Ansvarsfraskrivelse: Siden afspejler situationen den 15/03/2013 og opdateres løbende. Mere aktuelle oplysninger findes på https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sti

Hvem påvirkes heraf?

Forordningen inddeler de organer, der handler med træ og træprodukter, i to kategorier: virksomheder og forhandlere. Virksomheder – der bringer træ eller træprodukter i omsætning på EU-markedet for første gang – bærer det primære ansvar, mens forhandlere – der køber eller sælger træ eller træprodukter, som allerede er bragt i omsætning på markedet – skal føre fortegnelser over, hvem de køber deres varer af og sælger til.

Se, hvad dit ansvar er:

Virksomheder

Du er den første, der bringer træet eller træprodukterne i omsætning på EU-markedet.

Dit ansvar

Du skal udvise "fornøden omhu", når du bringer træ i omsætning på EU-markedet. Du bærer ansvaret for at minimere risiciene for forekomsten af træ fra eller produkter af ulovligt fældede kilder. Det betyder, at du skal implementere et risikoforvaltningssystem, den såkaldte "due diligence"-ordning, som tager udgangspunkt i:

Oplysning: Virksomheden skal have adgang til oplysninger, der beskriver træet og træprodukterne, hugstlandet (og i givet fald subnational region og koncessionsområde), sort, mængde, navn og adresse på leverandøren og oplysninger om overensstemmelse med national lovgivning.

Risikovurdering: Virksomheden bør vurdere risikoen for ulovligt træ i forsyningskæden baseret på ovennævnteoplysninger og under hensyntagen til risikokriterierne i EUTR.

Risikobegrænsning: Når vurderingen viser, at der er risiko for ulovligt træ i forsyningskæden, kan den pågældende risiko afhjælpes ved hjælp af yderligere foranstaltninger, eksempelvis ved at kræve yderligere oplysninger og efterprøvning hos leverandøren.

Se "Sådan finder loven anvendelse" for yderligere information om "due diligence"

Forhandlere

Du køber eller sælger – til kommercielle formål – træ eller træprodukter, som allerede er bragt i omsætning på EU-markedet.

Dit ansvar

Du skal opbevare informationer om dine leverandører og kunder, således at det træ, du handler med, så nemt som muligt kan spores.

Du skal opbevare disse oplysninger i fem år. 

Oplysningerne er kun nødvendige for perioden frem til sidste salgsforanstaltning mellem virksomheder. Der skal ikke oplyses om salget til slutforbrugeren.

Hvordan udviser virksomheder "due diligence"?

Virksomheder kan udvikle deres egne "due diligence"-ordninger – en række foranstaltninger og procedurer, som på effektiv vis minimerer risikoen – eller benytte et system, der er udviklet af et overvågningsorgan. Overvågningsorganer i nærheden af dig.

Se ‘Sådan finder loven anvendelse’ for yderligere information om "due diligence", eller seden detaljerede vejledningpdf(131 KB) .

Er du stadig usikker på, om du er virksomhed eller forhandler?

Her får du en række scenarier, der forhåbentlig kan hjælpe dig videre

Scenarie 1

Producent C køber papir i et tredjeland uden for EU og importerer det til EU (et hvilket som helst land), hvor han/hun bruger papiret til fremstilling af kladdehæfter. Herefter sælger han/hun kladdehæfterne til detailhandler D i en hvilken som helst EU-medlemsstat. Kladdehæfter er omfattet af bilaget til EU's forordning om ulovligt træ:

  •  Producent C bliver virksomhed, i det øjeblik han/hun importerer papiret med henblik på at bruge det i sin virksomhed.

Scenarie 2

Selskab X fælder træ i sit hjemland i EU og transporterer og behandler det herefter i eget savværk og sælger det skårne nåletræ videre til selskab Y:

  •  Selskab X bliver virksomhed, i det øjeblik det fælder eget træ til distribution via egen virksomhed.

Scenarie 3

Producent C med base i EU importerer kraftpapir med belægning direkte fra en tredjelandsproducent og bruger det til emballering af produkter, som efterfølgende sælges på EU-markedet:

  • Producent C bliver virksomhed, i det øjeblik han/hun importerer kraftpapiret til EU med henblik på at bruge det i sin virksomhed. (Bemærk, at det i dette tilfælde er uvæsentligt, at kraftpapiret kun benyttes til emballeringsformål, idet det importeres som et produkt for sig)

Se vejledningen pdf(131 KB)  for yderligere scenarier.