Skip to main content
Environment

Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030

Evropská strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 je komplexním, ambiciózním a dlouhodobým plánem, jež má za cíl chránit přírodu a nastolit zvrat v nepříznivém trendu degradace ekosystémů. Cílem strategie je obnovit do konce tohoto desetiletí biologickou rozmanitost Evropy. Za tím účelem obsahuje konkrétní opatření a závazky.

Jedná se o příspěvek EU k nadcházejícím mezinárodním jednáním o globálním rámci pro biologickou rozmanitost po roce 2020. Jako hlavní součást Zelené dohody pro Evropu bude strategie rovněž podporovat ekologické oživení po skončení pandemie covidu-19.

Cíle

Nová strategie pomůže obnovit do roku 2030 biologickou rozmanitost Evropy, což prospěje všem – lidem, klimatu i celé planetě.

V období po skončení pandemie covidu-19 si strategie klade za cíl zvýšit odolnost naší společnosti vůči budoucím hrozbám, jako jsou:

 • dopady změny klimatu
 • lesní požáry
 • nedostatečné zajištění dodávek potravin
 • propuknutí nákazy – mimo jiné ochranou volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a bojem proti nezákonnému obchodu s nimi

Akce

Strategie obsahuje konkrétní závazky a opatření, jež mají být realizovány do roku 2030.

Vytvořit širší celoevropskou síť chráněných oblastí na pevnině i na moři

EU rozšíří stávající oblasti sítě Natura 2000 s přísnou ochranou oblastí s velmi vysokou biologickou rozmanitostí a klimatickou hodnotou.

Zahájit plnění plánu EU na obnovu přírody

Prostřednictvím konkrétních závazků a opatření do roku 2030 usiluje EU o obnovu poškozených ekosystémů a jejich udržitelné řízení a o řešení hlavních příčin úbytku biologické rozmanitosti.

Do konce roku 2021 proto Komise navrhne závazné cíle obnovy přírody.

Zavést opatření, která umožní nezbytnou transformativní změnu

Strategie klade rovněž důraz na uvolnění finančních prostředků a zahájení nového, zdokonaleného rámce řízení s cílem:

 • zajistit její lepší provádění a sledovat dosažený pokrok
 • rozšířit znalosti, financování a investice
 • více respektovat přírodu ve veřejném a podnikatelském rozhodování

Zavést opatření, která umožní řešit globální výzvy v oblasti biologické rozmanitosti

Díky těmto opatřením je EU připravena jít příkladem při řešení celosvětové krize v této oblasti. Jedná se zejména o úspěšné přijetí ambiciózního celosvětového rámce jako součást Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Harmonogram

Předchozí a nadcházející akce

 1. leden 2020
  zahájení veřejné konzultace o cílech obnovy přírody

  Konzultace se můžete zúčastnit zde.

 2. 20. května 2020
  zveřejnění evropské strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030

Média

LinkedIn živě s komisařem Virginijusem SINKEVIČIUSEM na téma evropské strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a o ekologickém oživení Evropy