Skip to main content
Environment

Strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 je celovit, ambiciozen in dolgoročen načrt za zaščito narave in preprečevanje propadanja ekosistemov. Strategija naj bi s konkretnimi ukrepi in zavezami pomagala biotski raznovrstnosti Evrope na poti k okrevanju do leta 2030.

Strategija predstavlja predlog za prispevek EU k prihodnjim mednarodnim pogajanjem o svetovnem okviru za biotsko raznovrstnost po letu 2020. Kot ključen del evropskega zelenega dogovora bo podpirala tudi zeleno okrevanje po pandemiji COVID-19.

Cilji

Strategija za biotsko raznovrstnost naj bi biotski raznovrstnosti Evrope pomagala na poti k okrevanju do leta 2030 v korist ljudi, podnebja in našega planeta.

Njen namen je, da družba v obdobju po pandemiji COVID-19 okrepi odpornost proti prihodnjim grožnjam, kot so

 • učinki podnebnih sprememb
 • gozdni požari
 • neustrezna prehranska varnost
 • izbruhi bolezni, vključno z zaščito prostoživečih vrst in bojem proti nedovoljeni trgovini s prostoživečimi vrstami

Ukrepi

Strategija vsebuje posebne zaveze in ukrepe, ki naj bi jih uresničili do leta 2030.

Razširitev mreže EU z zavarovanimi območji na kopnem in morju

EU bo razširila obstoječa območja Natura 2000 ter strogo zaščitila območja z zelo veliko biotsko raznovrstnostjo in podnebno vrednostjo.

Izvajanje načrta EU za obnovo narave

EU si bo s konkretnimi zavezami in ukrepi prizadevala obnoviti degradirane ekosisteme do leta 2030, jih upravljati trajnostno in obravnavati ključne dejavnike izgube biotske raznovrstnosti.

Komisija bo v sklopu tega načrta do konca leta 2021 predlagala zavezujoče cilje za obnovo narave.

Ukrepi za omogočanje potrebnih preobrazbenih sprememb

Strategija poudarja sprostitev sredstev za biotsko raznovrstnost in vzpostavitev novega, okrepljenega okvira upravljanja za

 • boljše izvajanje in spremljanje napredka
 • izboljšanje znanja, financiranja in naložb
 • boljše spoštovanje narave v javnem in poslovnem odločanju

Ukrepi za spoprijemanje s svetovnim izzivom biotske raznovrstnosti

EU bo s temi ukrepi pokazala, da je pripravljena dajati zgled pri reševanju svetovne krize na področju biotske raznovrstnosti. Zlasti si bo prizadevala za uspešno sprejetje ambicioznega svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost v okviru Konvencije o biološki raznovrstnosti.

Časovnica

Prejšnji in prihodnji ukrepi

 1. Januar 2020
  Začetek javnega posvetovanja o ciljih za obnove narave

  Prispevek lahko oddate tukaj.

 2. 20. maj 2020
  Objava strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030

Področja politike

Mediji

LinkedIn Live s komisarjem Virginijusom SINKEVIČIUSOM o strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in evropskem zelenem okrevanju.