Huom. Sivustoa ollaan uudistamassa. Nykyinen sisältö vastaa ajankohdan 15.3.2013 tilannetta. Tuoretta tietoa on saatavilla osoitteesta https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigointipolku

Keitä asetus koskee?

Asetuksessa jaetaan puutavara- ja puutuotekaupassa mukana olevat kahteen ryhmään: toimijoihin ja kauppaa käyviin. Toimijoilla – niillä, jotka ensimmäisinä saattavat puutuotteita EU:n markkinoille – on suurin osa vastuusta. Kauppaa käyvien – niiden, jotka ostavat tai myyvät jo markkinoilla olevaa puutavaraa tai puutuotteita – on ainoastaan säilytettävä tiedot siitä, keneltä he ostavat ja kenelle he myyvät.

Tarkista velvollisuutesi:

Toimijat

Olet ensimmäinen, joka saattaa puutavaraa tai puutuotteita EU:n markkinoille.

Velvollisuutesi

Sinun on noudatettava asianmukaista huolellisuutta saattaessasi puuta EU:n markkinoille. On sinun tehtäväsi minimoida se riski, että puu on peräisin laittomasta lähteestä tai tuote on tehty laittomasti korjatusta puusta. Tämä tarkoittaa, että sinun on otettava käyttöön riskinhallintajärjestelmä, jota kutsutaan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäksi. Se perustuu

tietojen saantiin: toimijalla on oltava mahdollisuus saada tietoa puutavarasta ja puutuotteista, puunkorjuumaasta (ja tapauskohtaisesti maan sisäisestä alueesta ja luvasta), puulajista, määrästä, tavarantoimittajaa ja kauppaa käyvää koskevista yksityiskohdista sekä tietoa kansallisen lainsäädännön noudattamisesta.

riskinarviointiin: toimijan on arvioitava laittoman puutavaran riski toimitusketjussaan edellä määritettyjen tietojen perusteella ja ottaen huomioon EU:n puutavara-asetuksessa vahvistetut riskinarviointiperusteet.

riskin vähentämiseen: jos arviointi osoittaa, ettei laittoman puutavaran riski toimitusketjussa ole vähäinen, riskiä voidaan vähentää ryhtymällä lisätoimenpiteisiin, esimerkiksi vaatimalla tavarantoimittajalta lisää tietoja ja tarkastuksia.

Lisätietoja asianmukaisesta huolellisuudesta kohdassa Miten sitä sovelletaan?

Kauppaa käyvät

Myyt tai ostat – kaupallisiin tarkoituksiin – EU:n markkinoille jo saatettua puutavaraa tai puutuotteita.

Velvollisuutesi

Sinun on säilytettävä tiedot tavarantoimittajistasi ja asiakkaistasi, jotta käsittelemäsi puu voidaan jäljittää mahdollisimman helposti.

Sinun on säilytettävä näitä tietoja vähintään viiden vuoden ajan.

Näitä tietoja tarvitaan ainoastaan ajanjaksosta, joka päättyy viimeiseen yritysten väliseen myyntipisteeseen. Myynnistä loppuasiakkaille ei tarvita tietoja.

Miten toimijat voivat noudattaa asianmukaista huolellisuutta?

Toimijat voivat kehittää oman asianmukaisen huolellisuuden järjestelmänsä – toimenpiteet ja menettelyt riskin tosiasialliseksi vähentämiseksi – tai käyttää valvontaorganisaation kehittämää järjestelmää. Valvontaorganisaatiot alueellasi.

Lisätietoja asianmukaisesta huolellisuudesta saat kohdasta Miten sitä sovelletaan? tai tutustumalla yksityiskohtaiseen tulkintaohjeeseenpdf(135 KB)  .

Etkö vieläkään ole varma, oletko toimija vai kauppaa käyvä?

Tässä joitakin esimerkkitapauksia:

Tapaus 1

Valmistaja C ostaa paperia EU:n ulkopuolisesta kolmannesta maasta ja tuo sen EU:hun (mihin tahansa maahan), missä hän käyttää paperia harjoituskirjojen tekemiseen. Sitten hän myy harjoituskirjat vähittäiskauppias D:lle mihin tahansa EU:n jäsenvaltioon. Harjoituskirjat ovat tuote, joka sisältyy EU:n puutavara-asetuksen liitteeseen.

  • Valmistaja C:stä tulee toimija, kun hän tuo paperin EU:hun käytettäväksi omassa yrityksessään.

Tapaus 2

Yritys X korjaa puutavaraa omalta maaltaan EU:n sisällä, kuljettaa sen sitten omalle sahalleen ja jalostaa sen siellä ja myy sahattua havupuuta yritykselle Y.

  • Yrityksestä X tulee toimija, kun se korjaa omaa puutavaraansa myytäväksi oman yrityksensä kautta.

Tapaus 3

EU:hun sijoittautunut valmistaja C tuo EU:hun päällystettyä voimapaperia suoraan kolmannen maan tuottajalta ja käyttää sitä EU:n markkinoilla myytävien tuotteiden pakkaamiseen.

  • Valmistaja C:stä tulee toimija, kun hän tuo voimapaperin EU:hun käytettäväksi liiketoiminnassa. (Huomaa, ettei tässä tapauksessa ole merkitystä sillä, että voimapaperia käytetään ainoastaan pakkauksena, sillä se tuodaan EU:hun itsenäisenä tuotteena.)

Lisäesimerkkeihin voi tutustua tulkintaohjeessapdf(135 KB)