Huom. Sivustoa ollaan uudistamassa. Nykyinen sisältö vastaa ajankohdan 15.3.2013 tilannetta. Tuoretta tietoa on saatavilla osoitteesta https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigointipolku

Oletko mukana puukaupassa?

Oletko kuullut? EU:n puutavara-asetusta (EUTR) sovelletaan 3. maaliskuuta 2013 alkaen. Sen tarkoitus on estää laittomasti korjatun puun liikkuminen Euroopan unionissa.

EU:n puutavara-asetuksen nojalla laittomasti korjatun puutavaran ja tällaisesta puutavarasta valmistettujen tuotteiden saattaminen EU:n markkinoille on kielletty. Asetusta sovelletaan puutavaraan ja puutuotteisiin, joita saatetaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille.