Declinarea responsabilității: Site-ul este în curs de actualizare și reflectă momentan situația la data de 15.3.2013. Pentru informații mai recente, accesați https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

Cale de navigare

Mai multe informații

Definiții

Lemn și produse din lemn înseamnă lemnul și produsele din lemn prevăzute în anexă, cu excepția produselor din lemn sau a elementelor acestor produse, fabricate din lemn sau din produse din lemn, care și-au încheiat ciclul de viață și care altfel ar fi eliminate ca deșeuri, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile.

Introducere pe piață înseamnă furnizarea prin orice mijloace, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, de lemn sau de produse din lemn, pentru prima dată pe piața internă, pentru distribuție sau utilizare în cadrul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit. Aceasta include, de asemenea, furnizarea prin mijloace de comunicare la distanță, astfel cum sunt definite în Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță. Furnizarea pe piața internă a produselor din lemn derivate din lemn sau din produse din lemn deja introduse pe piața internă nu reprezintă „introducere pe piață”.

Operator înseamnă orice persoană fizică sau juridică care introduce pe piață lemn sau produse din lemn.

Comerciant înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, în cursul unei activități comerciale, vinde sau cumpără pe piața internă lemn sau produse din lemn deja introduse pe piața internă.

Țara de recoltare înseamnă țara sau teritoriul din care s-a recoltat lemnul sau lemnul utilizat la realizarea produselor din lemn.

Recoltat legal înseamnă recoltat în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de recoltare.

Recoltat ilegal înseamnă recoltat cu încălcarea legislației aplicabile în țara de recoltare.

Legislația aplicabilă înseamnă legislația în vigoare în țara de recoltare și care reglementează următoarele aspecte:

  • drepturile de recoltare a lemnului în interiorul limitelor legale făcute publice;
  • plățile pentru drepturile de recoltare și lemn, inclusiv taxele legate de recoltarea lemnului;
  • recoltarea lemnului, inclusiv legislația din domeniul mediului și cel forestier, inclusiv gestionarea pădurilor și conservarea biodiversității, atunci când acestea sunt direct legate de recoltarea lemnului;
  • drepturile legale ale terților privind folosința și proprietatea afectate de recoltarea lemnului;
  • comerțul și vama, în măsura în care este vizat sectorul forestier.