chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

 
 

Emuārs

Skotijā gūtā pieredze profesionālās un pieaugušo izglītības jomā

22/05/2018
by Laura Iveta Strode
Valoda: LV

No 7. maija līdz 11. maijam piedalījos Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) „Projekta mērķa grupas stažēšanās citā Eiropas Savienības dalībvalstī izglītības nozarē, skolvadības jomā” stažēšanās programmā Skotijā.

Stažēšanās laikā iegūtā informācija un zināšanas

Stažēšanās laikā tika iegūtas zināšanas gan par Skotijas izglītības sistēmu kopumā, gan par atsevišķu valsts institūciju, sabiedrisku un privātu iestāžu darbību, kā arī dažādu izglītības iestāžu darbību. Visā šajā dažādībā bija svarīgi tas, ka kopumā Skotijas profesionālās izglītības sistēma ir balstīta uz sadarbību un skaidri noteiktām funkcijām:

Skotijas kvalifikācijas centrs (SQA) par akreditāciju un kvalifikācijas piešķiršanu.
Izglītība Skotijā (Education Scotland) - nacionāla organizācija, kas atbildīga par izglītības kvalitāti un mācīšanās rezultātiem.
Skotijas kvalifikāciju sistēma (SCQF) nodrošina izglītības programmu atbilstību Skotijas izglītības kvalifikācijas līmenim un kredītpunktu piešķiršanu profesionālās izglītības programmām un to daļām (vienībām). SCQF partnerība atbalsta Skotijas koledžu un augstākās izglītības iestāžu darbu, nodrošinot resursus un piedāvājot dažādus bezmaksas seminārus personālam.

/epale/lv/file/scotlandglasgowgcvs002jpgscotland_glasgow_gcvs_002.jpg

Stažēšanās programmas dalībnieki no Latvijas

 

Apmeklējot Glazgovas universitāti, mēs iepazinām augstākās izglītības sistēmu, kas ļauj studentiem pieņemt lēmumu par savu studiju programmu, kad viņi jau ir iepazinušies ar jomu un sapratuši savas izvēles atbilstību. Iegūta informācija par novitātēm profesionālās izglītības programmu izstrādē, pieredzi pieaugušo izglītības īstenošanā.

Tiekoties ar Glazgovas Padomes, kas atbild par brīvprātīgo sektoru (Glasgow Council for Voluntary Sector – GCVS) pārstāvi, tika iegūta informācija par jauniešu brīvprātīga darba organizāciju un īstenošanu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī, iesaistot gan organizācijas, gan privātpersonas. Šobrīd vairāk nekā 600 brīvprātīgo pārvaldīto organizāciju Glāzgovā sevi uzskata par GCVS locekļiem.

Apmeklējot Fife koledžu, mācību darbnīcas, tika iegūta informācija par izglītības programmām radošajās nozarēs, skaistumkopšanā, aprūpē un sociālajās zinātnēs, sportā, tūrismā un viesmīlībā, valodās, uzņēmējdarbībā un vadībā, grāmatvedībā. Bet apmeklējot Edinburgas koledžu, tika iegūta informācija  par izglītības programmu izstrādi un īstenošanu, elastīgu mācību iespēju nodrošināšanu.

Būvniecības nozares Izglītības pārvaldē (CITB), tiekoties ar CITB vadību, tika iepazīta Skotijas pieredze pārvaldības īstenošanā profesionālās izglītības jomā būvniecības nozarē.

Apmeklējot “Prasmju attīstīšana Skotijā (Skills Development Scotland – SDS)”,  kas ir Skotijas valsts prasmju struktūra ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes un inovācijas veicināšanai, tika iegūta informācija par prasmju apguves atbilstību nozares vajadzībām, par politisko lēmumu profesionālajā izglītībā pieņemšanu un īstenošanu, kvalifikācijas atzīšanu un piešķiršanu formālajā un neformālajā izglītībā, kredītpunktu piešķiršanu profesionālās izglītības programmām.

Apmeklējot Scotland's Rural koledžu, tika iegūta praktiska informācija par profesionālās izglītības programmu veidiem (lauksaimniecība un uzņēmējdarbība, inženierzinātnes, zinātne un tehnoloģija, vide un lauki, dārzkopība un ainava, sports un tūrisms), izstrādi un īstenošanas formām, par pieaugušo izglītības programmu īstenošanu, piedāvājot īsos kursus lauksaimniecībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā, lauku ainavu un vides plānošanā.

Praktiskie risinājumi profesionālās izglītības iestādes virzībai uz modernu un ilgstpējīgu attīstību

Skotijas pieredze liecina, ka profesionālā izglītības ilgtspējīgai attīstībai ļoti svarīgi ir sadarbība, sistēmiskums, skaidras nostādnes un izpratne par virzību. Skotijas pieredze ir veidota ilgstošā periodā. Reformas Skotijā tiek īstenotas  no 2002. gada, bet Latvijā – no 2011. gada. Lielas atšķirības starp abām valstīm nav, bet sasniegumu līmenis ir atšķirīgs (abās valstīs profesionālā izglītība ir balstīta uz kvalifikācijas līmeņiem, Skotijā 12 līmeņi, LKI - 8, bet abās valstīs pielīdzināti EKI, abās valstīs ir līmeņu apraksti, izmatojot Blūma taksonomiju. Skotijas un Latvijas profesionālās izglītības saturs ir balstīts uz profesiju standartiem, kas tiek izstrādāti pēc DACUM metodikas. Profesionālās izglītības saturs ir modularizēts. Skotijā visas profesionālās izglītības programmas ir modulāras (modulārās profesionālās izglītības programmas kopš 2002. gada). Latvijā ir 5 gadu pieredze šajā jomā, modulārās programmas ir izstrādātas 56 profesionālajām kvalifikācijām, pārējām tiek izstrādāts tagad, uzsākta tikai 27 modulāro programmu ieviešana. Skotijā profesionāla izglītība tiek īstenota kā darba vidē balstīta.

Darba vidē balstīta izglītība var tikt īstenota arī izglītības iestādes darbnīcās. Tā ir darba vide.

Skotijā skaidri iezīmēta profesionālās izglītības virzība uz ekselenci. Manam turpmākajam darbam jau izmantoju Skotijas pieredzi pieaugušo izglītības attīstīšanā, konsultējot pieaugušo izglītības programmu izstrādātājus, vadot Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā”, koordinējot pieaugušo izglītības programmu (moduļu) izstrādi, veidojot pieaugušo izglītības saturu.

Gūtās ierosmes, atziņas un idejas

Skotijā profesionālā un pieaugušo izglītība netiek šķirtas. Pieaugušo izglītība tiek integrēta profesionālajā izglītībā, piedāvājot lielu elastību (laika un satura izvēle). Pieaugušo izglītība tiek piedāvāta visos iespējamos veidos un formās gan kā pilna laika, nepilna laika, garu un īsu kursu veida, izmantojot tālmācību, on-line mācīšanos, jauktus veidus un formas. Šī Skotijas pieredze pieaugušo izglītībā ir veidota ilgstošā laika periodā. Latvijā pieredze pieaugušo izglītības individualizēšanā, pieaugušo individuālā ceļa veidošanā, ievadpārbaudījuma, lai noskaidrotu pieaugušo individuālās vajadzības un pēc tam izveidotu un īstenotu individuālajām vajadzībām atbilstošus izglītības plānus jeb ceļus ir sākuma posmā. Skotijas  pieredze ir ļoti vērtīga un izmantojama, veidojot Latvijas pieaugušo izglītības piedāvājumu.

Pārrunāju ar citiem un domāju par kursa “Profesijas degustēšana” ieviešanu, vismaz elementu izmēģināšanu.

Galvenā atziņa, ka visu sasniegumu pamatā ir sadarbība. Mums Latvijā tas ir ļoti nepieciešams, to laikam mēs nevaram iemācīties citā valstī, bet padomāt, kā uz to tiekties, gan. Katram un visiem kopā par to jādomā visos līmeņos (starptautiski, nacionāli, reģionāli, vietēji, starp iestādēm, iestādē, personīgi, ar kolēģiem, ar audzēkņiem, starp paaudzēm projektiem utt.). Ja mēs strādāsim kopā, izdosies.

Stažēšanās laikā iegūtās zināšanas ir izmantojamas, bet nevis pārņemamas tiešā veidā. Esmu pārliecināta, ka Latvijas profesionālās un pieaugušo izglītības reformas ir uzsāktas pareizi, tikai ir vajadzīgs laiks un sapratīgas darbības to tālākai virzībai, ir nepieciešamas diskusijas, izvērtējums, sadarbība un izpratne. Satura reformām ir nepieciešams laiks un gudras darbības. Profesionālas izglītības reformu īstenojot, jāņem vērā visi aspekti un virzieni (modulārs, darba vidē balstīts integrējošs, uz indivīdu vērsts, moderns, darba tirgus vajadzībām atbilstošs profesionālās izglītības saturs). Ar ļoti lielu saudzību, cieņpilni un ar pietāti pret savu un citu darbu, sevi un citiem, patriotismu un mīlestību sadarbojoties mēs sasniegsim Latvijas profesionālās izglītības ekselenci. Izmantojot Skotijas pieredzi (kas ir skotu kopdarba sasniegums un vērtība), strādāsim savai, sava darba, iestādes un valsts ekselencei. Lai mums visiem izdodas!

 

Laura Iveta Strode, Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte, Daugavpils Būvniecības tehnikuma un Daugavpils tehnikuma Konventu pārstāve

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn
Refresh comments Enable auto refresh

Tiek rādīts 1. - 1. no 1
  • Lietotāja Ināra Juškāne attēls
    Iedvesmojošs raksts. Tā kā mani interesē pieaugušo izglītības iespējas reģionā, tad gūto atziņu un secinājumu apraksts ievieš cerības, ka pakāpeniski mēs arī Latvijā virzīsimies uz līdzīgu elastīgu mācību sistēmu pieaugušo izglītībā. Atliek cerēt, ka profesionālā izglītības sistēma Latvijā būs tikpat atvērta pieaugušo izglītībai, kā tas ir Skotijā un pietiks ideju, cilvēkresursu, lai kādreiz to īstenotu dzīvē ar līdzīga veida piedāvājumiem gan veidos, gan formās, kā tas ir Skotijā. Ja vien tik tiešām būs sadarbība, sistēmiskums, skaidras nostādnes un izpratne par pieaugušo izglītības nepieciešamību un virzību, tad tuvākajā nākotnē rezultāti neliks sevi gaidīt.