Declinarea responsabilității: Site-ul este în curs de actualizare și reflectă momentan situația la data de 15.3.2013. Pentru informații mai recente, accesați https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

Cale de navigare

Faceți afaceri cu lemn?

Ați auzit? La 3 martie 2013 va intra în vigoare Regulamentul UE privind exploatarea lemnului (EUTR), menit să stopeze circulația lemnului exploatat ilegal în Uniunea Europeană.

În temeiul EUTR, se interzice introducerea pe piața UE a lemnului recoltat ilegal și a produselor derivate din acesta. Regulamentul se aplică lemnului și produselor din lemn introduse pentru prima dată pe piața UE.