Skip to main content
Environment

Strategija za bioraznolikost do 2030.

Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030.

Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. je sveobuhvatni, ambiciozni i dugoročni plan za zaštitu prirode i zaustavljanje degradacije ekosustava. Strategijom se želi omogućiti da se europska bioraznolikost do 2030. počne oporavljati. Kako bi se to postiglo, u njoj su predviđene konkretne mjere i obveze.

Ujedno je i prijedlog doprinosa EU-a predstojećim međunarodnim pregovorima o globalnom okviru za bioraznolikost nakon 2020. Kao ključni dio europskog zelenog plana, također će poduprijeti zeleni oporavak nakon pandemije bolesti COVID-19.

Ciljevi

Strategijom za bioraznolikost želi se omogućiti da se europska bioraznolikost do 2030. počne oporavljati u korist ljudi, klime i planeta.

U kontekstu nakon pandemije bolesti COVID-19 strategijom se želi izgraditi otpornost naših društava na buduće prijetnje kao što su:

 • utjecaj klimatskih promjena
 • šumski požari
 • nesigurnost opskrbe hranom
 • izbijanja bolesti – među ostalim zaštitom divlje faune i flore te borbom protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom.

Mjere

Strategija sadržava konkretne obveze i mjere koje se moraju provesti do 2030.

Uspostava veće mreže zaštićenih područja na kopnu i na moru na razini EU-a

EU će proširiti postojeća područja mreže Natura 2000 uz strogu zaštitu područja od vrlo visoke vrijednosti za bioraznolikost i klimu.

Pokretanje plana EU-a za obnovu prirode

Konkretnim obvezama i mjerama EU želi obnoviti narušene ekosustave do 2030., njima održivo upravljati i tako riješiti glavne uzroke koje uzrokuju gubitak bioraznolikosti.

U okviru tog plana Komisija će do kraja 2021. predložiti obvezujuće ciljeve za obnovu prirode.

Uvođenje mjera koje će omogućiti potrebnu temeljitu promjenu

U Strategiji se naglašava važnost iskorištavanja financijskih sredstava za bioraznolikost, kao i pokretanja novog i ojačanog okvira upravljanja kako bi se:

 • osigurala bolja provedba i pratio napredak
 • poboljšalo znanje, financiranje i ulaganja
 • više poštovala priroda u javnom i poslovnom odlučivanju.

Uvođenje mjera za rješavanje globalnih pitanja u pogledu bioraznolikosti

Zahvaljujući tim mjerama EU će pokazati da je spreman služiti kao primjer za rješavanje globalne krize u pogledu bioraznolikosti. Osobito će raditi na uspješnom donošenju ambicioznog globalnog okvira za bioraznolikost u okviru Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Vremenski plan

Prethodne i buduće mjere

 1. Siječanj 2020.
  Pokretanje javnog savjetovanja o ciljevima za obnovu prirode

  Ovdje možete sudjelovati u javnom savjetovanju.

 2. 20. svibnja 2020.
  Objava Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030.

Područja politike

Mediji

Susret uživo na LinkedInu s povjerenikom Virginijusom SINKEVIČIUSOM o Strategiji EU-a za bioraznolikost do 2030. i zelenom oporavku Europe.