Disclaimer: de site weerspiegelt de toestand per 15/03/2013 en wordt momenteel bijgewerkt. Recentere informatie vindt u op https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Kruimelpad

Verkoopt of handelt u in hout ?

Wist u dit? Op 3 maart 2013 treedt de nieuwe Europese houtverordening in werking om illegaal gekapt hout van de EU-markt te weren.

In het kader van de EU-houtverordening is het verboden om illegaal gekapt hout en producten afkomstig van dit hout op de EU-markt te brengen. De verordening is van toepassing op hout en houtproducten die voor het eerst op de EU-markt worden gebracht.