Izjava o ograničenju odgovornosti: na stranici je prikazano stanje od 15. 3. 2013., a ažuriranje je u tijeku. Novije informacije dostupne su na https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigacijski put

Kako se provodi?

Provedba Uredbe Europske unije o drvu (EUTR)

EUTR je obvezujuća za sve zemlje članice EU, ali tko ju i na koji način provodi? Odgovor saznajte u nastavku i ne zaboravite pročitati dokument sa smjernicama pdf(100 KB) za više detalja.

Zakonodavac u Vašoj državi određuje „učinkovite, razmjerne i upozoravajuće“ kazne kako bi se osiguralo poštivanje zakona.

Naglašavamo da EUTR nema retroaktivan učinak, što znači da se primjenjuje samo na drvnu sirovinu i proizvode od drva koji će biti plasirani na tržište počevši od 3. ožujka 2013.

Za više detalja o kaznama u Vašoj zemlji obratite se nadležnom tijelu.

Nadležno tijelo u Vašoj zemlji nadzire provedbu Uredbe.

Nadležna tijela vrše provjere poduzetnika i nadzornih tijela.

Pronađite Vaše nadležno tijelo ovdje.

Nadzorna tijela diljem EU-e razvijaju sustave dubinskog snimanja koje Vi, u ulozi poduzetnika, možete upotrijebiti kako biste zajamčili usklađenost s EUTR-om. Međutim, možete se odlučiti i za razvoj vlastitog sustava.

Kako možete implementirati Uredbu u svoje poslovanje? Više o „dubinskom snimanju“

Kako ćete uskladiti svoje poslovanje s EUTR-om? Nakon što odgonetnete imate li ulogu poduzetnika ili trgovca, poduzmite odgovarajuće korake. 

Ako ste trgovac, tada jednostavno morate čuvati evidenciju o tvrtkama od kojih kupujete ili kojima prodajete proizvode od drva.

Ako ste poduzetnik, tada preuzimate veći dio odgovornosti. Morate provoditi dubinsko snimanje kako biste utvrdili da je drvena sirovina od koje su napravljeni Vaši proizvodi zakonito posječena.

Obvezni ste primijeniti sustav dubinskog snimanja koji se zasniva na sljedećim čimbenicima:

Podacima: Morate imati pristup sljedećim podacima o njihovoj drvnoj sirovini:

 • opis (uključujući trgovački naziv, vrstu proizvoda i opći naziv/puni znanstveni naziv vrsta);
 • zemlja sječe (te, kada je taj podatak dostupan, regiju gdje se sječa vrši i koncesiju za sječu – npr. ugovor kojim se dodjeljuje pravo na sječu drvne sirovine u navedenom području);
 • količina (izražena kroz volumen, težinu i broju trupaca);
 • naziv i adresu dobavljača koji isporučuje robu poduzetniku;
 • naziv i adresu kupca (trgovca) koji kupuje drvnu sirovinu;
 • dokumenti ili drugi podaci koji potvrđuju usklađenost drvne sirovine i proizvoda od drva s važećim zakonodavstvom. Za konkretne primjere „dokumenata ili drugih podataka“ molimo Vas pročitajte 4. poglavlje dokumenta sa smjernicama.

Procjeni rizika: Morate analizirati i utvrditi postojanje rizika da je drvena sirovina s kojom poslujete nezakonito posječena. Kod provođenja ove procjene izvršite provjeru drvne sirovine s kojom poslujete prema sljedećim mjerilima:

 • jamstvu o usklađenosti s važećim zakonodavstvom, koje može uključivati uvjerenja ili potvrde odobrene od trećih strana kojima se dokazuje usklađenost s važećim zakonodavstvom;
 • učestalosti nezakonite sječe određenih vrsta stabala;
 • učestalosti nezakonite sječe ili postupaka u zemljama sječe i/ili nacionalnoj podregiji gdje je drvna sirovina posječena, uzimajući u obzir i učestalost oružanih sukoba;
 • kaznenim mjerama koje su nametnuli Vijeće sigurnosti UN -a ili Vijeće Europske unije kod uvoza i li izvoza drvne sirovine;
 • složenosti lanca opskrbe drvnom sirovinom i proizvodima od drva.

Molimo Vas pročitajte dokument sa smjernicamapdf(100 KB) za više pojedinosti.

Smanjenju rizika: Ako niste sigurni je li rizik od plasiranja nezakonito posječene drvne sirovine na tržište isključen, morate primijeniti mjere za smanjenje rizika. One mogu uključivati:

 • zahtijevanje dodatnih podataka od dobavljača;
 • zahtijevanje dodatnih dokumenata od dobavljača;
 • zahtijevanje provjera od trećih strana i drugo.