chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

 
 

Blogi

Uraohjaus on tärkeä osa ammatillisen kehittymisen palveluita Euroopan komissiossa

07/11/2018
by Mika Launikari
Kieli: FI
Document available also in: EN DE SV FR CS

/epale/fi/file/liisirossijpg-6liisi_rossi.jpg

Euroopan komissiossa todettiin 2000-luvun alussa, että työntekijöiden tehtäväkiertoa ja ammatillisen kehittymisen tukea pitää lisätä”, kertoo Euroopan komission uraohjauspalveluista vuodesta 2008 vastannut päällikkö Liisi Rossi. Uraohjauspalveluiden kehittäminen käynnistyi komissiossa vuosina 2003-04. Siitä lähtien komission henkilökunnalle on ollut tarjolla mahdollisuus uraneuvontaan koulutettujen uraohjaajien kanssa.

Komissiossa haasteena pidettiin sitä, että samat ihmiset olivat liian pitkään toimineet samoissa viroissa. Tämä ratkaistiin niin, että alettiin tarjota vapaaehtoisuuteen perustuvaa työkiertomahdollisuutta siitä kiinnostuneille virkamiehille ja -naisille. Koska siirtyminen toisiin tehtäviin komission palveluksessa edellyttää osallistumista sisäiseen hakuprosessiin, oli välttämätöntä kehittää neuvontaa ja koulutusta henkilöstölle työkierron onnistumiseksi. Monilla vuosikausia komissiossa töissä olleilla olikin tarvetta työnhakuvalmiuksiensa vahvistamiseksi, mm. saada valmennusta ansioluettelon ja hakukirjeen laatimiseen sekä varsinaiseen työpaikkahaastatteluun.  

Uraohjausta tarjolla lähes kaikille komissiossa työskenteleville

Nykyisin uraohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille, joilla on pysyvä virka tai määräaikainen työsuhde komissiossa. Myös korkeakouluharjoittelijoille, joita komissioon otetaan kahdessa erässä vuosittain, tarjotaan urasuunnittelun tueksi puolen päivän koulutus. ”Tällä halutaan tukea heidän työelämään pääsyään ja työmarkkinoille integroitumistaan”, Liisi kertoo. Uraohjauspalvelut eivät kuitenkaan ole komission alihankkijoiden tai ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden käytettävissä

Komissiolla on ns. Talent management strategy, koska lähtökohtaisesti sen työntekijät ovat korkeasti koulutettuja ja monet heistä pitkän linjan asiantuntijoita. ”Tämä lisää haastekerrointa ammatillisen kehittymisen ja uralla etenemisen näkökulmasta”, Liisi kertoo. Sen vuoksi urasuunnittelu ja siihen liittyvä ohjaus ovat nousseet keskeiseen asemaan viime vuosien aikana komissiossa.

Sisäistä työkiertoa palvelevassa uraohjauksessa kiinnitetään huomiota siihen, että siirtyvällä henkilöllä on osaaminen uuden tehtävän edellyttämällä tasolla. Esimerkiksi Policy Officer -nimikkeellä toimivien asiantuntijoiden avaintaitoihin komissiossa kuuluvat ainakin kommunikaatio-, neuvottelu- ja projektinjohtotaidot sekä analyyttiset valmiudet. Näissä ja monissa muissa asioissa komissio järjestää työntekijöilleen täsmäkoulutusta.

Komissio suhtautuu kannustavasti siihen, että henkilöstö omasta aloitteestaan osallistuu tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tutkinto-opintoja varten komissio myöntää pientä taloudellista tukea sekä palkatonta virkavapautta määräajaksi. Pätevöityminen ei kuitenkaan ole tae siitä, että henkilö heti valmistuttuaan siirtyisi korkeammalle asematasolle tai vaativampiin tehtäviin komission palveluksessa.

Uraohjaajien rooli

”Suurin haaste uraohjauksen kehittämiselle alussa oli se, ettei siihen liittynyt selkeitä prosesseja ja järjestelmiä, vaan toiminta oli enemmänkin väliaikaisten ja luovien ratkaisujen varassa”, Liisi muistelee alkuaikojen tilannetta. Vuonna 2014 komission henkilöstöhallinnossa vihdoin luotiin prosessit ja järjestelmät sille, miten uraohjauspalveluita johdetaan, hoidetaan ja tarjotaan henkilöstölle. ”Nyt vihdoin olemme tilanteessa, jossa uraohjauspalvelun jatkuvuus komissiossa on turvattu ja sitä pidetään vakiintuneena toimintana”, Liisi toteaa.

Tällä hetkellä komission eri pääosastoilla toimii noin 50 uraohjaajaa. He ovat päivittäin henkilöstön saatavilla urasuunnitteluun ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvissä asioissa. Kaikki uraohjaajan ja yksittäisen uraohjaukseen tulevan työntekijän väliset keskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Uraohjaajat ovat ennen kaikkea apuna tilanteissa, joissa työntekijä pohtii työuransa suuntaa ja erilaisia vaihtoehtoja komission palveluksessa, mm. työkiertoa tai uralla etenemistä. Keskusteluissa voidaan tarvittaessa myös tarkastella ammatilliseen pätevöitymiseen ja kouluttautumiseen liittyviä asioita sen perusteella, miten henkilö näkee omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa.

Uusin hanke koskee vähintään neljä vuotta samassa tehtävässä komissiossa toimineita, joille järjestetään strukturoitu keskustelu uraohjaajan johdolla. Siinä keskitytään ammatillisen kehittymisen arviointiin, työssä onnistumisen ja tulevaisuuden tarkasteluun. ”Kokemukset näistä keskusteluista ovat yleisesti olleet myönteisiä ja niiden parhaana antina on pidetty sitä, että ne ovat antaneet tilaisuuden itsereflektioon”, Liisi kertoo.

Toisinaan keskusteluissa käsitellään stressiä ja jännitteitä työyhteisössä aiheuttaneita ongelmatilanteita, joita ratkotaan käytettävissä olevin keinoin ja välinein. Uranhallinnallisiin erityistilanteisiin kuuluu, mm. paluu tehtäviin pitkällisen sairauspoissaolon tai kuntoutuksen jälkeen (esim. invaliditeetti). Silloin yritetään uraohjauksen keinoin löytää yksilölle ja tämän lähityöyhteisölle mahdollisimman toimiva ratkaisu.    

Uraohjaajiksi haluaville järjestetään pakollinen koulutus (kesto 10 työpäivää). Se on edellytys sille, että voi toimia uraohjaajana komissiossa. Ohjausmenetelmien ohella koulutuksessa painotetaan taitoa kohdata ihmisiä ja olla heidän kanssaan avoimessa ja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa. Aiemmin koulutuksen toteutuksesta vastasivat komission tilaamat ulkopuoliset asiantuntijat. Nykyisin pitkään tehtävässä toimineet uraohjaajat itse kouluttavat uusia uraohjaajia. Se tuo autenttisuutta koulutukseen, sillä kokeneina uraohjaajina heillä on ymmärrys komissiossa tehtävän työn luonteesta ja vaatimuksista.

Uraohjaus on paljon muutakin kuin henkilökohtaista neuvontaa

Henkilökohtaisen uraohjauksen lisäksi komissio tarjoaa henkilöstölleen myös tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa voi saada tietoa työelämän muutoksesta ja työurien murroksesta. Vuosittain järjestettävässä uraohjauspäivässä komission virkamiehillä on mahdollisuus seurata luentoja, paneelikeskusteluja ja temaattisia työpajoja aihealueelta sekä osallistua messutapahtumaan, jossa voi verkostoitua ja kysyä asioista yksityiskohtaisemmin. Vuoden 2018 uraohjauspäivä pidetään marraskuussa ja siellä keskeisinä teemoina ovat uravaihtoehdot, työnhakuvalmiudet, avaintaidot sekä komission eri pääosastot ja EU:n erillisvirastot. 

Uraohjausajattelu leviää EU-instituutioissa

Euroopan komissiossa tehty uraohjauksen kehittämistyö on huomattu myös muissa EU-instituutioissa. Komission jalanjäljissä Euroopan neuvosto, Euroopan parlamentti sekä monet jäsenmaissa sijaitsevat EU-virastot ovat omaksuneet uraohjauspalvelun osaksi omaa henkilöstön kehittämisstrategiaansa. Tällä tavoin EU:n palveluksessa oleville työntekijöille halutaan varmistaa riittävä ammatillisen ohjauksen tuki, josta hyötyvät sekä yksilöt että koko työyhteisö.

Lisäksi Euroopan komissiolla on yhteistyösopimuksia eri puolilla maailmaa sijaitsevien arvostettujen yliopistojen kanssa siitä, että komission virkamiehet käyvät niissä kouluttamassa opiskelijoita EU-asioissa. Saadut kokemukset näistä koulutuksista ovat olleet palkitsevia virkamiehille itselleen. Ne ovat mahdollistaneet heille oman työn ja EU:n roolin näkemisen kirkkaammin sekä antanut opiskelijoille muissa maanosissa tilaisuuden kuulla ja oppia siitä, miten EU toimii ja mitä asioita se edistää.

Artikkeli perustuu Liisi Rossin puhelinhaastatteluun 29.10.2018.

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance

Kuva: Liisi Rossi, Euroopan komissio

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn