Αποποίηση ευθύνης: ο ιστότοπος αντανακλά την κατάσταση στις 15/03/2013 και τώρα επικαιροποιείται. Πιο πρόσφατες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Διαδρομή πλοήγησης

Εμπορεύεστε ξυλεία;

Τα μάθατε; Στις 3 Μαρτίου 2013 τίθεται σε ισχύ ένας κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR), με στόχο τον τερματισμό της κυκλοφορίας παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο του EUTR, απαγορεύεται η διάθεση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που προέρχονται από τέτοια ξυλεία στην αγορά της ΕΕ. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ.