chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

 
 

Jazyky

Rada Evropy vyzvala Českou republiku, aby pokračovala v ochraně a integraci menšinových jazyků. V hodnotící zprávě uznává, že Česko v podpoře jazyků menšin udělalo pokrok, i přesto je podle ní stále co zlepšovat. Konkrétně Rada ocenila například vývoj romských učebních materiálů či projekt slovníku olašské romštiny.

Mezinárodní srovnání ukázalo, že studenti angličtiny v České republice v uplynulém roce vylepšili své znalosti. Podle žebříčku The EF English Proficiency Index for Students 2018, který sestavila společnost EF Education First na základě výsledků 1,3 milionů testů studentů v 88 zemích celého světa, obhájili 20. místo na světě.

Ve čtvrtek 21. a pátek 22. března se v Praze uskutečnil seminář ICT-REV: Využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků. Seminář uspořádalo MŠMT s podporou NIDV a lektorsky jej zaštítilo Evropské středisko moderních jazyků v Grazu. Cílem semináře bylo nabídnout proškolení, jak integrovat ICT nástroje a otevřené zdroje do výuky cizích jazyků při respektování základních pedagogických zásad.

EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL 2019

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 18. ročník Evropské jazykové ceny Label.

 PRIORITY LETOŠNÍHO ROČNÍKU:

Nová průmyslová a technologická revoluce spojená s automatizací a digitalizací mění svět, ale vzdělávací systémy výrazně zaostávají za tím, co přináší a přinese. Nedokážou držet krok s vývojem, neprocházejí stejnou revolucí, aby dokázaly vychovávat vzdělané lidi pro 21. století. Rostoucí nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce brzdí ekonomický pokrok a podkopává šance lidí na uplatnění – na druhé straně investice do školství se vždy bohatě vracejí.

„Are you going to the airport?“ Tato věta v anglickém jazyce zní z úst zahraničních cestujících, nastupujících do autobusu číslo 119 směřujícího na Letiště Václava Havla, několikrát denně. Problém je však podle čtenářů deníku Metro v tom, že řada řidičů nerozumí, na co se jich turisté vlastně ptají.

„Někteří třeba rozumějí, ale neumí odpovědět jinak než pokývnutím hlavy. Jiní dotazy v cizím jazyce obvykle zmateně ignorují,“ popsala deníku Metro každodenní situaci čtenářka Martina, která linku využívá pro cestu z Nádraží Veleslavín na Novou Šárku.

Učitelé a lektoři češtiny v zahraničí se setkali v Praze

V prostorách Domu zahraniční spolupráce se 2. srpna 2018 již podesáté setkali učitelé českého jazyka vysílaní ke krajanským komunitám v zahraničí a lektoři českého jazyka a literatury, kteří působí na zahraničních vzdělávacích institucích.

Na MŠMT byla dnes předána už sedmnáctá Evropská jazyková cena Label. V letošním roce byly oceněny projekty zaměřené na inkluzivní přístup k jazykovému vzdělávání, výuku jazyků prostřednictvím zahraničních výměn, rozvoj spolupráce v příhraničních regionech a cizí jazyky jako součást celoživotního vzdělávání. Tato aktivita je součástí celoevropského programu Erasmus+ a v České republice ji ve spolupráci s MŠMT každoročně připravuje Dům zahraniční spolupráce.

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje další ročník Evropské jazykové ceny Label.

MŠMT upozorňuje na  výzvu  k předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání v rámci programu Evropské komise European Language Label.   

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky. 

 

Opravování chyb v hodinách výuky jazyků je zapeklitá otázka, na kterou je tolik názorů, kolik je učitelů. Někdo říká, že to nemá žádný význam, a opravovat by se nemělo, většina učitelů souhlasí s tím, že nějaká forma opravování je nutná, i kdyby to bylo jen proto, aby studenti viděli, že jim učitel věnuje pozornost, což je důležitý motivační faktor. Ale jak opravovat?

Pojďme se na to podívat ze zkušenosti. Zde jsou nápady z úspěšných hodin:

8 Listopad 2018
by Kristýna Fantová
(en)

STORYTELLING je v dnešní době oblíbeným nástrojem pro všechno možné. Samozřejmě to myslím trochu ironicky, neboť se nejedná o nic jiného, než o obyčejné vyprávění příběhů. Zdá se, že se  v dnešní době globalizace a době techniky opět vracíme ke svým kořenům, a to právě v podobě vyprávění příběhů. Tato technika se využívá v marketingu, prodeji a reklamě. Osvědčila se ale i v oblasti vzdělávání, především v oblasti výuky jazyků, kde je komunikace klíčovým bodem. A o co při komunikaci jde, když ne o předávání faktů či sdělování příběhů?

7 Listopad 2018
by Daniela Krtičková
(cs)
10 Komentáře
Štítky:

Klíčem k úspěšnému vzdělávání dospělých v oblasti výuky cizích jazyků se zdají být taková řešení, která jsou motivující a jednoduše proveditelná a vedou k rychlým výsledkům. V této souvislosti mohou být sociální média ideálním nástrojem. Mnoho dospělých je využívá ke komunikaci, zábavě a k vyhledávání informací. 

6 Listopad 2018
by Daniela Krtičková
(cs)
21 Komentáře

Pro příslušníky malých (nejen) evropských národů je znalost jazyků klíčovým předpokladem existence. ČR je členem Evropské unie, je ekonomicky závislé na vyspělých zemích EU a je zde i silný vliv kulturní. A s tímto vlivem je spjata potřeba komunikovat a vzdělávat se jazykově.

21 Prosinec 2017
by Martin Dobeš
(cs)
Štítky:
Výroční konference EBSN 2017 se bude zabývat úlohou základních dovedností při integraci. Víme, že studium jazyka hostitelské země hraje klíčovou roli v sociální integraci dospělých migrantů. Již dříve jsem na EPALE psal o „sociálním obratu“ ve studiu jazyků s posunem od popisů jazykového učení jako čistě kognitivního procesu, který se odehrává v naší hlavě, k pochopení toho, že protože je jazyk sociální fenomén, který používáme k vytváření významu v interakci s ostatními v sociálních kontextech, na studium jazyků by mělo být rovněž nahlíženo jako na sociální, spíš než individuální proces. Uznání sociokulturní povahy jazykového učení nás povzbuzuje k rozvíjení modelů studia jazyků, které zasahují i mimo třídu a podporují dospělé migranty při rozvoji jazyka, který potřebují k zapojení do sociokulturních postupů, které jsou pro ně důležité.
5 Prosinec 2017
by Daniela Krtičková
(cs)
3 Komentáře

Co přinese nástup čtvrté průmyslové revoluce? Z pohledu trhu práce se nejvíce diskutuje o tom, jak se změní skladba pracovních míst, kolik lidí přijde o práci, které profese zcela vymizí. Prognózy dalšího vývoje se velmi liší, je ale jasné, že změny se nejvíce dotknou lidí s nízkou kvalifikací, kteří vykonávají dobře automatizovatelné manuální činnosti a těch, kteří nejsou schopní nebo ochotní se rychle učit nové věci.

Neděle 21 Červenec 2019 - Sobota 27 Červenec 2019, Croatia

Enhancing motivation strategies in the contemorary classroom

Motivating both student and teacher is the key factor in today’s education, at all levels. These courses provide news skills and innovative methods to help teachers encourage their students to reach their full potential and purchase their studies (Preventing early school leaving). Through this course, participants will acquire new skills and tools to help them overcome the challenges they will encounter in the classroom.  

Neděle 7 Červenec 2019 - Sobota 13 Červenec 2019, Croatia

Special needs in Education

Creating a proper and supportive learning environment for special needs children might be a challenge for teachers. It requires a detailed knowledge of how a teacher should address the students´ learning needs and how support them in their educational path. 

Within our Special needs in education course, you will have  an amazing opportunity to visit institutions for special needs in education and to learn with our lecturers.

 

Neděle 7 Červenec 2019 - Sobota 13 Červenec 2019, Croatia

Stress management and preventing Burnout

In today’s busy world avoiding  stress might be a tricky task to achieve. We are surrounded by stressful factors on a regular basis, at work, school, even at home. When stress becomes overwhelming it may lead to serious physical and mental issues. Working for the same company/organization for years can cause burnout and a feeling of disillusionment with your career. Fortunately, it is not a hopeless situation, there are many things that can be done in order to handle stress better and avoid burnout.

Středa 5 Červen 2019 - Pátek 28 Červen 2019, Belgium

EDT-awards: stem mee!

Wedstrijd: Europese Dag van de Talen-awards; stem mee voor de beste !

‘Beleef plezier in het leren van talen en geef dat weer in een kort filmpje’ dat was de uitdaging die Vlaamse scholen uit het basis, secundair en de volwasseneneducatie aangingen.

Neděle 7 Červenec 2019 - Sobota 13 Červenec 2019, Croatia

CREATIVITY IN THE CLASSROOM AND DIFFERENT WAYS OF DISPLAYING IT

The creativity in the classroom course focuses on the ways and strategies teachers can use to make the classes more interesting to students. It’s getting more and more challenging to be a teacher and educator in the 21st century! For that reason teachers have to make a great effort to constantly refresh methods of teaching and increasing creativity in classroom activities.

Neděle 23 Červen 2019 - Sobota 29 Červen 2019, Croatia

USING TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM

The course focuses on how you can apply information and communication technology in the classroom. Many teachers are not aware of how many opportunities a digital classroom offers them. This course enables teachers to learn how to use different tools from the online world in their day to day practice. Have you heard of Socrative? How about Khan Academy or Edmodo? Those are all tools that you can easily use in your classroom! What is most important, students are much more engaged in digital classrooms than in ordinary ones!

Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích

Představujeme Vám již desáté číslo časopisu Krajiny češtiny, který vychází v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. 

Žijeme v době, kdy si musíme nejen v celé Evropské unii, ale také v České republice zvyknout na fakt, že se budeme potkávat s lidmi-migranty, kteří se rozhodli odejít ze své země a začít nový život v zemi jiné. Začlenění (integrace) přistěhovalců do přijímací společnosti je dlouhodobý a oboustranný proces, ke kterému je zásadním klíčem znalost jazyka majoritní společnosti. Bez něho nebude mít nově příchozí možnost najít si zaměstnání, nepochopí kulturu ani hodnoty majority. Nenajde si v nové zemi přátele a v budoucnu se nebude moci s danou společností identifikovat. 

Evropské jazykové portfolio pomáhá uvědomit si a zaznamenat aktuální dosaženou úroveň v cizích jazycích. Portfolio vychází z šesti úrovní (A1-C2) Společného evropského rámce pro jazyky vytvořeného Radou Evropy. Nástroj je určený pro studenty, učitele a lektory při výuce cizích jazyků, ale i samostatně pro vlastní potřebu. Umožňuje vyplnit své portfolio a otestovat své jazykové znalosti v šesti jazycích, kromě češtiny také v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině. Pro využití nástroje je nutné se registrovat.

 

Kromě zmíněného umožňuje nástroj rovněž:

Doba, kdy budete rozumět každému slovu a frázím ve vašich oblíbených zahraničních filmech, právě přichází. A to díky Miroslavu Peštovi, který vymyslel speciální výuku cizího jazyka pomocí filmových trháků. A začít můžete třeba u Vlka z Wall Streetu. Aplikace Mooveez je tak unikátní, že získala jedno z nejprestižnějších ocenění v této oblasti, cenu ELTons v kategorii Digitální inovace od British Council.

 

 

 

Chcete se podívat za kulisy Německého velvyslanectví? Jaké to asi je vstoupit na balkón, z něhož Hans Dietrich Genscher před 27 lety pouhými dvanácti slovy změnil život tisícům uprchlíků z NDR? Chcete se informovat o práci velvyslanectví a dalších organizací, které tvoří vzájemné česko-německé vztahy? Nebo si prostě jen odpočinout s rodinou a přáteli na našem měkkém trávníku.