Upozornění: Informace uvedené na této stránce odpovídají situaci z 15. března 2013. V současné době probíhá jejich aktualizace. Novější informace najdete na stránce: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Cesta

Obchodujete se dřevem?

Už to víte? Dne 3. března 2013 začíná platit nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), které má zastavit oběh nezákonně vytěženého dřeva v Evropské unii.

EUTR zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU. Nařízení se také vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky poprvé uváděné na trh EU.