Отказ от отговорност: уебсайтът отразява положението към 15.03.2013 г. и в момента се актуализира. По-нова информация можете да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Навигационна пътека

Търгувате ли с дървен материал?

Чухте ли? На 3 март 2013 г. Регламентът на ЕС за дървения материал (EUTR) влиза в сила, за да се спре движението в Европейския съюз на незаконно добит дървен материал.

Съгласно EUTR пускането на пазара в ЕС на незаконно добит дървен материал и на изделия от незаконно добит дървен материал, се забранява. Регламентът се прилага за дървен материал и изделия от дървен материал, които се пускат на пазара в ЕС за първи път.