Declinarea responsabilității: Site-ul este în curs de actualizare și reflectă momentan situația la data de 15.3.2013. Pentru informații mai recente, accesați https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

Cale de navigare

Cum se aplică?

Aplicarea Regulamentului UE privind exploatarea lemnului (EUTR)

EUTR este obligatoriu în fiecare țară a UE, însă cum este el aplicat și de către cine? Aflați în continuare și nu uitați să consultați ghidulpdf(405 KB) pentru mai multe informații.

Entitatea legislativă din țara dumneavoastră stabilește sancțiuni „eficiente, proporționale și disuasive” pentru a asigura conformitatea.

Trebuie reținut că EUTR nu are efect retroactiv, ceea ce înseamnă că se aplică numai lemnului și produselor din lemn introduse pe piață începând cu data de 3 martie 2013.

Puteți afla mai multe despre sancțiunile aplicabile în țara dumneavoastră contactând autoritatea competentă.

O autoritate competentă din țara dumneavoastră coordonează aplicarea regulamentului.

Autoritățile competente efectuează controale ale operatorilor și organizațiilor de monitorizare.

Puteți afla care este autoritatea competentă din țara dumneavoastră aici.

Organizațiile de monitorizare din întreaga UE dezvoltă sisteme „due diligence” pe care, în calitate de operator, le puteți folosi pentru a vă asigura că vă conformați dispozițiilor EUTR. Totuși, puteți alege și să vă dezvoltați propriul sistem.

Cum se poate implementa regulamentul în afacerea dumneavoastră? Mai multe despre diligența necesară („due diligence”)

Cum vă puteți pregăti în afacerea dumneavoastră pentru a vă conforma dispozițiilor EUTR? Odată ce ați determinat că sunteți operator sau comerciant, puteți lua măsuri clare.

Dacă sunteți comerciant, atunci trebuie doar să păstrați informații despre cei de la care cumpărați și despre cei cărora le vindeți produse din lemn.

Dacă sunteți operator, atunci aveți o mai mare responsabilitate. Trebuie să exercitați diligența necesară pentru a vă asigura că lemnul din produsele dumneavoastră a fost recoltat în mod legal.

Trebuie să folosiți un sistem „due diligence” care să includă următoarele elemente:

Informarea: Trebuie să aveți acces la următoarele informații privind lemnul:

 • descrierea (inclusiv denumirea comercială, tipul de produs și denumirea comună/denumirea științifică completă a speciilor de arbori);
 • țara de recoltare (și, după caz, regiunea de recoltare și concesiunea de recoltare – și anume, orice aranjamente care conferă dreptul de a recolta lemn dintr-o zonă definită);
 • cantitatea (exprimată în volum, masă sau număr de unități);
 • denumirea și adresa furnizorului operatorului;
 • numele și adresa cumpărătorului (comerciantului) care achiziționează lemnul;
 • documente sau alte informații care indică faptul că lemnul și produsele din lemn sunt conforme cu legislația aplicabilă. Pentru exemple concrete referitoare la ceea ce înseamnă „documente sau alte informații”, a se vedea capitolul 4 din ghid.

Evaluarea riscurilor: Trebuie să analizați și să evaluați riscurile ca lemnul folosit să fie recoltat ilegal. Pentru evaluare, trebuie să analizați lemnul folosit pe baza următoarelor criterii:

 • garantarea respectării legislației aplicabile, care poate include certificarea sau alte sisteme verificate de terțe părți care se referă la respectarea legislației aplicabile;
 • prevalența recoltării ilegale a anumitor specii de arbori;
 • prevalența recoltării sau a practicilor ilegale în țara de recoltare și/sau regiunea subnațională în care a fost recoltat lemnul, inclusiv prevalența conflictelor armate;
 • sancțiunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene cu privire la importul sau exportul de lemn;
 • complexitatea lanțului de aprovizionare cu lemn și produse din lemn.

Pentru informații detaliate, a se vedea ghidulpdf(405 KB)  .

Atenuarea riscurilor: Dacă nu sunteți suficient de convins că riscul de a introduce pe piață lemn recoltat ilegal este neglijabil, trebuie să luați măsuri de atenuare a riscurilor. Acestea pot include:

 • solicitarea unor informații suplimentare din partea furnizorilor;
 • solicitarea unor documente suplimentare din partea furnizorilor;
 • solicitarea de verificare de către părțile terțe etc.