chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

 
 

Blogs

Verslag van Impact Centraal

26/11/2018
by Jumbo KLERCQ
Taal: NL

Het thema Impact stond centraal op een lunchbijeenkomst in het kader van de kick-of van het Festival van het Leren 2018 in het ROC van Twente in de imposante gieterij van de voormalige Storkfabrieken in Hengelo. De bijeenkomst was georganiseerd door de stichting Learn for Life in samenwerking met het NSS Epale.

Er wordt steeds vaker gesproken over het belang van impact. Ook in projectenland: wat leveren projecten nu eigenlijk op, dat willen we toch eigenlijk wel graag weten. Maar wat is impact eigenlijk? Het puzzelwoordenboek geeft maar liefst acht verschillende betekenissen:                                 

  1. Aanslag
  2. Draagwijdte
  3. Effect
  4. Invloed
  5. Inwerking
  6. Krachtige inwerking
  7. Lettertype
  8. Uitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

De meeste betekenissen hebben veel raakvlakken met elkaar en overlappen elkaar soms. Maar dat lettertype en die aanslag, dat is een ander verhaal. Vooral dat woordje ‘aanslag’ hakt er wel in. Kortom, impact is dus iets heftigs.

/epale/nl/file/impact1jpgimpact_1.jpg

De impact van een project of onderneming bestaat uit de effecten die als gevolg van de activiteiten daarin aangemerkt kunnen worden. Deze effecten kunnen zowel positief als negatief, bedoeld of onbedoeld en direct of indirect zijn. Impact heeft dus verschillende dimensies. Als we de impact willen begrijpen of meten, moeten we eerst het proces reconstrueren dat ertoe geleid heeft. Dat is soms makkelijker gezegd, dan gedaan.

 

Betrokkenen van een aantal projecten die voor de Internationale Prijs genomineerd waren, educatief werkers uit het veld, medewerkers van het Nationaal Agentschap Erasmus+, beleidsmedewerkers en experts gingen hierover met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje in gesprek.

De projectcoördinatoren kregen eerst een aantal vragen. Waarom bijvoorbeeld het Interregproject Grenzen Bewegen? Bert Colsen van RSD De Liemers: "Na een aantal aftastende gesprekken met organisaties over de grens besloten we om een gezamenlijk project te doen. Grensoverschrijdend zoeken naar werk. Steden kunnen elkaar versterken over de grenzen heen. En het werkt: bedrijven en gemeenten doen mee. Deelnemers gaan grensoverschrijdend aan de slag, maar ook de medewerkers doen dit. De cijfers zijn goed. Mensen komen echt aan het werk. Daarnaast heeft het project nog andere resultaten opgeleverd: groepsdynamiek en samen gericht aan iets werken geeft energie. Dat is toch impact, of niet?” Heike de Viet van de Euregio: “Binnen het grensgebied samenwerken op het gebied van de arbeidsmarkt is heel relevant, project Grenzen Bewegen past goed binnen de doelen van Interreg. Dus ook impact voor de Euregio”. Frank Kersten, ROC West-Brabant van het project Managing Money: “Onze eerste vraag was ‘is er behoefte aan? Dat hebben we eerst uitgezocht. Het uitgangspunt was de deelnemer die moeite heeft met omgaan met geld. Daar wilden we een antwoord op geven. Het project is nu net afgerond na drie jaar. De ontwikkelde materialen komen binnenkort beschikbaar”. Maar wat was dan de impact voor de projectwerkers? Frank: “Leren op een andere manier (samen)werken, leren van andere culturen. Leren op het gebied van communicatie. Je gaat door zo’n project op een andere manier met je mensen om. Educatie heeft afgelopen jaren bij ons nogal op zijn donder gekregen. Zo’n internationaal project biedt mij en andere mensen in het team een positieve impuls”. Lammert Folkerts, ROC Twente: “Internationaal werken heeft vooral impact als je van tevoren goed agendeert wat je met resultaten wilt gaan doen. Anders schiet je vooral in een doe-stand. Je moet dus weten waar je het project precies agendeert. Vroeger waren we erg gericht op het doen van zo veel mogelijk mobiliteiten. Nu doen we alleen mee aan projecten als we kunnen inschatten dat de impact voor ons relevant is”. Yvonne van der Heyden, Learn for Life, vult aan vanuit haar ervaringen op ROC Landstede: “Het gaat ook om het effect onder de studenten, hun blik wordt breder, ze zien dat het in Nederland nog niet zo slecht is”.

/epale/nl/file/impact2jpgimpact_2.jpg

 

Steffen Pilkes, ROC Leeuwarden: “Ik doe mee aan een project van Incubator Leeuwarden over de rol van business support centers voor stages in de regio. Ik was verbaasd dat andere EU-landen een volstrekt ander systeem hebben voor stages. Hoe is ons eigen systeem eigenlijk ontstaan? In Roemenië is geen enkele stage-ervaring. Deelname aan het project is geestverruimend.”

Peter Frühman, Storybag: “De impact van projecten op mijzelf is veelzijdig. Ik blijf een leven lang leren. Hoe kan je zaken uit andere (meer formelere) culturen zelf ook incorporeren? Een project met werkzoekende 55+ers: wederzijds respect, deelnemers kregen een beter verhaal over zichzelf. In diverse landen worden verschillende narratieve methodieken gebruikt.”

Jumbo Klercq, gespreksleider: “Het valt mij op dat er nogal wat begrippen door elkaar gebruikt worden. Impact, outcome, resultaten, effecten, output – misschien moeten we dat toch wat meer uit elkaar halen.” Binnen het Nationaal Agentschap bestaan daar duidelijke gedachten over. Zo is Joris Brekelmans van Erasmus+ betrokken bij een programmabrede impact werkgroep: “Vaak halen we input, outcome en effect door elkaar.” Hij licht kort het model toe, dat men ontwikkeld heeft. “Het is belangrijk dat de projecten van Erasmus+ zoveel mogelijk effect hebben en zo goed mogelijk slagen. Onder impact – ook wel desired impact genoemd - verstaan wij de (grote) verandering(en) die mede dankzij het project worden bereikt. Dat kan op verschillende niveaus het geval zijn: voor individuen, voor organisaties en voor de maatschappij. Onder outcome (de expected impact) verstaan we de (kleinere) blijvende veranderingen die je wilt bereiken als gevolg van de activiteiten die je organiseert. En output zijn de producten die rechtstreeks voortvloeien uit de activiteiten, denk maar aan de term intellectual outputs zoals die in de subsidieaanvraag gebruikt wordt. Alle ontwikkelde producten samen moeten leiden tot de expected impact”.                                                            

Dit model kan hopelijk helpen ook vooraf al meer stil te staan bij wat je eigenlijk wil bereiken en hoe het project design daaraan kan bijdragen. Het geeft je ook handvatten om de voorstelde interventies hierop te beoordelen en op welke momenten de voortgang van het project kunt monitoren en/of bijsturen.

De projectcoördinatoren lopen het model langs. ROC West Brabant: “Mooi instrument om na te denken over impact! Dit was er nog niet bij hun start. De impact waarop ze hopen is financiële weerbaarheid. Of dat echt lukt is nog de vraag, want het is een lange termijndoel. We willen goede professionals en goede wereldburgers opleiden. Daarom bieden we hen de gelegenheid om buitenlandervaring op te doen. Studenten krijgen hierdoor een breder perspectief.

De outcome was het verbeteren van de competenties van studenten en docenten. De output was een toolkit met lespakket (dit was de meest simpele vraag om te beantwoorden). Activiteiten waren workshops, trainingen en de ontmoeting België-NL. De input was tijd en geld, fijn dat unit educatie dat wilde investeren.”

/epale/nl/file/impact3jpgimpact_3.jpg

Eye Open, Welzijn Lelystad: “Wij hebben eerst internationale ervaring opgedaan via LFL, maar nu leiden we dat zelf via het project Eye Open (participatie en integratie van migranten). De deelnemers reizen in kleine groepjes, maar vooraf was er ook onderling al heel veel kruisbestuiving. Door de studiereizen gaan we nieuwe allianties aan. We zien scherper hoe we ons eigen werk inrichten. We zijn pas net met het project begonnen, maar de impact is nu al aanwezig in het voortraject. De vraagstelling luidde: hoe gaan organisaties elders om met participatie van migranten in hun stad? De output wordt ontwikkeld door drie verschillende organisatieonderdelen, namelijk educatie, integratie en participatie. Het beoogd effect: medewerkers werken samen. De impact: meer actief burgerschap van deze groep.”

 

Grenzen bewegen, RSD Liemers: “De activiteiten behelsden een programma van twaalf weken met als onderdelen onder andere de taal van het buitenland opfrissen, kennis over dat land, bedrijfsbezoeken, uitleg over administratieve consequenties van werken in het buitenland. De output waren de aspecten gericht op deelnemers en op medewerkers. Als outcome zien we bewustwording (drie jaar is lang en werkt door bij inwoners en bestuurders!), meer zelfvertrouwen, de taal beter leren, deelnemers weten hoe ze moeten solliciteren in het buitenland. De uiteindelijk impact is de hoop op één arbeidsregio.” Jumbo: “Als je het project ontwerpt zit je nog niet in het proces. In de loop van het project, als je eenmaal op weg bent, kom je er beter achter wat de impact is.”  

Ondertussen discussiëren de beleidsmedewerkers en de experts samen aan de andere kant van de tafel. We constateren dat het een logische stap is in de ontwikkeling van Europese programma’s om nu meer naar de impact te gaan kijken. Waren de eerste programmalijnen primair bedoeld voor uitwisseling en ontwikkeling, onder Erasmus+ is het accent meer komen te liggen op het resultaat, de intellectual output. Van output naar impact is dan nog maar een kleine stap, die alom (ministerie, nationaal agentschap, executive agency) meer aandacht krijgt. Denken in termen van impact gaat verder dan de huidige aanvraagformulieren vragen. Het betekent ook dat het tijd is voor meer dialoog tussen beginnende projecteigenaren en het agentschap. De vraag is dan aan de orde wat we gezamenlijk aan outcome willen realiseren om het project ook meer impact te laten genereren. Dus als de outcome belangrijker wordt, moeten we daar ook op sturen. Dat is nieuw.

Na deze uitwisseling tussen beide groepen geeft Jumbo een samenvatting van het gesprek die je kunt bekijken en beluisteren:

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn