Atruna: šajā vietnē atspoguļots 2013. gada 15. marta stāvoklis, un tā tiek atjaunota. Jaunāka informācija ir pieejama te: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigācijas ceļš

Par ko ir šis tiesību akts?

Saskaņā ar jauno ES Kokmateriālu regulu (EUTR — Regula (ES) Nr. 995/2010) ir aizliegts ES tirgū laist nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un no šādiem kokmateriāliem izgatavotus koka izstrādājumus. Šī regula attiecas uz ES tirgū pirmo reizi laistiem kokmateriāliem un koka izstrādājumiem. Tās mērķis ir cīnīties pret nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecību, nosakot trīs galvenos pienākumus:

 1. ES tirgū ir aizliegts laist nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un no šādiem kokmateriāliem izgatavotus koka izstrādājumus;
 2. ES tirgus dalībniekiem — tiem, kuri pirmoreiz laiž kokmateriālus vai koka izstrādājumus ES tirgū, — ir pienākums veikt likumības pārbaudi;
 3. Tirgotājiem — tiem, kuri pērk vai pārdod kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kas jau ir laisti tirgū, — ir pienākums glabāt informāciju par piegādātājiem un klientiem, lai varētu viegli izsekot kokmateriāliem.

Uz ko attiecas regula?

Regula attiecas gan uz ES ražotiem, gan importētiem kokmateriāliem un koka izstrādājumiem. Kokmateriālus, kam piešķirta FLEGT  licence vai CITES atļauja, uzskata par atbilstīgiem Kokmateriālu regulas prasībām.

Regula attiecas uz plašu kokmateriālu un koka izstrādājumu klāstu. Tomēr tā neattiecas uz visiem kokmateriālu veidiem un koka izstrādājumiem. Skatiet šeit pilnu sarakstu ar tiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas šis tiesību akts.

Kokmateriāli un koka izstrādājumi, kas ir klasificēti Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 [1]I pielikuma kombinētajā nomenklatūrā un uz ko attiecas šī regula

 • 4401 Apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu malka – vai līdzīga; koka šķeldas vai skaidas; zāģu skaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briketēs, granulās vai līdzīgi
 • 4403 Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu bruses
 • 4406 Dzelzceļa vai tramvaja gulšņi no koka
 • 4407 Garumā zāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, gareniski ar ķīļtapām saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
 • 4408 Loksnes finierēšanai (arī loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņu loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā zāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, garumā savienoti vai saaudzēti, biezumā līdz 6 mm
 • 4409 Kokmateriāli (arī nesamontēti parketa dēlīši un joslas) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumiem vai līdzīgi) kādā malā vai virsmā, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, garumā saaudzēti vai nesaaudzēti
 • 4410 Kokskaidu plātnes, orientētās kokskaidu plātnes (OSB) un tamlīdzīgas plātnes (piemēram, vafeļplātnes) no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem, aglomerētiem vai neaglomerētiem ar sveķiem vai citām organiskām saistvielām
 • 4411 Koka šķiedru vai citādu koksnes materiālu plātnes, neatkarīgi no tā, vai tām ir pievienoti sveķi vai citas organiskas vielas
 • 4412 Saplākšņi, finierētas plātnes un līdzīgi laminēti koka izstrādājumi
 • 44130000 Blīvināti kokmateriāli klučos, plātnēs, līstēs vai profilētos izstrādājumos
 • 441400 Gleznu, fotogrāfiju, spoguļu un līdzīgu priekšmetu koka ietvari
 • 4415 Koka lādes, kastes, redeļu kastes, mucas un līdzīga tara; kabeļu spoles no koka; koka paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes; paliktņu apmales no koka
 • (Kas nav iesaiņojuma materiāli, ko lieto tikai kā iesaiņojuma materiālus, ar ko saturēt, aizsargāt vai pārnēsāt citus tirgū laistus ražojumus.)
 • 44160000 Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, arī mucu dēlīši
 • 4418 Namdaru un būvgaldnieku darinājumi, ieskaitot šūnveida koka paneļus, salikti grīdas dēļi, jumstiņi un lubas
 • kombinētās nomenklatūras 47. un 48. nodaļā minētā pulpa un papīrs, ko neražo un nepārstrādā no bambusa (atkritumiem un atlikumiem)
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 un 94039030 Koka mēbeles
 • 94060020 Saliekamas būvkonstrukcijas

[1] Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 ( 1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

Uz ko neattiecas regula?

Jāņem vērā, ka šis uzskaitījums nav visaptverošs.

 • Izstrādājumi no otrreizējām izejvielām
 • Iespieddarbi, piemēram, grāmatas, žurnāli un laikraksti
 • Iesaiņojuma materiāli, kuros iesaiņotas preces un kurus lieto tikai tam, lai saturētu, aizsargātu vai pārnēsātu citus izstrādājumus
 • Daži izstrādājumi no bambusiem un rotangpalmām
 • Kokmateriāli, ko privātpersonas pērk vai pārdod personīgai lietošanai
 • Citi izstrādājumi, kas nav iekļauti pielikumā*

* Lai uzzinātu, vai regula attiecas uz konkrētu izstrādājumu, importētājiem jāiepazīstas ar kombinēto nomenklatūru, kas iekļauta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā