Séanadh: léiríonn an suíomh an staid mar a bhí an 15/03/2013 agus bíonn nuashonrú leanúnach ar siúl. Tá an t eolas is déanaí ar fáil faoi https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Cosán nascleanúna

Tuilleadh eolais

Sainmhínithe

Is é is brí lehadhmad agus táirgí adhmaid náan t-adhmad agus na táirgí adhmaid a shonraítear san Iarscríbhinn,ach amháin táirgí adhmaid nó comhpháirteanna de tháirgí dá sórt a dhéantar as adhmad nó as táirgí adhmaid a bhfuil a saolré caite agus a chuirfí de láimh mar dhramhaílmurach sin, de réir mar atá sonraithe in Alt 3(1) de Threoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle den 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl. 

Is é is brí le cur ar an margadh ná adhmad nó táirgí adhmaid a sholáthar ar shlí ar bith ar an margadh inmheánach den chéad uair, gan spleáchas don teicníocht díolacháin a úsáidtear, chun é nó iad a dháileadh nó a úsáid i gcúrsa gníomhaíochta tráchtála, cibé acu ar íocaíocht nó saor in aisce. Ina theannta sin folaíonn sé soláthar trí chianchumarsáid de réir mar a shainmhínítear i dTreoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle den 20 Bealtaine 1997 maidir le tomhaltóirí a chosaint i leith cianchonarthaí. Maidir le táirgí adhmaid a dhíorthaíonn ó adhmad nó ó tháirgí adhmaid atá ar an margadh inmheánach cheana féin a sholáthar ar an margadh inmheánach, ní hionann an soláthar sin agus ‘cur ar an margadh’.

Is é is brí le hoibreoir ná aon duine nádúrtha nódlítheanach a chuireann adhmad nó táirgí adhmaid ar an margadh.

Is é is brí le trádálaí ná aon duine nádúrtha nó dlítheanach a dhéanann adhmad nó táirgí adhmaid atá ar an margadh inmheánach cheana féin a dhíol nó a cheannach ar an margadh inmheánach i gcúrsa gníomhaíochta tráchtála.

Is é is brí le tír na lománaíochta ná an tír nó an chríoch inar lománaíodh an t-adhmad nó inar lománaíodh an t-adhmad atá leabaithe sna táirgí adhmaid;

Is é is brí le arna lománú go dleathach ná arna lománú i gcomhréir leis an reachtaíocht is infheidhme i dtír na lománaíochta.

Is é is brí le arna lománú go neamhdhleathach ná arna lománú de shárú ar an reachtaíocht is infheidhme i dtír na lománaíochta;

Is é is brí le reachtaíocht is infheidhme ná an reachtaíocht atá i bhfeidhm i dtír na lománaíochta agus a phléann na nithe seo a leanas:

  • cearta chun adhmad a bhaint laistigh de na teorainneacha a bhfuil taifead déanta orthu le dlí;
  • íocaíochtaí ar chearta lománaíochta agus ar adhmad lena n-áirítear dleachtanna a bhaineann le lománaíocht adhmaid;
  • lománaíocht adhmaid, lena n-áirítear reachtaíocht chomhshaoil agus reachtaíocht foraoise, ar reachtaíocht í ina n-áirítear bainistiú foraoisí agus caomhnú na bithéagsúlachta, i gcás ina bhfuil baint dhíreach aici le lománaíocht adhmaid;
  • cearta dlíthiúla tríú páirtithe maidir le húsáid agus maidir le tionacht, ar cearta iad a ndéanann lománaíocht adhmaid difear dóibh;
  • trádáil agus custam, a mhéid a bhaineann le hearnáil na foraoiseachta.