chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

 
 

Leren op het werk

Sommige dingen kan je moeilijk leren in een klas. CVO Crescendo uit Mechelen organiseert taalstages en werkplekleren voor NT2-cursisten. Wie bij CVO Crescendo Nederlands leert als tweede taal blijft niet alleen in de klas. Tijdens een taalstage kan een cursist enkele uren per week bij een organisatie aan de slag als vrijwilliger. “De taken die cursisten daar opnemen, variëren naargelang hun profiel en opleidingsniveau”, zegt Matthias Vienne, pedagogisch-didactisch coördinator talen en NT2 bij CVO Crescendo. “We houden rekening met hun taalniveau, maar zorgen er tegelijk voor dat ze iets moeten doen dat ze nog niet helemaal onder de knie hebben. Van onverwachte dingen die ‘live’ gebeuren, leer je het meest.”
Op 21 oktober 2015 ondertekenden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, de autosector en aanverwante sectoren en het volwassenenonderwijs voor het eerst een globaal convenant die de samenwerking tussen de sector en onderwijs verder versterkt. Het convenant moet ertoe leiden dat cursisten uit het volwassenenonderwijs nog beter worden opgeleid en gemakkelijker de weg naar een job in de sector vinden, in het bijzonder naar de knelpuntvacatures. EDUCAM vzw, het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en aanverwante sectoren, zal mee instaan voor een betere vorming van de lesgevers en een toename van het aantal werkervaringsplaatsen voor cursisten.
Kan je niet zelf de Adult Skills Conference bijwonen? Geen nood. EPALE komt met een oplossing! Alles wat je moet doen is deze pagina bezoeken op 6 en 7 december om live de plenaire sessies te volgen. Bovendien kan je deelnemen in de (schriftelijke) discussies met collega's uit heel Europa.
6 december 2016
by Karine Nicolay
(en)
0 Reacties
Om de twee jaar publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau, een overheidsinstelling die onderzoek doet naar de sociale aspecten van alle soorten overheidsbeleid, het rapport Aanbod van arbeid. Het rapport van 2016 gaat over werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt. In het rapport wordt gebruikgemaakt van het Arbeidsaanbodpanel, een langlopende enquête onder circa 4.500 werkende en niet-werkende mensen in Nederland. Dit blog biedt een aantal conclusies en overwegingen die specifiek betrekking hebben op volwasseneneducatie..
0 Reacties
European Brain Employers is een internationaal netwerk van deskundigen op het gebied van AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid. Als ambassadeurs bezoeken zij werkgevers om ze te vertellen over rhoe zij het beste halen uit hun werknemers. Dit Nederlandse initiatief, dat een extra impuls kreeg door een Erasmus+ subsidie, inspireert nu ook ander Europese landen.
23 augustus 2016
by C.J. Hans VAN D...
(en)
0 Reacties
Andrew McCoshan bespreekt een recent rapport over de kosten en voordelen van diverse vormen van volwasseneneducatie en ontdekt dat het wezenlijke vragen oproept over de rol van maatschappelijke organisaties in het werkplekleren.
Momenteel wordt in Vlaanderen volop werk gemaakt van een nieuw decreet op het duaal leren. De focus ligt daarbij op de hervorming binnen het leerplichtonderwijs. Concreet worden daarbij vooral de stelsels van respectievelijk het deeltijds beroepsonderwijs en de leertijd onder handen genomen. De bijdrage van het volwassenenonderwijs (en ruimer de volwasseneneducatie) wordt daarbij grotendeels uit het oog verloren. En dat is heel erg jammer en wel om minstens 5 redenen
4 juli 2016
by Eddy Demeersseman
(nl)
0 Reacties
vrijdag 31 maart 2017 tot vrijdag 2 juni 2017
, Estonia

Õppija ettevalmistamine ettevõttepraktikaks ja praktikakogemuse jagamise võimalused kogukonnas (kutsehariduses)

Koolituse eesmärgiks on arendada praktikajuhendajate ja koordinaatorite kompetentse, mis on vajalikud õppija ettevõttepraktikaks ettevalmistamisel ja praktikajärgse kogemuse jagamise korraldamiseks praktikakogukonnas.
Täiendusõpe aitab kaasa PRÕM 8.1 eesmärgile: "paraneb praktika olulisus ja tulemuslikkus õppekavades".

Sihtrühm:
Kutsekooli ja /või ülikooli praktika ja töökohapõhise õppe koordinaatorid, õppeasutusepoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad.

Sisu:

maandag 27 maart 2017 tot vrijdag 28 juli 2017
, Germany

E-TutorIn mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation

Das Berufsbildungszentrum Augsburg gGmbH (BBZ) qualifiziert LehrerInnen, TrainerInnen, PersonalentwicklerInnen und Pädagogische Fach-/und Führungskräfte zu E-TutorInnen. In acht Webinaren und acht Selbstlernphasen werden SchulmitarbeiterInnen, UnternehmensmitarbeiterInnen und SelbstzahlerInnen berufsbegleitend im methodisch-didaktischen Umgang mit virtuellen Klassenräumen und Lernplattformen sowie in der professionellen Betreuung von Selbstlernphasen geschult.

donderdag 23 februari 2017, Europe

Jak wyznaczać i monitorować cele pracowników

Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla managerów HR.

Prawidłowe wyznaczenie celów sprawia, że pracownicy wiedzą, co mają robić, po co, i ile mają na to czasu. Przekłada się to na większą motywację i wydajność pracowników, a także efektywność wykonywanych zadań. Podczas spotkania online omówimy, jak wesprzeć menedżerów w wyznaczaniu i monitorowaniu celów pracowników.

Weź udział, a dowiesz się:

donderdag 26 januari 2017, United Kingdom

Future Leadership webinar series - Space: reflection, critical thinking and making long-term decisions in a short-term world

Future Leadership - shaping a new generation of work-based learning & FE 'Space: reflection, critical thinking and making long-term decisions in a short- term world' is part of a series of 12 interactive webinars running from October 2016 to March 2017. The two expert guest speakers are: Martin Doel, Further Education Trust for Leadership, Prof of FE & Skills, University College London Institute of Education, formerly CE at AoC Mike Hopkins, Principal & CE at Sussex Downs College.

woensdag 9 november 2016, England

Step Up - Learning Event

Under Universal Credit low-paid workers will be required to increase their earnings and London’s European Social Fund already includes a focus on in-work progression. There are growing incentives to develop progression programmes but still very little is known about “what works”.

Step Up is a two year initiative piloting 6 new approaches to help low paid workers move to better jobs in Lambeth and neighbouring boroughs.  The programme is funded by Trust for London and the Walcot Foundation and evaluated by the Learning & Work Institute.

dinsdag 1 november 2016, Norway

Nasjonal konferanse - et arbeidsliv i endring

Velkommen til nasjonal konferanse - et arbeidsliv i endring

Arbeidslivet endrer seg raskt, og kravene til kompetanse i arbeidslivet øker. SSBs framskrivninger mot 2030 tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft med kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning vil synke, mens etterspørselen etter faglært arbeidskraft ligger an til å øke (St.melding 16).

Framtidas behov for flere faglærte vil neppe kunne bli oppnådd uten å mobilisere de voksne som allerede er i arbeid.

Zowel het Banenpact als een aantal recente SERV-adviezen gingen in op het thema 'tijdelijke werkervaring'. De SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) spreekt zich onder meer uit over de doelgroep, de duurtijd, de toeleiding, de begeleiding en de incentives bij een traject tijdelijke werkervaring. Ook werd een eigen visie over de inkanteling van art.60§7/art.61 en over de hervorming van het PWA-system uitgewerkt. De krachtlijnen uit deze SERV-adviezen zijn nu in één nota gebundeld.

Het principe van werkplekleren is zo oud als de straat. Al in de middeleeuwen gingen leerlingen aan de slag bij een gildemeester: zo leerden ze hun beroep in de praktijk. Ook vandaag is werkplekleren een wijdverspreide manier om competenties te verwerven. Zo wijdverspreid dat er een oerwoud van termen voor bestaat: alternerend leren, individuele praktijklessen, stages, afwisselend leren en werken, duaal leren, leerwerkopleidingen en groepspraktijken. Toch komt het altijd op hetzelfde neer: competenties aanleren en toepassen in een werksituatie die tegelijkertijd een leersituatie is.

Eind vorig jaar organiseerde het platform Levenslang Leren, een initiatief van RESOC-SERR Zuid-West-Vlaanderen, de 5de editie van haar Contactdag Levenslang Leren in Syntra West Kortrijk. De contactdag bracht alle opleidingsverstrekkers en regionale partners van het levenslang leren bij elkaar rond het thema ‘Duaal leren: voor iedereen?’ In januari 2015 werd de conceptnota ‘Duaal leren, een volwaardige kwalificerende leerweg’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Duaal leren is een doorgedreven vorm van leren op de werkplaats, zoals het huidige leercontract. Bij duaal leren leert de leerling de meeste vaardigheden die hij moet kennen, tijdens het werken in een echte werksituatie zelf. Door te werken, leert hij dus de vaardigheden die hij later op de arbeidsmarkt nodig heeft. De werkplek wordt zo de school.

Het doel van het ESF-project ‘Naar een hervorming van het stelsel Leren en Werken in Vlaanderen’ was om inspiratie op te doen in andere Europese landen (Duitsland, Denemarken, Nederland en Oostenrijk) over het systeem van leren en werken. Als sluitstuk van het project werd een rapport met beleidsaanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen werden aangeleverd ter inspiratie om het Vlaamse systeem van leren en werken te verbeteren en te optimaliseren.

Werk speelt een belangrijke rol om de recente stroom vluchtelingen in Vlaanderen snel en duurzaam te integreren, vindt de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Daarom vraagt de Commissie, met vertegenwoordigers van de sociale partners en het Minderhedenforum, meer flexibiliteit en pragmatisme in de begeleiding van deze nieuwkomers.
Het Britse Departement of Business, Innovation and Skills (BIS) heeft een rapport gepubliceerd over een recent onderzoek naar de gevolgen van slechte taal-en rekenvaardigheden voor werkgevers. Het rapport tracht het gebrek aan bewijs over de gangbaarheid van slechte basisvaardigheden op de werkvloer en de gevolgen daarvan aan de orde te stellen, evenals de kosten en voordelen verbonden aan de door de overheid gesubsidieerde training basisvaardigheden.
afbeelding van Karine Nicolay

Eddy Demeersseman, adviseur bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Post Initieel Onderwijs, vindt het jammer dat het volwassenenonderwijs (en ruimer de volwasseneneducatie) nauwelijks kan bijdragen aan het nieuwe decreet op duaal leren. In deze blog op EPALE somt hij 5 redenen op waarom hij dit jammer vindt. Ziet u nog andere redenen? Hier kunt u ze kwijt en in discussie erover gaan.