Skip to main content
Environment

Strategi för biologisk mångfald 2030

EU:s 2030-strategi för biologisk mångfald

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 är en omfattande, ambitiös och långsiktig plan för att skydda naturen och stoppa förstörelsen av ekosystem. Strategin innehåller konkreta åtgärder och åtaganden och ska se till att Europas biologiska mångfald börjar återhämta sig senast 2030.

Strategin är EU:s bidrag till de kommande internationella förhandlingarna om den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020. Som en central del av EU:s gröna giv ska strategin också stödja en grön återhämtning efter coronapandemin.

Mål

Den nya strategin ska se till att Europas biologiska mångfald börjar återhämta sig senast 2030 – för människorna, klimatet och planeten.

Strategin ska också hjälpa oss att stärka våra samhällen efter pandemin så att de klarar framtida hot, till exempel

 • klimatförändringar
 • skogsbränder
 • matbrist
 • sjukdomsutbrott – bland annat genom att skydda vilda djur och växter och bekämpa olaglig handel.

Åtgärder

Strategin innehåller konkreta åtaganden och åtgärder som ska genomföras senast 2030.

Fler skyddade områden i EU – på land och till havs

EU ska utvidga Natura 2000-nätverket av skyddade områden och garantera strikt skydd för områden med mycket stor biologisk mångfald och högt klimatvärde.

Mål och plan för att återställa naturen

EU vill genom konkreta åtaganden och åtgärder återställa skadade ekosystem senast 2030 och förvalta dem på ett hållbart sätt genom att ta itu med de viktigaste orsakerna till förlusten av biologisk mångfald.

Kommissionen ska under 2021 föreslå bindande mål för hur naturen ska återställas.

Åtgärder för att möjliggöra den omställning som krävs

Strategin lyfter fram behovet av finansiering för att värna den biologiska mångfalden och en bättre styrningsram för att

 • förbättra genomförandet och följa framstegen
 • öka kunskap, finansiering och investeringar
 • bättre respektera naturen i den offentliga och privata sektorns beslut.

Globala åtgärder för den biologiska mångfalden

EU bör föregå med gott exempel för att hantera den globala krisen för den biologiska mångfalden. EU ska framför allt verka för ett ambitiöst globalt regelverk inom FN:s konvention om biologisk mångfald.

Tidslinje

Tidigare och kommande åtgärder

 1. Januari 2020
  Samråd om mål för att återställa naturen inleds
 2. 20 maj 2020
  EU publicerar sin strategi för biologisk mångfald för 2030

Medier

Livesändning på Linkedin med EU:s kommissionär Virginijus Sinkevičius om EU:s 2030-strategi för biologisk mångfald och den gröna återhämtningen.