes Cserkúti
    Indeed, it is a very interesting project the results of which are worth promoting. I believe it is a kind of wake up call for guidance practitioners and policy makers that the key problem for the GOAL clients was not the lack of desire to improve their qualifications but the the lack of sufficient knowledge on educational opportunities. It implies that guidance services for adults should be better promoted not only in the GOAL countries, but everywhere in Europe. 
  • Obrazek użytkownika Karolina Lakatosh
    Congratulations! This is a great programm and worth mentioning!