Ścieżka nawigacji

Ekologiczny Shaun gra online

Witamy w grze Baranka Shauna, która nauczy nas jak tworzyć czystszą, zdrowszą i bardziej „zrównoważoną“ przyszłość dla naszych miast i naszej planety!

Celem gry jest budowa nowego, przyjaznego środowisku miasta dla zbłąkanych zwierząt z Wielkiego Miasta. Sprawuj pieczę nad stanem surowców, żywności, energii, transportu i środowiska naturalnego, aby wszystkie zwierzęta były szczęśliwe!

Zmierz się z wyzwaniem budowy własnego miasta. Masz na to 10 dni, dopóki nie wróci gospodarz! A jeśli sądzisz, że jesteś wystarczająco EKO, podejmij się jednej z misji baranka Shauna! Spróbuj rozwiązać zadanie kierując Shaunem i jego stadem, by uratować swoje miasto.

 

Informacje o grze

 

Niniejsza gra, zaprojektowana przez zespół ds. Zrównoważonego Nauczania z Wielkiej Brytanii i stworzona przez studio Aardman, jest nieodpłatna, a jej celem jest rzucenie młodzieży wyzwania, jakim jest budowa zrównoważonego miasta poprzez utrzymywanie równowagi między pięcioma obszarami: żywnością, środowiskiem naturalnym, energią, transportem i surowcami. Jednocześnie gra ma rozbudzić w dzieciach zainteresowanie sprawami z dziedziny ekologii.

W ramach działań Komisji Europejskiej mających na celu promocję bardziej ekologicznych miasttytułu Zielonej Stolicy Europy niniejsza gra została przetłumaczona na wszystkie języki UE i dopracowana w 28 wersjach dostosowanych do realiów poszczególnych państw członkowskich.

Nauczyciele

 

Aby łatwiej nauczyć Waszych podopiecznych zasad gry Zrównoważonego Shauna zespół ds. zrównoważonego nauczania opracował szereg materiałów dydaktycznych związanych z tematyką gry. Materiały te dostępne są w języku angielskim i obejmują plany lekcji, karty obrazkowe, zadania tematyczne i wiele innych. Dostępny jest także system logowania, by umożliwić klasie prowadzenie rozgrywki w szkole, zapisanie postępu w grze i wznowienie jej w domu na dowolnym urządzeniu.