chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

Epale

Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

 
 

Pareiškimas apie privatumo apsaugą

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

EPALE – Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

 

Pareiškimas apie privatumo apsaugą

 

EPALE iniciatyvą parengė Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas (Švietimo ir kultūros GD), pasiryžęs paversti ją neatsiejama Europos suaugusiųjų mokymosi ir švietimo srities dalimi.

EPALE priežiūrą vykdo Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA), o kasdienius reikalus tvarko Centrinė paramos tarnyba (CPT). Kartu su CPT dirba Nacionalinės paramos tarnybos (NPT), padedančios pateikti EPALE įdomų ir unikalų turinį. Daugiau informacijos apie EPALE rasite spustelėję čia.

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą. Visi asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis taisyklių[1].

Toliau pateikiamame pareiškime dėl privatumo apsaugos apibrėžiama politika, kuria vadovaudamasi EACEA renka, tvarko ir naudoja atitinkamų asmenų asmens duomenis, pateiktus EPALE – Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platformoje.

 

1. Kas atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą (kas yra duomenų valdytojas)?

Padalinys arba tarnyba: Padalinys A5

Pareigos: Padalinio vadovas

Pašto adresas: Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels

El. paštas EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 

2. Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?

Privalomieji duomenys:

 • Vardas, pavardė
 • Organizacija ir adresas (jei taikytina)
 • Buveinės šalis
 • Vartojama (-os) kalba (-os)
 • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas
 • IP adresas

Neprivalomieji duomenys:

 • Susijusios svarbios teminės sritys
 • Svarbios svetainės savybės, pvz., partnerių paieška
 • Tautybė
 • Telefonas
 • Profesija

 

3. Kokiais tikslais tvarkome jūsų duomenis?

Asmens duomenys renkami vidaus administravimo tikslais, susijusiais su naudojimusi paštu, informacijos platinimu ir pan.  Vartotojai taip pat galės sutikti sukurti detalesnius vartotojų profilius, kurie bus vieši ir padės rasti partnerius bei kitus panašiose srityse dirbančius vartotojus visoje Europoje, siekiant dalytis gerąja patirtimi. Tačiau vartotojai patys nuspręs, ar nori dalytis šia informacija su EPALE bendruomene.

Asmens duomenų tvarkymas atitinkamose platformos dalyse yra būtinas, norint padėti vartotojams rasti partnerių, užtikrinti EPALE prisiregistravusių vartotojų bendravimą ir bendradarbiavimą, grindžiamą tarpusavio pasitikėjimu bei pagarba, ir suteikti jiems galimybę stebėti veiklą, kad būtų išvengta netinkamo naudojimosi platforma.

Asmens duomenys taip pat naudojami brukalui platformoje blokuoti.

 

4. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir kam jie atskleidžiami?

 • Europos Komisijos, Švietimo ir kultūros generalinio direktorato (DG EAC) bei Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato (DG EMPL) paskirti darbuotojai
 • EACEA paskirti darbuotojai
 • EPALE Centrinė paramos tarnyba (CPT), kuriai vadovauja konsorciumas „Ecorys JK“ – „Intrasoft International“
 • EPALE Nacionalinės paramos tarnybos (NPT), kurios atsako už EPALE pristatymą vietos ir nacionalinėms suinteresuotosioms šalims ir ryšių su jomis palaikymą. Šiame puslapyje pateikiamas išsamus organizacijų sąrašas: https://ec.europa.eu/epale/en/nss.
 • Mokslininkai, jei tai aiškiai leidžia duomenų valdytojas.

Tikrinimo ar ginčo atveju įstaigos, kurioms pavesta vykdyti Sąjungos teisės taikymo stebėseną ar tikrinimą (pvz., Vidaus audito tarnyba, Vidaus audito skyrius, Europos Komisija, OLAF, ES teismai ir kt.).

 

5. Kiek laiko laikysime jūsų asmens duomenis?

 • Vidaus telekomunikacijų tinklų (duomenų srautų ir katalogų) tvarkomi duomenys gali būti atskleisti CSS komandos nariams / EACEA / EAC / EMPL ir bus laikomi visą EPALE veiklos laikotarpį.
 • Dėl kontaktinių duomenų: praėjus 1 metams po naudotojo paskutinio prisijungimo duomenys paverčiami neaktyviais, t. y. nebematomais visuomenei; praėjus 2 metams po naudotojo paskutinio prisijungimo duomenys visam laikui paverčiami anoniminiais ir gali būti naudojami tik statistikos tikslais. Kontaktiniai duomenys prisiregistravusio vartotojo prašymu tuoj pat paverčiami anoniminiais.
 • Forumuose esantys pranešimai laikomi visą EPALE veiklos laikotarpį.
 • Išteklių centre paskelbti pranešimai arba mokomoji medžiaga laikomi visą EPALE veiklos laikotarpį.
 • NSS uždaroje grupėje ir kitose grupėse paskelbti pranešimai arba mokomoji medžiaga laikomi visą EPALE veiklos laikotarpį.
 • Failai ir tinklaraščių įrašai laikomi visą EPALE veiklos laikotarpį.

 

6. Kaip jūs galite pasinaudoti savo teisėmis, pvz., teise susipažinti su savo duomenimis ir juos ištaisyti?

Duomenis teikiantys asmenys turi teisę peržiūrėti, taisyti ir šalinti savo duomenis platformoje. 

Vartotojai gali tam tikras funkcijas pasirinkti, o kitų gali atsisakyti, pvz., jie gali turėti naudotojo profilį, tačiau gali pageidauti, kad jis nebūtų viešai prieinamas partnerių paieškos sistemoje, ir pan.

Taip pat, jeigu prašoma pateikti papildomos informacijos arba norite paskyrą išjungti, galite kreiptis į duomenų valdytoją (žr. 1 punktą).

 

7. Kilus konfliktui, susijusiam su bet kokiu asmens duomenų apsaugos klausimu, turite teisę kreiptis pagalbos.

Kilus konfliktui, susijusiam su bet kokiu asmens duomenų apsaugos klausimu, galite patys kreiptis į duomenų valdytoją pirmiau nurodytu adresu arba galite siųsti skundą į specialias pašto dėžutes. Taip pat galite kreiptis į EACEA duomenų apsaugos pareigūną šiuo elektroninio pašto adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Jeigu duomenų valdytojui nepavyksta išspręsti konflikto, bet kuriuo metu galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui: Interneto svetainė http://www.edps.europa.eu; El. paštas edps@edps.europa.eu.

 

8. Koks yra jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Šios naujos iniciatyvos teisinis pagrindas yra:

 • 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/2006/EB, nustatantis veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje (OL L 327 2006 11 24, p.45), iš dalies pakeistas 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1375/2008/EB (OL L 350 2008 12 30, p.56), be to, Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato 2012 m. darbo programa.
 • 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 (OL L 347 2013 12 20, p. 50–73), kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB, be to, Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato 2015 m. darbo programa.

Paslaugų sutartis, pasirašyta su „Ecorys“ / „Intrasoft“ (žr. 2012-5529/001-001)

EPALE konkurso sąlygos: Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma EACEA/2012/05

Ribotas kvietimas teikti paraiškas dėl EPALE NACIONALINĖS PARAMOS TARNYBOS EACEA Nr. 04/2014 ir 01/2015

Susitarimo memorandumas dėl FPFIS-CMS paslaugos, pasirašytas EACEA ir DIGIT (žr.  DIGIT – 00488-00)

 


[1] 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L8 2001 01 12, p. 1.

 

Norėdami atsisiųsti pareiškimą apie privatumo apsaugą PDF formatu, spustelėkite čia.