Skip to main content
Environment

Elurikkuse strateegia aastani 2030

ELi elurikkuse strateegia aastani 2030

ELi elurikkuse strateegia aastani 2030 on terviklik, ambitsioonikas ja pikaajaline kava looduse kaitsmiseks ja ökosüsteemide seisundi halvenemise ümberpööramiseks. Strateegia eesmärk on suunata Euroopa elurikkus 2030. aastaks taastumise teele ning see sisaldab konkreetseid meetmeid ja kohustusi.

See on ettepanek ELi panuse kohta eelseisvatesse rahvusvahelistesse läbirääkimistesse 2020. aasta järgse ülemaailmse elurikkuse raamistiku üle. See on Euroopa rohelise kokkuleppe keskne osa ning sellega toetatakse ka COVID-19 pandeemia järgset keskkonnahoidlikku taastumist.

Eesmärgid

Elurikkuse strateegia püüab aidata kaasa sellele, et Euroopa elurikkus saaks 2030. aastaks taastuda, tuues kasu nii inimestele, kliimale kui kogu meie planeedile.

COVID-19 järgses kontekstis on strateegia eesmärk suurendada meie ühiskonna vastupanuvõimet sellistele tulevastele ohtudele nagu

 • kliimamuutuste mõju,
 • metsatulekahjud,
 • toiduga kindlustamatus,
 • haiguspuhangud – sealhulgas kaitstes elusloodust ja võideldes looduslike liikidega ebaseadusliku kauplemise vastu.

Meetmed

Strateegia sisaldab konkreetseid kohustusi ja meetmeid, mis tuleb 2030. aastaks ellu viia.

Kogu ELi hõlmava suurema kaitsealade võrgustiku loomine maismaal ja merel

EL laiendab olemasolevaid Natura 2000 alasid, kaitstes rangelt väga suure elurikkuse ja kliimaväärtusega alasid.

ELi looduse taastamise kava käivitamine

Konkreetsete kohustuste ja meetmete abil on ELi eesmärk taastada 2030. aastaks kahjustatud ökosüsteemid ja majandada neid kestlikult, tegeledes elurikkuse vähenemise peamiste põhjustega.

Selle kava osana teeb komisjon 2021. aasta lõpuks ettepaneku siduvate looduse taastamise eesmärkide kohta.

Meetmete kehtestamine vajalike ümberkujundavate muutuste võimaldamiseks

Strateegias rõhutatakse elurikkuse rahastamise võimaldamist ning uue tugevdatud juhtimisraamistiku käivitamist, et

 • tagada parem rakendamine ja jälgida edusamme;
 • parandada teadmisi, rahastamist ja investeeringuid;
 • austada paremini loodust avalike ja äriotsuste tegemises.

Meetmete kehtestamine ülemaailmse elurikkuse probleemi lahendamiseks

Need meetmed näitavad, et EL on valmis näitama eeskuju elurikkusega seotud ülemaailmse kriisi lahendamisel. Eelkõige töötatakse selle nimel, et elurikkuse konventsiooni raames võetaks edukalt vastu ambitsioonikas ülemaailmne elurikkuse raamistik.

Ajakava

Varasemad ja tulevased meetmed

 1. Jaanuar 2020
  Looduse taastamise eesmärke käsitleva avaliku konsultatsiooni algatamine

  Osalege avalikus konsultatsioonis siin.

 2. 20. mai 2020
  ELi elurikkuse strateegia 2030 avaldamine

Poliitikavaldkonnad

Meedia

LinkedIni vestlus volinik Virginijus SINKEVIČIUSega ELi elurikkuse strateegia 2030 ja Euroopa majanduse keskkonnahoidliku taastamise teemal.