chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

 
 

Blog

Jak se dají dobrovolníci zapojit do jazykového vzdělávání migrantů

11/01/2019
by Daniela Krtičková
Jazyk: CS
Document available also in: EN DE SL EL

/epale/cs/file/migrant-learnersMigrant learners

Migrant learners

 

 

David Mallows diskutuje o roli dobrovolníků při zprostředkování jazykových znalostí u migrantů a analyzuje projekt VIME jako příklad dobré praxe.​

V dnešním globalizovaném světě je migrace v naší společnosti nepopiratelným  faktem. Migranti jsou rozhodující pro budoucnost mnoha evropských zemí. Bez nich by nebyla vyplněna místa na pracovním trhu, ani by nedošlo k vyrovnání klesající porodnosti. Aby však došlo k plnohodnotné podpoře jejich integrace do společnosti a zabránilo se jejich vykořenění, mělo by se jim dostat takové podpory, aby se mohli účastnit pracovního a společenského života. Naučit se jazyk hostící země je jedním z nejdůležitějších předpokladů této participace. Klíčovou roli přitom hraje jazykové vzdělávání. Nedostačující znalosti jazyka znamenají pro  migranty obrovskou překážku. Díky tomu jsou jejich ekonomické šance nižší, mají vyšší hospodářské náklady, v oblasti zdravotní péče nebo v sociálním systému jsou podhodnoceni, stejně tak jako v oblasti vzdělání, trestných činů a komunální správy.

Pro pokrytí potřeb jazykového vzdělávání migrantů je třeba mnohých jazykových lektorů s potřebným vzděláním. Vzhledem k této enormně vysoké potřebě a omezenému rozpočtu na vzdělávání jsou požadovány nové nápady při zprostředkování jazykového vzdělávání pro dospělé migranty, které přesahuje klasické výukové formy. A právě tady mohou dobrovolníci převzít důležitou roli při podpoře ve formálním jazykovém vzdělávání.

Díky opatření v systematické rovině a díky aktivnímu zapojení členů společnosti může dojít k pozitivnímu koloběhu: migranti budou díky používání jazyka lépe integrování v sociální rovině, zatímco právě díky těmto kompetencím v oblasti jazykové vybavenosti bude vzájemná interakce se společností hostící země podporována.

Jak mohou dobrovolníci přispět k tomu, aby bylo vyhověno této potřebě a jak se dá zajistit kvalita a účinnost jejich práce?

Dobrovolní pomocníci se stávají stále důležitějšími, aby mohla být pokryta potřeba pracovních sil v oblasti jazykového vzdělávání pro dospělé migranty. Mohou představovat efektivní řešení, díky kterému dojde ke zlepšení kvality a účinnosti ve zprostředkování jazykových znalostí. Od dobrovolníků se očekává, že přinesou nezávisle návod, jak zprostředkovat kompetence k mluvení, čtení a psaní pro tuto nanejvýš komplexní skupinu studentů, což ale jen sotva povede k úspěšným výsledkům. Kromě toho by měli být dobrovolníci trénováni k tomu, aby mohli převzít celou řadu různých rolí v procesu jazykového vzdělávání, kde by díky jejich přínosu mohlo dojít k výraznému posunu.

Rozhodující je opravdu funkční spolupráce mezi profesionálními vyučujícími a dobrovolníky z příslušných organizací. Vztah mezi oběma organizacemi často není jednoduchý. Často nejsou jednotlivé role jasně definovány, což vede k pochybám na obou stranách, a to ztěžuje kvalitní spolupráci.

Pokud budou aktivity dobrovolníků koordinovány a sladěny s prací profesionálních vzdělavatelů, může být vytvořen konsistentní, stimulující a efektivní způsob zprostředkování jazykových znalostí u dospělých migrantů.

Jedno z opatření vycházející ze stávající situace spočívá v posílení nasazení dobrovolníků, kteří by podporovali migranty v tom, aby se učili jazyk hostící země. Dobrovolníci mohou znamenat cenný přínos v rozvoji jazykových kompetencí stejně jako sociálních kompetencí při integraci dospělých migrantů, díky kterému migranti dostanou příležitost k praktickému použití jejich jazykových schopností. Proto musí být přesně definované role a kompetence stejně jako podmínky pro spolupráci mezi profesionálními vzdělavateli a dobrovolníky. Protože chybí jednotná pravidla, je možné, že vzrůstající počet dobrovolníků bude pravděpodobně negativně působit na kvalitu při zprostředkování jazykových, čtenářských a psacích kompetencí.

Jaká opatření mohou co nejlépe podpořit výuku jazyka u migrantů?

V rámci projektu Erasmus+ VIME (externí link) byly stanoveny tři oblasti, díky kterým by mělo dojít ke zjednodušení jazykového prostředí u migrantů.

 

● Angažovanost v sociální rovině, jako jsou společné aktivity v klubech vaření, při práci na zahradě, ve sboru nebo při sportu, kdy mohou nabídnout důležitou podporu při získávání jazykových znalostí u dospělých migrantů. Tyto aktivity explicitně nesledují cíl jazykového vzdělávání, nabízejí ale příležitost k praktickému použití jazykových schopností a podporují sociální spolupráci stejně jako kulturní integraci.

●K angažovanosti v rámci neformálního vzdělávání může sice dojít ve výukové místnosti, to ale není součástí formálního systému a kvalifikovaného vzdělávání. Zde se nabízí prostor pro flexibilní zprostředkování jazyka. Tyto aktivity jsou často dostupné v menších spolcích a organizacích.

●Při angažovanosti v rámci formálního vzdělávání vede kvalifikovaná síla výuku ve skupině, což vede k uznání kvalifikace jako součásti formální vzdělávací cesty. Ve všech třech oblastech dovoluje taková angažovanost cenný přínos pro výuku jazyka u studentů s cizím původem. Data shromážděná v rámci projektu ERASMUS + VIME ukazují, že jsou tyto tři oblasti ale nedostatečně propojeny. Mnozí studenti jsou aktivní pouze v jedné oblasti, protože to vyplynulo náhodně ze situace nebo protože byli najati určitou organizací právě pro tuto oblast a ne protože právě tato oblast co nejvíce vyhovuje jejich požadavkům. Někteří studenti  jsou činní ve více než v jedné oblasti, ale ani zde nedochází k propojení toho, co se v jednom nebo druhém oboru naučili.

Je nezpochybnitelné, že by se osoby zodpovědné za vzdělávání měly snažit tyto oblasti co nejvíce propojit. Tím bude maximalizován potenciál a dospělým migrantům se dostane co nejlepší podpory při rozšiřování jazykových kompetencí v hostící zemi.

Jaké role mohou dobrovolníci v oblasti výuky jazyka u migrantů převzít?

Projekt VIME (externí link) popisuje rozdílné role.

●Jazykoví asistenti a asistentky jsou činni ve školní třídě a nabízejí jednotlivcům nebo malým skupinám doplňkovou podporu. Jejich práce se studenty je řízena vyučujícími, kteří jsou s nimi v jedné učebně. Měli by pomáhat upevňovat znalosti nabyté ve třídě a procvičovat jejich použití v praxi nebo se zaměřovat na jednotlivé aspekty, které jsou definovány studenty  a vyzdvihnout jejich důležitost .

●Jazykoví kouči nejsou oproti asistentům a asistentkám spjati s konkrétní třídou. Jsou se studentem doma, v otevřeném prostoru nebo jsou aktivní v nějakém společenství,  proto aby podporovali jednotlivce nebo malé skupinky.

●Úloha takzvaných pomocníků při výuce spočívá právě v sociální podpoře. Nabízejí odrazový můstek a jsou nápomocni například při vyplňování různých formulářů, při porozumění oficiálním listinám. Také jsou nápomocni migrantům v otázkách každodenního života.

●Jazykoví odborníci se explicitně nevěnují zlepšování jazykových znalostí migrantů. Místo toho se aktivně podílejí na vytváření takových opatření, aby se nabyté jazykové znalosti migrantů dokázaly propojit s jejich pracovním životem. K tomu mohou patřit veřejné práce nebo různé iniciativy, také kampaně či jiné aktivity, aby docházelo ke zlepšení adekvátních nabídek nebo lepších pracovních sil a k personální podpoře. Jazykoví odborníci mohou spolupracovat také na komunální úrovni, aby poskytovali podporu při integračním procesu migrantů.

 

 

V rámci projetu VIME bylo vytvořeno mnoho tréninkovým modulů pro každou z uvedených rolí, které mohou dobrovolníci využít. Tyto moduly se dají upravit na míru jednotlivým zemím. Další zdroje zahrnují praktické příručky a rámcové obrazy s detailními popisy jednotlivých modulů. Pokud se chcete o projektu dozvědět více, navštivte jeho stránky  (externí link).


David Mallows má třicetileté zkušenosti jako učitel, vzdělavatel, manažer a výzkumný pracovník v oblasti vzdělávání dospělých. Dříve byl ředitelem výzkumného oddělení Národního a výzkumného ústavu pro vzdělávání dospělých na UCL- vzdělávacím institutu v Londýně a v současné době pracuje jako koordinátor životních kompetencí na European Basic Skills Network na platformě EPALE.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
Refresh comments Enable auto refresh

Zobrazuje se 1 - 1 ze 1
  • Obrázek uživatele halil ibrahim kılınç
    Türkiye'de hızla artan mülteci sayısı devletin yapacağı hizmetlerin hızını düşürüyor. Devletin her mülteciye ulaşması zaman alıyor. Ama mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları halkı yönlendirerek, mültecilere birer yaşam koçu görevi yapacak insanlar bulabilir. Bu yaşam koçları mültecilere yapacakları işleri, yardım alabileceği kurumlara nasıl ulaşabileceklerini öğretebilirler. Dil eğitimi konusunda yetişkinlere eğitim veren kurumlara yönlendirebilirler. Dil eğitimi sırasında mültecilerle konuşarak onların yeni dil öğrenmesini hızlandırabilirler. 
     Biz de Sığarız! projemiz kapsamında mahallelerimizdeki kursların öğretmen ve öğrencileri ile birlikte o çevrede yaşayan mültecileri muhtarlar yardımıyla tespit edip, onlara gönüllülük esasına göre rehberlik hizmeti vermeye çalışıyoruz. 
      Biz de Sığarız! Erasmus+ projemiz ile mülteciler ile yerel halkın entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Mültecilerin dil öğrenimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Böylece mültecilerin uyum sorununun çözümü kolaylaşacak ve mülteciler topluma entegre olup, mutlu bireyler olarak yaşamlarına devam edecekler.