chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

 
 

Discussie

EPALE a svetový deň učiteľov !

12/10/2016
by Eva BRAZDILOVA

Svetový deň učiteľov, pripadajúci na 5. októbra, sa stal príležitosťou, aby si verejnosť uvedomila význam

učiteľov v spoločnosti. V roku 2016 podujatia venované Svetovému dňu učiteľov sa budú niesť v znamení

50. výročia schválenia Odporúčania Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

(UNESCO) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.

UNESCO na sviatok učiteľov v tomto roku vytýčila tému: “Zvýšte hodnotu učiteľov, zlepšite ich postavenie.”

 

Ako je možné zvýšiť "hodnotu" učiteľa, lektora, profesora ? Aký vplyv má na ich postavenie v spoločnosti kultúra, politika, ekonomika, či technológie ? 

Aký postoj by mali zaujať vzdelávatelia, aby zaujali ?

 

 

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn
Refresh comments

1 - 7 van 7 weergegeven
 • afbeelding van Alena Ondrášková

  Vrátim sa o niekoľko rokov dozadu, do obdobia, keď som navštevovala základnú školu. Na pani učiteľku, ktorá nás privítala v 1.ročníku máme so spolužiakmi krásne spomienky. Táto pani učíteľka je dôkazom toho, že ak niekto chce byť učiteľom, tak musí mať skutočne svoju prácu rád, pretože je to veľmi náročné povolanie, ktoré si vyžaduje celého človeka. Aj po rokoch, keď ma pani učteľka stretne, som prekvapená, ako si pamätá na mňa aj mojich spolužlakov a zaujíma sa ako sa máme. Je potešená, keď sa nám darí, keď máme ťažšie obdobie, snaží sa nás povzbudiť, že bude lepšie. Presne takto si ju pamätám zo školských lavíc - vždy usmiatu, milú, s veľkým srdcom. Ako ku žiakom bola k nám náročná, ale vždy milá a láskavá. Poznala naše prednosti a nedostatky. Snažila sa rozvíjať v nás to, čo bolo dobré a napraviť to, čo bolo zlé. Za to jej patrí veľká vďaka, ale aj všetkým učiteľom, ktorí majú radosť z práce, veľké srdce a vodopád nápadov.

 • afbeelding van Iveta Husenicová

  Povolanie učiteľa malo od nepamäti vysoký kredit, bolo vnímané ako prestížne a učitelia požívali v spoločnosti úctu a rešpekt. Dnes je u nás situácia iná a vzdelávatelia majú neľahku úlohu v rýchlo meniacich sa podmienkach dostatočne promtne získavať, spracovať a následne odovzdať najnovšie vedomosti svojim študentom. Učiteľské povolanie sa mení, podmienky sa stále menia, žiaľ pozícia a prestíž učiteľa v spoločnosti v súčasnosti nie sú veľmi lichotivé.

  Je potrebné si uvedomiť, že na učiteľa sa treba pozerať ako "na rodiča", ktorý sa študentovi venuje v niektorých prípadoch viac ako dnes vlastní rodičia doma. Aj v dobe vyspelých informačno-komunikačných technológií je úloha učiteľa na každom stupni výchovy a vzdelávania nenahraditeľná.

  Sú to práve oni, ktorí pomáhajú novým generáciám, no nielen im, porozumieť svetu, pootvoriť ho, či zmeniť k lepšiemu.

 • afbeelding van Miroslava Stevkova

  Napriek dobrému vývoju spoločnosti k demokracii po r.1989, celé sa to u nás v niečom opäť kazí. Spomíname na to, že voľakedy bol učiteľ vážený človek, lebo bol vzdelaný, mnohému rozumel, pýtali sa ho na názor. A bolo veľa nevzdelaných ľudí. Dobrým vývojom spoločnosti je teraz veľa vzdelaných ľudí. Ale slovo "vzdelaných", žiaľ, často neznamená múdrych.

  Čo sa učíme v škole? Čo sa učíme od svojich rodičov? Čo sa učíme od verejne známych ľudí? Čo sa učíme od kamarátov? Čo sa učíme z médií? Čo nás učí život? To, že Vždy mám na výber! Vždy sa rozhodujem. A to, ako sa rozhodnem, závisí od môjho hodnotového rebríčka, od mojich priorít v živote. Vždy mám na výber, na ktorú stranu sa pridám, ako zareagujem, k čomu sa prikloním, k čomu sa vyjadrím, za čo zabojujem, komu-čomu dovolím, aby ma ovládalo, aby o mne rozhodovalo...

  Postavenie učiteľa sa začne meniť vtedy, keď sa začneme meniť my, každý sám, ako jednotlivec. Musí nastať nejaká túžba po osobnej obnove. Lebo všetci chcú zmeniť svet, školstvo, politiku, spoločnosť, ale nikto nechce meniť seba. Politici hovoria o zlej politike. Učitelia o zlom stave školstva. Dospelí o arogantnej mládeži, mládež o ľahostajných rodičoch, ženy o násilných mužoch, muži o...  

  Ale mám nádej. Lebo ešte stále radi počúvame múdrych ľudí, mienkotvorných, ktorých si vážime, ktorí niečo príťažlivé zo seba vyžarujú. Nie je týchto ľudí v našej spoločnosti veľa, ale občas sa objavia, starší i mladší. My vtedy na okamih stíchneme a chceme počuť, čo povedia. Hľadajme týchto ľudí. Pýtajme sa ich. Nechajme si poradiť. Voľme ich. Vyberajme ich za svojich poradcov, za svojich tajomníkov, ministrov, starostov, vedúcich oddelení, riaditeľov, učiteľov... A verím, že aj postavenie učiteľov sa zmení. 

   

   

 • afbeelding van Ľubica Bokorová

  Učitelia učia, vychovávajú, vštepujú mravné hodnoty deťom a mladým ľuďom. Bojujú s nevedomosťou, učia žiakov a študentov premýšľať, hodnotiť, modelujú podobu človeka. Byť učiteľom je krásna ale zároveň aj náročná práca. Vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, empatie, životného optimizmu, pretože výsledky ich práce sa neprejavujú hneď.  Preto si každý učiteľ zaslúži uznanie a ocenenie .

 • afbeelding van Eva Kováčová

  Úloha vzdelávateľov v súčasnosti je veľmi náročná, sú na nich kladené vysoké nároky zo všetkých strán. Pozornosť a záujem si vedia získať ak ich prístup je zameraný na potreby vzdelávaných.

   

  Motto:

   „Ak si chcem od niekoho niečo vziať, musím mu to najskôr sám dať, .....“

                                                                                                Jiřina Prekopová

  ak teda od  vzdelávajúceho očakávam sústredenosť, cieľavedomosť a pokoj, má sa vytvoriť vodné prostredie a dať mu príklad toho, ako sa to všetko robí. Ak  očakávam pozornosť, musím mu ju sám venovať skôr, ako ju budem žiadať od neho. Rozlišovať dôležité od nedôležitého a dôležitému dať prednosť.

          Nie menej dôležité aspekty vo vzdelávaní sú:

  • vzdelávaný má robiť len to, čo dokáže urobiť z vlastných síl – „Pomôž mi, aby som to mohol urobiť sám“.
  • prostredie má vyhovovať potrebám vzdelávaných (primeranosť zariadenia, didaktické pomôcky, vlastný pracovný priestor),
  • podpora samostatnosti a sústredenosti na činnosť,
  • rozvíjanie všetkých zmyslov
  • princíp postupnej náročnosti
  • smerovať v rozvoji jedinečného potenciálu
  • disponovať vysokou odbornosťou, empatiou, vytvárať primerane náročné podnety vo vzdelávacom procese....

   

  Pre vytvorenie pozitívneho vzdelávacieho prostredia je veľmi dôležité originálne edukačné prostredie, podpora vlastného spontánneho sebarozvoja vzdelávaného, dôvera vo vlastný potenciál a jeho primeraná podpora zo strany vzdelávateľa. Nie v poslednom rade podpora pozitívnych zážitkových situácií a včasné podchytenie potenciálu u vzdelávaného.

   

  Poslanie vzdelávania:

  má byť podporovanie celoživotného vzdelávania v meniacich sa podmienkach, na základe ktorých im umožníme osobnostne sa rozvíjať a uplatniť sa (neskôr- následne) na trhu práce.

   

   

 • afbeelding van Mária Pavlačková

  Plne sa stotožňujem s názorom , že učitelia nie sú dostatočne ohodnotení či už materiálne alebo morálne.

  No kde sa stala chyba? Kedy sa zmenilo postavenie učiteľa?

  Podľa môjho názoru, učitelia s tým nič nespravia, kým nezmeníme postoj a názor na povolanie učiteľ všetci ostatní - celá spoločnosť. Vychádzajúc zo skutočnosti, že pôvod názorov a postojov voči povolaniu učiteľ sa formuje v rodine . Ak celá spoločnosť  a hlavne my - rodičia sa nepostavíme na stranu učiteľa- nikdy sa postavenie poslania byť učiteľom nezlepší.

  Majme úctu voči tým, ktorí po rodičoch sú hlavnými formovateľmi osobností našich detí.

 • afbeelding van Adriána Kočanová

  "Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, ba i celému svetu. Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí."   Jan Amos Komenský

  Plne sa stotožňujem s myšlienkou učiteľa národov J.A. Komenského. Možno preto, že pochádzam z učiteľskej rodiny a veľmi dobre viem, čo všetko obnáša práca učiteľa, dovolím si tvrdiť, že učiteľ je naozaj vznešeným človekom, pretože slúži  a pomáha svojim žiakom nezištne, s veľkou dávkou lásky, odbornosti, profesionality a mnohokrát so sebazaprením.

  Profesia učiteľa sa spája sa vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný vzťah k práci, osobný príklad a pod. Nie je ľahké a ani sa to nedá -  vymenovať všetky vlastnosti, ktorými má učiteľ oplývať. Jeho práca je vysoko tvorivá hlavne preto, že vychovať zo žiakov osobnosti si vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, veľa tvorivých úvah vychádzajúcich zo sústavného štúdia, vzdelávania a analyzovania výsledkov svojej práce. Práca učiteľa nie je prácou, ale poslaním.

  V minulosti platilo, a mnohí skôr narodení si to určite pamätajú, že na dedine boli najdôležitejšími a najváženejšími osobami richtár, farár a učiteľ. Doba sa mení a môj osobný názor je, že učiteľ, aj keď v dnešnej dobe sa v tejto profesii spájajú viaceré povolania, už nemá to „vznešené miesto“ a ani „hodnotu“, akú by si zaslúžil.

  Učitelia vychovávajú a vzdelávajú celou svojou osobnosťou a nedostáva sa im adekvátneho uznania. Je treba si naozaj uvedomiť, nie len pri príležitosti Svetového dňa učiteľov, aké dôležité a nenahrditeľné miesto zohráva v živote každého jedného z nás práve učiteľ.