Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije na spletišču odražajo stanje na dan 15.  3. 2013. Spletišče posodabljamo. Več ažurnih informacij vsebuje stran https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigacijska pot

Kaj pravi zakon?

V skladu z novo Uredbo EU o lesu (Uredba (EU) št. 995/2010) je dajanje nezakonito pridobljenega lesa in proizvodov iz takšnega lesa na trg v EU prepovedano. Uredba EU o lesu velja za les in lesne proizvode, ki se na trg v EU dajejo prvič. Proti trgovini z nezakonito pridobljenim lesom in lesnimi proizvodi se bori tako, da določa tri ključne obveznosti:

 1. dajanje nezakonito pridobljenega lesa in proizvodov iz takšnega lesa prvič na trg v EU je prepovedano;
 2. gospodarski subjekti EU – tisti, ki prvič dajejo lesne proizvode na trg v EU – morajo izvajati sistem „potrebne skrbnosti“;
 3. trgovci – tisti, ki kupujejo ali prodajajo les in lesne proizvode na trgu – morajo hraniti podatke o dobaviteljih in strankah, da bi zagotovili sledljivost lesa.

Kaj je vključeno?

Zakonodaja zajema tako les kot lesne proizvode, proizvedene v EU in uvožene iz držav zunaj EU. Za les z dovoljenjem FLEGT ali CITES se šteje, da je v skladu z zahtevami Uredbe o lesu. 

Zakonodaja velja za široko paleto lesa in lesnih proizvodov. Ne zajema pa vsega lesa in lesnih proizvodov. Podroben seznam proizvodov, ki jih zajema zakon, je na voljo tukaj.

Les in lesni proizvodi, kot so razvrščeni v kombinirani nomenklaturi v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 [1], za katere se uporablja ta uredba

 • 4401 Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah; lesni sekanci ali iveri; žagovina, lesni odpadki in ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike
 • 4403 Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)
 • 4406 Leseni železniški ali tramvajski pragovi
 • 4407 Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen ali ne, debeline nad 6 mm
 • 4408 Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa) za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali ne, prstasto spojen ali ne, na koncih spojen ali ne, debeline do vključno 6 mm
 • 4409 Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), profiliran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne
 • 4410 Iverne plošče, usmerjene pramenske plošče (OSB) in podobne plošče (na primer oblatne plošče) iz lesa in drugih lesnih materialov, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi
 • 4411 Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi
 • 4412 Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les
 • 44130000 Zgoščen les v blokih, ploščah, trakovih ali profilih
 • 441400 Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala in podobne predmete
 • 4415 Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa; koluti (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa; paletne prirobnice iz lesa; krste
 • (Ne material za pakiranje, ki se ga uporablja izključno za pakiranje, da bi podprl, zaščitil ali nosil drug izdelek, ki je dan na trg.)
 • 44160000 Sodi, kadi, vedra in drugi kletarski proizvodi in njihovi deli, iz lesa, vključno doge
 • 4418 Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo, vključno celičaste lesene plošče, sestavljene plošče za oblaganje tal, žagane in klane skodle
 • Celuloza in papir iz poglavij 47 in 48 kombinirane nomenklature, razen proizvodov na osnovi bambusa ter proizvodov iz predelanih odpadkov in ostankov
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 in 94039030 Leseno pohištvo
 • 94060020 Montažne zgradbe

[1] Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

Kaj ni vključeno?

Treba je poudariti, da spodnji seznam ni izčrpen.

 • Reciklirani proizvodi
 • Tiskovine, kot so knjige, revije in časopisi
 • Embalažni material, ki vsebuje blago in ki se uporablja izključno za podporo, zaščito ali prenašanje drugega proizvoda
 • Nekateri proizvodi iz bambusa in ratana
 • Les, ki ga kupi ali proda oseba za lastne, osebne namene
 • Drugi proizvodi, ki niso vključeni v Prilogo*

* Uvozniki lahko informacije o tem, ali je proizvod zajet ali ne, pridobijo v kombinirani nomenklaturi iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87