Atsakomybės ribojimas. Svetainėje pateikiama informacija atspindi padėtį 2013-03-15. Svetainė šiuo metu atnaujinama. Naujesnės informacijos pateikiama adresu https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Naršymo kelias

Kas parašyta teisės akte?

Pagal naująjį ES medienos reglamentą (ESMR – Reglamentas (ES) Nr. 995/2010) draudžiama į ES rinką pateikti neteisėtai paruoštą medieną ir iš jos pagamintus produktus. ESMR taikomas medienai ir medienos produktams, pirmą kartą pateikiamiems ES rinkai. Šiuo reglamentu kovojama su prekyba neteisėtai paruošta mediena ir medienos produktais nustatant tris pagrindinius įpareigojimus:

 1. draudžiama į ES rinką pateikti neteisėtai paruoštą medieną ir iš tokios medienos pagamintus produktus;

 2. ES veiklos vykdytojai – pirmą kartą pateikiantieji medieną ir medienos produktus ES rinkai – privalo vykdyti „deramą patikrinimą“.

 3. Prekiautojai – perkantieji arba parduodantieji medieną arba medienos produktus jau pateiktus ES rinkai – privalo saugoti informaciją apie savo tiekėjus ir klientus, kad būtų galima lengvai juos atsekti.

Kam taikomas šis teisės aktas?

Šis teisės aktas taikomas medienai ir medienos produktams, pagaminamiems ES ir importuojamiems iš užsienio. Laikoma, kad mediena su FLEGT licencija arba CITES leidimu atitinka medienos reglamento reikalavimus.

 

Teisės aktas taikomas įvairiai medienai ir medienos produktams. Tačiau jis netaikomas visoms medienos rūšims ir visiems medienos produktams. Išsamų produktų, kuriems taikomas šis teisės aktas, sąrašą galima rasti čia.

Mediena ir medienos produktai, kurie klasifikuoti Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 [1]I priede pateiktoje Kombinuotoje nomenklatūroje, ir kuriems taikomas šis reglamentas

 • 4401 Malkinė mediena, turinti rąstų, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstų, briketų, granulių arba panašų pavidalą
 • 4403 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta
 • 4406 Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai
 • 4407 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais
 • 4408 Vienasluoksnės faneros lakštai (įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais
 • 4409 Mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims), ištisai profiliuota (su spraudžiais, išdrožomis, įlaidais, nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išpjauta pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais
 • 4410 Medienos drožlių plokštės, orientuotosios skiedrelių plokštės (OSB) ir panašios plokštės (pavyzdžiui, plostekių plokštės (waferboard)) iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organiniais rišikliais
 • 4411 Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis
 • 4412 Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena
 • 44130000 Tankioji mediena, turinti blokų, plokščių, lentjuosčių arba profilių pavidalą
 • 441400 Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų rėmai
 • 4415 Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai; karstai
 • (Ne pakavimui skirtos medžiagos, kurios naudojamos išimtinai kaip pakavimo medžiagos prilaikyti, apsaugoti ar gabenti rinkai pateiktą produktą.)
 • 44160000 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus
 • 4418 Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos, įskaitant akytosios medienos plokštes, sumontuotas grindų plokštes, malksnas ir skalas
 • Plaušiena ir popierius, nurodyti Kombinuotosios nomenklatūros 47 ir 48 skyriuose, išskyrus iš bambuko pagamintus ir perdirbti skirtus produktus (atliekos ir liekanos)
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 ir 94039030 Mediniai baldai
 • 94060020 Surenkamieji statiniai

[1] 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

Kam šis teisės aktas netaikomas?

Svarbu pažymėti, kad toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis.

 • Perdirbti produktai,
 • spausdinimo popierius, kaip antai knygos, žurnalai ir laikraščiai,
 • prekių pakavimo medžiagos ir medžiagos, naudojamos išimtinai prilaikyti, apsaugoti ar gabenti kitą produktą,
 • kai kurie bambuko ir rotango produktai,
 • mediena, kurią privatūs asmenys pirko arba pardavė asmeniniam naudojimui,
 • kiti į priedą neįtraukti produktai.*

* Norėdami sužinoti, ar produktui taikomas šis teisės aktas, turėtume pasitikslinti kombinuotojoje nomenklatūroje, išdėstytoje Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede.