chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

 
 

Prohlášení o ochraně soukromí

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

EPALE – Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

 

Prohlášení o ochraně soukromí

 

EPALE je iniciativa Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC) Evropské komise, které je odhodláno učinit z ní trvalý prvek na evropské scéně učení v dospělosti.

Dohled nad EPALE má Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) a každodenní provoz EPALE řídí Centrální podpůrné středisko (CPS). Vedle CPS fungují i Národní podpůrná střediska (NPS), s jejichž pomocí bude na EPALE dodáván zajímavý a unikátní obsah. Další informace o EPALE najdete, když kliknete sem.

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) se zavazuje chránit vaše soukromí. Se všemi osobními údaji se nakládá v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství[1].

V následujícím Prohlášení o ochraně soukromí jsou shrnuty postupy, na základě nichž agentura EACEA sbírá, spravuje a používá osobní údaje příslušných osob v rámci EPALE, Elektronické platformy pro vzdělávání dospělých v Evropě.

 

1. Kdo je pověřen zpracováním vašich osobních údajů (správce dat)?

Pracovní jednotka: Jednotka A5

Funkce: Vedoucí jednotky

Poštovní adresa: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels

E-mail: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 

2. Které osobní údaje se zpracovávají?

Povinné údaje:

 • Jméno
 • Organizace a adresa (je-li to relevantní)
 • Země, v němž se nachází sídlo
 • Používaný jazyk (používané jazyky)
 • Kontaktní údaje – např. e-mailová adresa
 • IP adresa

Volitelné údaje:

 • Související oblasti zájmu
 • Prvky, které vás na stránkách zajímají, např. hledání partnerů
 • Národnost
 • Telefon
 • Povolání

 

3. Za jakým účelem zpracováváme vaše data?

Osobní údaje se shromažďují pro interní účely spojené s rozesíláním zpráv, informací aj.  Uživatelé také budou mít možnost vytvořit si „navíc“ podrobnější uživatelský profil, který je veřejný a může usnadnit hledání partnerů a jiných uživatelů pracujících v podobných oborech po celé Evropě s cílem sdílet osvědčené postupy. Budou se však moci rozhodnout, zda tyto informace budou sdílet s komunitou platformy EPALE.

Zpracování osobních údajů v příslušných sekcích platformy je nezbytné pro to, aby si uživatelé mohli nalézt partnery, aby subjekty registrované na EPALE mohly komunikovat a spolupracovat v duchu vzájemné důvěry a respektu a aby bylo možné platformu monitorovat a předcházet tak jejímu nevhodného využívání.

Osobní údaje se také využívají k blokování spamu na platformě.

 

 

4. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu budou poskytnuty?

 • Pověření zaměstnanci Evropské komise, Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (EAC) a Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (EMPL)
 • Pověření zaměstnanci agentury EACEA
 • Středisko podpory EPALE (CSS), kterou provozuje konsorcium Ecorys UK – Intrasoft International
 • Národní střediska EPALE (NSS), která jsou pověřena propagací platformy EPALE u místních a vnitrostátních zainteresovaných subjektů a udržováním styku s těmito subjekty. Úplný seznam organizací je uveden na této adrese: https://ec.europa.eu/epale/en/nss.
 • Výzkumníci, pokud to výslovně povolí správce dat.

V případě kontroly nebo sporu orgánů pověřených monitorováním nebo inspekcí na základě práva Unie (např. Útvar interního auditu, Pracoviště interního auditu, Evropská komise, úřad OLAF, soudy EU aj.).

 

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

 • Údaje zpracovávané v souvislosti s interními telekomunikačními sítěmi (data a adresáře týkající se provozu) mohou být poskytnuty členům CSS/EACEA/EAC/EMPL a budou uchovávány po celou dobu provozu platformy EPALE.
 • Co se týče kontaktních údajů: Po 1 roce od posledního přihlášení uživatele se data nastaví jako neaktivní, tj. nebudou veřejně viditelná. Po 2 letech od posledního přihlášení uživatele se data stanou natrvalo anonymní a budou se uchovávat pouze pro statistické účely. Kontaktní údaje se na žádost registrované osoby okamžitě nastaví na anonymní.
 • Zprávy ve fórech se budou uchovávat po celou dobu provozu platformy EPALE.
 • Zprávy a vzdělávací materiály zveřejněné v sekci Zdroje se budou uchovávat po celou dobu provozu EPALE.
 • Zprávy a vzdělávací materiály zveřejněné v uzavřené skupině NSS a jiných skupinách se budou uchovávat po celou dobu provozu EPALE.
 • Soubory a příspěvky na blogu se budou uchovávat po celou dobu provozu EPALE.

 

6. Jak můžete uplatňovat svá práva, např. právo na přístup k datům, která se vás týkají, a na jejich úpravu?

Subjekty, jichž se údaje týkají, mají přístup ke svým datům na platformě, kde je mohou upravovat a mazat. 

Uživatelé mají možnost zvolit některé funkce – mohou mít například uživatelský profil, ale nemusí být veřejný pro vyhledávání partnerů aj.

Pokud vás zajímají další informace nebo si chcete deaktivovat svůj účet, kontaktujte správce dat (viz bod 1 výše).

 

7. Vaše právo na nápravu v případě sporu ohledně případných problémů s osobními údaji

V případě sporu ohledně problémů s ochranou osobních dat se můžete obrátit na správce dat na výše uvedené adrese a funkčních schránkách. Kromě toho můžete také kontaktovat inspektora ochrany údajů na této e-mailové adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Pokud příslušný spor nevyřeší správce dat, můžete kdykoli podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů: internetové stránky http://www.edps.europa.eu; E-mail: edps@edps.europa.eu.

 

8. Na jakém právním základu zpracováváme vaše osobní údaje?

Právní základ této nové iniciativy představují:

 • rozhodnutí Parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 45), kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení, následně pozměněné rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1357/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 (Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 56), a pracovní program Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu na rok 2012.
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50–73), kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES, a pracovní program Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu na rok 2015.

smlouva o službách uzavřená s konsorciem Ecorys/Intrasoft (ref.: 2012-5529/001-001)

specifikace nabídkového řízení EPALE – Elektronické platformy pro vzdělávání dospělých v Evropě EACEA/2012/05

omezená výzva k předkládání návrhů EPALE NÁRODNÍ STŘEDISKA EACEA Č. 04/2014 a 01/2015

Memorandum o porozumění týkající se služby „FPFIS-CMS“, které uzavřela agentura EACEA a GŘ DIGIT (ref.:  DIGIT – 00488-00)

 

[1] Nařízení (ES) č. 45/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

 

Pokud si chcete stáhnout Prohlášení o ochraně soukromí ve verzi .pdf, klikněte sem.