Upozornění: Informace uvedené na této stránce odpovídají situaci z 15. března 2013. V současné době probíhá jejich aktualizace. Novější informace najdete na stránce: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Cesta

Koho se nové nařízení týká?

Nařízení dělí ty, kdo obchodují se dřevem a dřevařskými výrobky, do dvou kategorií: hospodářské subjektyobchodníci. Hospodářské subjekty, které poprvé uvádějí dřevařské výrobky na trh EU, nesou hlavní díl odpovědnosti, zatímco obchodníci, kteří nakupují nebo prodávají dřevo a dřevařské výrobky již uvedené na trh – mají jen povinnost vést záznamy o svých dodavatelích a zákaznících.

Zjistěte své povinnosti:

Hospodářské subjekty

Jste první, kdo uvádí dřevo nebo dřevařské výrobky na trh EU.

Vaše odpovědnost

Požaduje se, abyste při uvádění dřeva na trh EU prováděli „náležitou péči“. Vaším úkolem je minimalizovat nebezpečí v podobě nezákonně vytěženého dřeva pocházejícího nebo vyrobeného z nezákonně vytěžených zdrojů. To znamená, že musíte zavést systém řízení rizika, takzvaný systém náležité péče:

informace: hospodářský subjekt musí mít přístup k informacím týkajícím se dřeva a dřevařských výrobků, země původu vytěženého dřeva (a případně region dané země a oprávnění k těžbě), druh, množství a podrobností o dodavateli a k informacím o souladu s vnitrostátními právními předpisy,

posouzení rizik: hospodářský subjekt by měl na základě výše uvedených informací a s přihlédnutím ke kritériím rizik stanoveným v EUTR posoudit riziko výskytu nezákonně vytěženého dřeva ve svém dodavatelském řetězci,

zmírnění rizik: pokud posouzení rizik ukáže, že v dodavatelském řetězci existuje riziko výskytu nezákonně vytěženého dřeva, lze toto riziko zmírnit dalšími opatřeními, například tím, že se od dodavatele vyžádají doplňující informace a další ověření.
Další informace o náležité péči najdete v části „Jak se uplatňuje?“

Obchodníci

Nakupujete nebo prodáváte – pro komerční účely – dřevo nebo dřevařské výrobky, které již byly uvedeny na trh EU.

Vaše odpovědnost

Požaduje se, abyste vedli informace o svých dodavatelích a zákaznících, aby bylo možné dřevo, se kterým obchodujete, co nejsnadněji vysledovat.

Tyto informace byste si měli ponechat po dobu pěti let.

Tyto informace jsou zapotřebí pouze po dobu až do posledního bodu prodeje mezi podniky. Informace o prodeji koncovým zákazníkům nejsou zapotřebí.

Jak mohou hospodářské subjekty provádět náležitou péči?

Hospodářské subjekty si mohou vytvořit vlastní systém náležité péče – soubor opatření a postupů, které efektivně minimalizují rizika – nebo použít systém vyvinutý kontrolní organizací. Kontrolní organizace ve vašem okolí.

Další informace o náležité péči najdete v části „Jak se uplatňuje?“ nebo v podrobných pokynechpdf(65 KB)

Ještě si nejste jistí, zda patříte mezi hospodářské subjekty, nebo obchodníky?

Zde je několik scénářů, které pro vás mohou být vodítkem

Scénář 1

Výrobce C nakoupí papír ve třetí zemi mimo EU a doveze je do EU (do kterékoli země), kde papír použije k výrobě sešitů. Potom sešity prodává maloobchodu D v libovolném členském státě EU. Sešity jsou výrobkem, na něž se vztahuje příloha nařízení EU v oblasti dřeva:

  • výrobce C se stává hospodářským subjektem, když doveze papír pro použití ve svém podniku.

Scénář 2

Firma X těží dřevo na svých pozemcích v EU a potom je převáží a zpracovává ve svém vlastním pilařském závodě a prodává nařezané měkké dřevo firmě Y:

  • firma X se stává hospodářským subjektem, když těží vlastní dřevo pro distribuci prostřednictvím vlastního podniku.

Scénář 3

Výrobce C se sídlem v EU dováží křídový kraftový papír přímo od výrobce ze třetí země a používá jej při balení výrobků, které se následné prodávají na trhu EU:

  • výrobce C se stává hospodářským subjektem, když do EU doveze kraftový papír pro použití v podniku. (Všimněte si, že v tomto případě nehraje žádnou roli to, že kraftový papír se používá pouze jako obal, protože je po právu dovezen jako výrobek)

Další scénáře jsou k dispozici v pokynech pdf(65 KB)  .