Ansvarsfriskrivning: Webbplatsen bygger på uppgifter från den 15 mars 2013 och håller på att uppdateras. Aktuella uppgifter finns på https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sökväg

Bedriver du handel med trä?

Har du hört vad som händer den 3 mars 2013? Då träder EU:s förordning om timmer i kraft. Syftet är att sätta stopp för handeln med olagligt avverkat trä inom Europeiska unionen.

I och med att EU:s förordning om timmer träder i kraft blir det förbjudet att släppa ut olagligt avverkat timmer och varor som tillverkats av sådant timmer på EU:s marknad. Förordningen gäller trä och trävaror som släpps ut på EU:s marknad för första gången.