Navigation path

High level navigation

Ytterligare verktyg

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Generation Awake

Generation Awake var EU-kommissionens kampanj för att öka medvetenheten om resurseffektivitet. Den inleddes 2011 och avslutades våren 2015. Kampanjen var riktad mot unga europeiska konsumenter och familjer med småbarn, och dess syfte var att förmå dem att använda resurser på ett hållbart sätt för att minska inverkan på miljön.

Kampanjresultatet omfattade bland annat miljontals videovisningar, 140 000 följare i sociala medier och över 2 000 artiklar som publicerades om kampanjen i hela Europa. Mer information om projektet och dess resultat finns i faktabladet nedan. En extern utvärdering som genomfördes 2014 visade att kampanjen hade lockat en försvarlig del av befolkningen i EU, ökat medvetenheten om resurseffektivitet och – i den omfattning som kan förväntas av projekt i den här storleken – lett till förändrade beteenden hos målgruppen.

Vissa av kampanjmaterialen och dagliga tips om hur man sparar resurser och hanterar avfall är fortfarande tillgängliga. Du kommer åt dem via länkarna nedan.

Kampanjen Generation Awake är över, men dess slogan är fortfarande giltig: Dina val gör en stor skillnad!

Faktablad om kampanjen
Generation Awake:

Hämta

Generation Awakes
konsumtionsguide:

Hämta

Generation Awakes
YouTube-kanal: