Felelősségkizáró nyilatkozat: ez a webhely a 2013. március 15-én érvényes helyzetet tükrözi, a tartalom aktualizálása folyamatban van. Frissebb információkért látogasson el a következő webhelyre: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigációs útvonal

Miért van szükség új jogszabályra?

Milyen károkkal jár az illegális fakitermelés?

Az illegális fakitermelésnek – az olyan fakivágásnak, amely a kitermelés szerinti ország jogszabályaiba ütközik – súlyos gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi következményei vannak a világ eddig fennmaradt erdőire és az azoktól függő közösségekre nézve.

 • Gazdasági

  Bevételkiesést eredményez, rontja a törvényesen működő piaci szereplők helyzetét.

 • Környezetvédelmi

  Összefüggésbe hozható az erdőirtással, az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleség csökkenésével.

 • Társadalmi

  Gyakori velejárója, hogy harc alakul ki a földterületekért és az erőforrásokért, és a helyi lakosság elveszíti önrendelkezését.

Miért fontos, hogy ez Európai Unió fellépjen a problémával szemben?

Az EU kiemelten fontos exportpiacot jelent az olyan országok számára, ahol az illegális fakivágás gyakori jelenség. Ha struccpolitikát folytatunk, azzal akaratunkon kívül támogatjuk az erdőgazdálkodással kapcsolatos bűncselekményeket, és hátráltatjuk a bűnüldözői erőfeszítéseket a világ legszegényebb fakitermelő országaiban.

Mit tesz az EU?

Az EU 2003-ban kidolgozta az erdészeti jogszabályok végrehajtásával, irányításával és kereskedelmével kapcsolatos FLEGT cselekvési tervet , amely számos intézkedést ír elő az illegális fa piacokról való kiszorítása, a legális faellátás javítása és a legális forrásból származó fatermékek iránti kereslet növelése érdekében.

A cselekvési terv két legfontosabb eleme a fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet és az  önkéntes partnerségi megállapodások (FLEGT ÖPM-ek). Az ÖPM-ek faexportőr országokkal kötött kereskedelmi szerződések, amelyek elősegítik annak megakadályozását, hogy illegális fa kerüljön forgalomba az európai piacon.

A fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet szerint a rendelettel összhangban lévőnek kell tekinteni minden olyan faanyagot és faterméket, amelynek van FLEGT-engedélye vagy CITES-engedélye (a CITES a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény).

Másodlagos jogszabályok

A fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet két további jogszabállyal egészül ki, amelyek részletesebben kitérnek a jogszabály egyes pontjaira:

 1. Az ellenőrző szervezetek elismerésére és az elismerés visszavonására vonatkozó eljárási szabályokról szóló rendelet:
  363/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
 2. A jogszabályok egységes végrehajtását biztosító rendelet:
  607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet