chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

 
 

Privacyverklaring

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur

EPALE: e-platform voor volwasseneneducatie in Europa

 

Privacyverklaring

 

EPALE is een initiatief van het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur (DG EAC) van de Europese Commissie, dat zich ten doel heeft gesteld EPALE een permanent onderdeel te maken van het landschap voor volwassenenonderwijs.

Een Centrale ondersteuningsdienst (COD) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van EPALE, terwijl toezicht wordt gehouden door het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA). Nationale ondersteuningsdiensten (NOD’s) werken samen met het COD om EPALE met interessante en unieke inhoud te vullen. Klik hier voor meer informatie over EPALE.

Het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (“EACEA”) zet zich in voor het handhaven van uw persoonlijke levenssfeer. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen[1].

De volgende Privacyverklaring schetst het beleid dat EACEA hanteert voor het verzamelen, beheren en gebruiken van de persoonsgegevens van betrokken personen op EPALE: e-platform voor volwasseneneducatie in Europa.

 

1. Wie staat in voor de verwerking van uw persoonsgegevens (gegevensverantwoordelijke)?

Eenheid of dienst: Eenheid A5

Functie: Hoofd van de eenheid

Postadres: Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur, Bourgetlaan 1, BOUR, BE-1140 Brussel

E-mail: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Verplichte gegevens:

 • Naam
 • Organisatie en adres (indien van toepassing)
 • Land van vestiging
 • Gebruikte taal/talen
 • Contactgegevens, bv. e-mailadres
 • IP-adres

Facultatieve gegevens:

 • Verwante thematische interessegebieden
 • Voor welke functionaliteit van de website interesse, bv. partners zoeken
 • Nationaliteit
 • Telefoon
 • Beroep

 

3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden verzameld voor interne doeleinden die betrekking hebben op het versturen van brieven, het verspreiden van informatie enz.  Gebruikers kunnen ervoor opteren om meer gedetailleerde gebruikersprofielen te creëren, die openbaar zijn en gebruikt kunnen worden om partners te vinden en andere gebruikers die actief zijn in vergelijkbare sectoren in Europa, voor het delen van beste praktijken. Het zijn echter de gebruikers die ervoor kiezen om deze informatie te delen met de EPALE-gemeenschap.

De persoonsgegevens in de relevante onderdelen van het platform worden verwerkt om de gebruikers partners te laten vinden, om wie geregistreerd is op EPALE te laten communiceren en samenwerken in een geest van wederzijds vertrouwen en respect en om toezicht te houden, zodat ongepast gebruik van het platform kan worden vermeden.

Persoonsgegevens worden ook gebruikt om spam op het platform te verhinderen.

 

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden ze vrijgegeven?

 • Aangewezen personeel van de Europese Commissie, het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur (EAC) en het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)
 • Aangewezen personeel van EACEA
 • De Centrale ondersteuningsdienst van EPALE (CSS), beheerd door het consortium Ecorys UK – Intrasoft International
 • De Nationale ondersteuningsdiensten van EPALE (NSS), belast met het promoten van EPALE bij lokale en nationale stakeholders en het onderhouden van contacten met deze laatsten. De volledige lijst organisaties wordt op deze pagina opgesomd: https://ec.europa.eu/epale/nl/nss.
 • Onderzoekers die hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van de gegevensverantwoordelijke.

Bij controles of betwistingen: de organen die onder het gemeenschapsrecht belast zijn met toezicht of inspectie (bv. de interne auditdienst, interne auditcapaciteit, Europese Commissie, OLAF, Europese rechtbanken, enz.).

 

5. Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

 • Gegevens, verwerkt binnen interne telecommunicatienetwerken (gegevensverkeer en mappen) mogen aan teamleden van CSS/EACEA/EAC/EMPL worden vrijgegeven en bewaard zolang EPALE actief is.
 • Wat de contactgegevens betreft: 1 jaar na de laatste aanmelding van de gebruiker worden de gegevens inactief gemaakt en zijn ze dus niet meer publiek zichtbaar. 2 jaar na de laatste aanmelding van de gebruiker worden de gegevens permanent anoniem gemaakt en alleen nog gebruikt voor statistieken. De contactgegevens worden onmiddellijk anoniem gemaakt op verzoek van de geregistreerde persoon.
 • Forumberichten worden bijgehouden zolang EPALE actief is.
 • Berichten of leermaterialen, toegevoegd aan het leermiddelencentrum, worden bijgehouden zolang EPALE actief is.
 • Berichten of leermaterialen, toegevoegd aan de besloten groep van de NSS en andere groepen, worden bijgehouden zolang EPALE actief is.
 • Bestanden en blogs worden bijgehouden zolang EPALE actief is.

 

6. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen, zoals het recht op toegang en verbetering van gegevens die op u betrekking hebben?

Betrokkenen kunnen zelf hun gegevens op het platform raadplegen, corrigeren en wissen. 

Gebruikers kunnen vrij kiezen of ze bepaalde functies al dan niet willen gebruiken. Ze kunnen bv. een gebruikersprofiel hebben dat niet toegankelijk is voor de functie 'partner zoeken', enz.

U kunt ook contact opnemen met de gegevensverantwoordelijke (zie punt 1 hierboven) met een verzoek om meer informatie of om uw account te deactiveren.

 

7. U hebt het recht zich tot een rechtbank te wenden in het geval van een conflict of probleem met uw persoonsgegevens

In het geval van een conflict met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u zich richten tot de verantwoordelijke op het hierboven vermelde adres en de functionele mailboxen. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van EACEA op het volgende e-mailadres: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Mocht het conflict niet kunnen worden opgelost door de verantwoordelijke, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming: Website http://www.edps.europa.eu; E-mail: edps@edps.europa.eu.

 

8. Op welke juridische basis verwerken wij u persoonsgegevens?

De juridische basis voor dit nieuwe initiatief is de volgende:

 • Besluit nr. 1720/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 (PB L 327 van 24.11.2006, blz. 45), tot vaststelling van een actieprogramma op het gebied van een leven lang leren, vervolgens gewijzigd door Besluit nr. 1357/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 (PB L 350 van 30.12.08, blz. 56), en het werkprogramma 2012 van het directoraat-generaal voor Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie.
 • Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 (PB L 347, 20.12.2013, blz. 50-73) tot vaststelling van 'Erasmus+': het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Beschikkingen nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG, en het werkprogramma 2015 van het directoraat-generaal voor Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie.

Dienstcontract, afgesloten met Ecorys/Intrasoft (ref.: 2012-5529/001-001)

Aanbestedingsstukken EPALE: e-platform voor volwasseneneducatie in Europa EACEA/2012/05

Beperkte oproep tot het indienen van voorstellen EPALE NATIONALE ONDERSTEUNINGSDIENSTEN EACEA nr. 04/2014 en 01/2015

Memorandum van overeenstemming voor de dienst “FPFIS-CMS”, afgesloten tussen EACEA en DIGIT (ref.:  DIGIT – 00488-00)

 

[1]Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

 

Klik hier als u de PDF-versie van de Privacyverklaring wilt downloaden.