Felelősségkizáró nyilatkozat: ez a webhely a 2013. március 15-én érvényes helyzetet tükrözi, a tartalom aktualizálása folyamatban van. Frissebb információkért látogasson el a következő webhelyre: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigációs útvonal

Mit mond a jogszabály?

Az új, fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet (995/2010/EU rendelet) tiltja az illegális kitermelésből származó fának és az abból készült termékeknek az uniós piacon való forgalomba hozatalát. A rendelet az uniós piacon első alkalommal forgalomba kerülő fára és fatermékekre vonatkozik. A rendelet három alapvető kötelezettséget ír elő az illegális fakitermelésből származó faanyagok és fatermékek forgalomba bocsátásának megakadályozása érdekében:

 1. Tiltja az illegális kitermelésből származó fának és az abból készült termékeknek első alkalommal történő forgalomba hozatalát az uniós piacon.
 2. Az uniós piaci szereplőknek – a fát vagy fatermékeket az európai uniós piacon első alkalommal forgalomba hozó természetes és jogi személyeknek – „kellő gondossággal” kell eljárniuk.
 3. A kereskedőknek – a belső piacon már forgalomba hozott fát vagy fatermékeket vásároló és eladó szereplőknek – nyilvántartást kell vezetniük a beszállítóikról és vevőikről a faanyagok egyszerű visszakereshetősége érdekében.

Mire vonatkozik a rendelet?

A jogszabály egyaránt vonatkozik az EU-ban előállított és az importból származó faanyagra és fatermékekre. A fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelettel összhangban lévőnek kell tekinteni minden olyan faanyagot és faterméket, amelynek van érvényes FLEGT - engedélye vagy CITES - engedélye.

A jogszabály a faanyagok és fatermékek széles körére vonatkozik. Nem vonatkozik azonban minden faanyagra és fatermékre. A jogszabály hatálya alá tartozó termékek átfogó felsorolását itt találja.

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet [1]I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában besorolt fa és fatermékek, amelyekre e rendelet alkalmazandó

 • 4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor, és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is
 • 4403 Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is
 • 4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa
 • 4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
 • 4408 Furnérlap rétegelt lemez vagy más rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is), és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban
 • 4409 Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, "V" illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
 • 4410 Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is
 • 4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is
 • 4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru
 • 44130000 Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban
 • 441400 Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete
 • 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából
 • (Kizárólag valamely más, piaci forgalomba hozott termék megtámasztására, védelmére vagy szállítására csomagolóanyagként szolgáló nem csomagolóanyag.)
 • 44160000 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is
 • 4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely
 • A Kombinált Nómenklatúra 47. és 48. árucsoportjába tartozó papíripari rostanyag és papír, kivéve a bambuszból és visszanyert (hulladék és használt) papírból készült termékeket
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 és 94039030 Fabútor
 • 94060020 Előre gyártott épületek

[1] 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

Mire nem vonatkozik a rendelet?

Fontos megjegyezni, hogy a lista nem teljes körű.

 • Újrafeldolgozott termékek
 • Papírnyomtatványok, például könyvek és sajtótermékek
 • Az áru tárolására és kizárólag valamely más termék megtámasztására, védelmére vagy szállítására szolgáló csomagolóanyag
 • Bambusznád és rotangnád (rattan) termékek
 • A magánszemélyek által, kizárólag saját személyes használatra vásárolt vagy eladott faanyagok
 • Egyéb, a mellékletben nem szereplő termékek*

* Arról, hogy egy adott termékre kiterjed-e a rendelet hatálya, az importőrök a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrából tájékozódhatnak.