Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: toto webové sídlo odráža stav k 15. marcu 2013; pripravujeme jeho aktualizáciu. Aktuálnejšie informácie sú dostupné na adrese https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigačný riadok

Podnikáte s drevom?

Počuli ste? Dňom 3. marca 2013 nadobudne plnú účinnosť nariadenie EÚ o dreve (EUTR), ktoré má zastaviť obeh nezákonne vyťaženého dreva v rámci Európskej únie.

V rámci nariadenia EÚ o dreve sa zakazuje umiestňovať nezákonne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto dreva na trh EÚ. Nariadenie sa vzťahuje na drevo a výrobky z dreva, ktoré sa umiestňujú na trh EÚ prvýkrát.