Αποποίηση ευθύνης: ο ιστότοπος αντανακλά την κατάσταση στις 15/03/2013 και τώρα επικαιροποιείται. Πιο πρόσφατες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Διαδρομή πλοήγησης

Υλικό για τον Τύπο

Βίντεο

Λήψη