Vastutuse välistamine: käesolev veebisait kajastab olukorda seisuga 15.03.2013. Tegeleme teabe ajakohastamisega. Uuem teave on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigatsioonitee

Tegelete puiduga?

Kas uudist olete kuulnud? 3. märtsil 2013 jõustub ELi puidumäärus (EUTR), millega lõpetatakse ebaseaduslikult raiutud puidu ringlus Euroopa Liidus.

ELi puidumääruse kohaselt keelatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodete laskmine ELi turule. Määrus kehtib esimest korda ELi turule lastava puidu ja puittoodete kohta.