chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

 
 

Декларация за защита на личните данни

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

EPALE — Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

 

Декларация за защита на личните данни

 

EPALE е инициатива на Генерална дирекция „Образование и култура“ (DG EAC) на Европейската комисия, която има за цел да я превърне в неотменна характеристика на общата картина на ученето за възрастни в Европа.

EPALE се наблюдава от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), а ежедневното ѝ управление се извършва от Централната служба за поддръжка (ЦСП). Националните служби за поддръжка (НСП) също работят съвместно с ЦСП и помагат EPALE да се попълва с интересно и уникално съдържание. За повече информация относно EPALE, кликнете тук.

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) е поела ангажимент за опазване на личните Ви данни. Всички лични данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 за защита на личните данни от институциите и органите на Общността[1].

Следната Декларация за защита на личните данни очертава политиките, чрез които EACEA събира, управлява и използва личните данни на съответните лица в рамките на EPALE — електронната платформа за учене на възрастни в Европа.

 

1. Кой е отговорен за обработването на личните Ви данни (администратор на лични данни)?

Отдел или служба: Отдел А5

Длъжност: Началник на отдел

Пощенски адрес: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels

Имейл: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 

2. Какви лични данни се обработват?

Задължителни данни:

 • Име
 • Организация и адрес (ако е приложимо)
 • Страна, в която е базирана:
 • Използван език (езици)
 • Данни за контакт, напр. имейл адрес
 • IP адрес

Данни по избор:

 • Свързани тематични области на интерес
 • Елементи на интерес в сайта, напр. търсене на партньори
 • Националност
 • Телефон
 • Професия

 

3. С каква цел обработваме данните Ви?

Личните данни се събират за вътрешни нужди, свързани с изпращане на имейли, разпространение на информация и т.н.  Потребителите също така ще могат да „изберат“ и да създадат по-подробни потребителски профили, които ще са публични и могат да бъдат използвани за намиране на партньори и други потребители, които работят в подобни области из Европа, за да споделят най-добри практики. Потребителите обаче ще решават дали да споделят тази информация с общността на EPALE.

Обработването на лични данни в съответните части на платформата има за цел да даде възможност на потребителите да намират партньори, да позволи на регистрираните в EPALE лица да общуват и да си сътрудничат в дух на взаимно доверие и уважение и да даде възможност за мониторингови дейности с цел предотвратяване на неправомерното използване на платформата.

Личните данни се използват и за блокиране на спам на платформата.

 

4. Кой има достъп до личните Ви данни и на кого биват разкривани?

 • Специализираният персонал на Генерална дирекция „Образование и култура“ (EAC) и Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (EMPL) на Европейската комисия
 • Специализираният персонал на EACEA
 • Централната служба за поддръжка (ЦСП) на EPALE, управлявана от консорциум Ecorys UK – Intrasoft International
 • Националните служби за поддръжка на EPALE (НСП), които са отговорни за популяризирането на EPALE пред заинтересованите страни на местно и национално ниво и за поддържането на контакт с тях. Пълният списък на организациите е посочен на тази страница: https://ec.europa.eu/epale/en/nss.
 • Изследователи, ако изрично е позволено от администратора на лични данни.

В случай на контрол или оспорване органите, отговарящи за мониторинга или инспектирането при прилагане на правото на Съюза (напр. службата за вътрешен одит, капацитета за вътрешен одит, Европейската комисия, ОЛАФ, съдилищата на ЕС и т.н.).

 

5. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Данните, обработвани в рамките на вътрешни телекомуникационни мрежи (данни за трафик и директории) може да бъдат разкривани на членове на екипа на ЦСП/EACEA/EAC/EMPL и ще бъдат съхранявани по време на цялото действие на EPALE.

 • Относно данните за контакт: 1 година след последното влизане на потребителя данните ще станат неактивни, т.е вече няма да бъдат видими за широката общественост. 2 години след последното влизане на потребителя данните стават анонимни за постоянно и се съхраняват само за статистически цели. Данните за контакт незабавно стават анонимни при заявка от страна на регистрираното лице.
 • Съобщенията във форумите ще бъдат съхранявани по време на цялото действие на EPALE.
 • Съобщенията или образователните материали, публикувани в ресурсния център, ще се съхраняват по време на цялото действие на EPALE.
 • Съобщенията или образователните материали, публикувани в затворената група на НСП и други групи, ще се съхраняват по време на цялото действие на EPALE.
 • Файловете и публикациите в блогове ще се съхраняват по време на цялото действие на EPALE.

 

6. Как можете да упражнявате правата си, като например правото на достъп и коригиране на данните, които Ви засягат?

Физическите лица, за които се отнасят данните, могат да имат достъп до данните си и сами да ги коригират и изтриват в платформата. 

Потребителите могат да избират или да се отказват от определени функции, например те могат да имат потребителски профил, но може да не искат да е публичен за търсенето на партньори и т.н.

Можете също да се свързвате с администратора на лични данни (вижте точка 1 по-горе) в случай на искане на допълнителна информация или за деактивиране на профила.

 

7. Вашето право на възражение в случай на конфликт по какъвто и да е въпрос, свързан с личните данни

В случай на конфликт по какъвто и да е въпрос, свързан със защитата на личните данни, можете да се обърнете към администратора на посочения по-горе адрес и функционални електронни пощенски кутии. Можете също така да се свържете със служителя по защита на данните на EACEA на следния имейл адрес: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

В случай че конфликтът не бъде разрешен от администратора, може да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните по всяко време: уебсайт: http://www.edps.europa.eu; имейл: edps@edps.europa.eu.

 

8. На какво правно основание обработваме личните Ви данни?

Правното основание за тази нова инициатива е:

 • Решение 1720/2006/ЕО на Парламента и на Съвета от 15 ноември 2006 г. (ОВ L 327 от 11.24.2006 г., стр. 45) за създаване на програма за действие в областта на ученето през целия живот, впоследствие изменено с Решение № 1357/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. (ОВ L 350 от 12.30.2008 г., стр. 56), и работната програма за 2012 г. на Генералната дирекция за образование и култура на Европейската комисия.
 • Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. (ОВ L 347, 12.20.2013 г., стр. 50–73) за създаване на „Еразъм+“ — програмата на Съюза за образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО и работната програма за 2015 г. на Генералната дирекция за образование и култура на Европейската комисия.

Договор за предоставяне на услуги, подписан с Ecorys/Intrasoft (реф.: 2012-5529/001-001)

Тръжни спецификации, EPALE — Електронна платформа за учене на възрастни в Европа, EACEA/2012/05

Ограничена покана за представяне на предложения, НАЦИОНАЛНИ СЛУЖБИ ЗА ПОДКРЕПА НА EPALE, EACEA № 04/2014 и 01/2015

Меморандум за разбирателство за услугата FPFIS-CMS, подписан между EACEA и ГД „Информатика“ (реф.: ГД „Информатика“ — 00488-00)

 

[1] Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и относно свободното движение на тези данни, ОВ L8 от 12.1.2001 г., стр. 1.

 

За да изтеглите .pdf версията на декларацията за поверителност, щракнете тук.