Atsakomybės ribojimas. Svetainėje pateikiama informacija atspindi padėtį 2013-03-15. Svetainė šiuo metu atnaujinama. Naujesnės informacijos pateikiama adresu https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Naršymo kelias

Kam reikalingas naujas teisės aktas?

Kokią žalą sukelia neteisėta medienos ruoša?

Neteisėta medienos ruoša – medienos gamyba, pažeidžiant medienos ruošos valstybės įstatymus ir taisykles – daro didžiulį neigiamą ekonominį, aplinkos ir socialinį poveikį kai kuriems vertingiausiems likusiems pasaulio miškams ir nuo jų priklausančioms bendruomenėms.

 • Ekonominė žala

  Dėl neteisėtos medienos ruošos prarandamos pajamos ir žlugdomos teisėtų veiklos vykdytojų pastangos.

 • Žala aplinkai

  Neteisėta medienos ruoša siejama su miškų naikinimu, klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu.

 • Socialinė žala

  Neteisėta medienos ruoša siejama su kylančiais konfliktais dėl žemės ir išteklių bei prarandamomis vietos bendruomenių teisėmis.

Kodėl svarbu, kad Europos Sąjunga imtųsi veiksmų?

ES yra viena svarbiausių eksporto rinkų daugeliui šalių, kuriose pernelyg paplitusi neteisėta medienos ruoša. Jei laikysimės nuostatos „nepateikti jokių klausimų“, tai nesąmoningai finansuosime su miškininkyste susijusius nusikaltimus ir apsunkinsime pastangas, kurioms siekiama įgyvendinti teisės aktus kai kuriose pasaulio skurdžiausiose medieną gaminančiose šalyse.

Ką daro ES?

2003 m. ES parengė FLEGT (Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena) veiksmų planą, kuriame pateikiamos įvairios priemonės, skirtos pašalinti neteisėtai paruoštą medieną iš rinkos, pagerinti teisėtai paruoštos medienos tiekimą ir padidinti iš teisėtų šaltinių pagamintų medienos produktų paklausą.

Du pagrindiniai veiksmų plano elementai yra ES medienos reglamentas ir savanoriški partnerystės susitarimai (SPS). SPS yra prekybos susitarimai su medieną eksportuojančiomis šalimis, kuriais siekiama neleisti, kad neteisėtai paruošta mediena būtų pateikta Europos rinkai.

Remiantis ES medienos reglamentu (ESMR) laikoma, kad mediena su FLEGT licencija arba CITES (Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos) leidimu atitinka ESMR reikalavimus.

Antriniai teisės aktai

ESMR papildo kiti du teisės aktai, kuriuose pateikiama daugiau informacijos apie konkrečius reglamento elementus:

 1. Reglamentas dėl procedūrinių stebėsenos organizacijų pripažinimo ir jų pripažinimo atšaukimo taisyklių:
  Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 363/2012
 2. Reglamentas, kuriuo siekiama užtikrinti vienodą teisės akto įgyvendinimą:
  Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 607/2012